Home Alla nyheter Fyllnadsval Revisor/Valberedning 2022-2023

Fyllnadsval Revisor/Valberedning 2022-2023

0

 

Vi söker fortfarande en valberedning och en verksamhetsrevisor för nästa verksamhetsår. Du är varmt välkommen att söka någon av dessa poster!
Valberedning – Valberedningens arbete består av att granska ansökningar till den nationella styrelsen och lägga fram ett förslag på styrelse till föreningens Fullmäktige. Som valberedare bör du ha en god kännedom om föreningsengagemang på styrelsenivå och vet hur arbetet ofta kan te sig. Du tycker om att göra komplexa bedömningar och har en god översikt över föreningen för att kunna välja den bästa styrelse föreningen kan få. Du arbetar under augusti till och med oktober, vilket är perioden innan valmötet.
 
Verksamhetsrevisor – Som verksa
mhetsrevisor är u är en av två som tillsammans granskar vad nationella styrelsen haft för sig under året, går igenom budget och rapporter och försäkrar er om att verksamheten inte avviker från föreningens syfte. Posten innebär inget kontinuerligt engagemang under året, utan den prestation som skall åstadkommas är en analys av styrelsens halvårsrapport under sommaren, samt skriva revisionsrapport inför Fullmäktige i februari. Utöver detta står ni till föreningens förfogande vid svåra beslut där styrelsen kan uppfatta sig behöva extern rådgivning av erfarna föreningsmänniskor. Tidigare föreningsengagemang förutsätts för denna post. Ett trevligt sätt att avsluta sitt engagemang på, men förutsätter gammalt engagemang i föreningen.
 
Vi tar emot ansökningar fram till den 7 februari. HÄR är ansökningsformuläret: https://forms.gle/Trh9UXY1K6GDSdbeA
 
Önskar ni nominera en kandidat så skicka ett mail till [email protected] med dennes namn, kontaktuppgifter (telefon, e-post och ev. Skype-konto) samt tilltänkt post.
 
Välkommen med din ansökan!
Hälsningar,
Valberedningen 2021 – Sara Ebadi