Home Alla nyheter Ansök till IFMSA-Swedens styrelse 2022!

Ansök till IFMSA-Swedens styrelse 2022!

0
Ansök till IFMSA-Swedens styrelse 2022!
Nu kan du söka till den nationella styrelsen för verksamhetsåret 2022!
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav, det viktiga är att du brinner för arbetet och föreningen. Det finns ingenting att förlora så tveka inte! Alla medlemmar är välkomna att söka.
Sista dag för ansökan är 18:e oktober 2021, 23:59. Ni kan givetvis söka flera poster, och vi önskar i sådant fall en ansökan per post. Valberedningen kommer fortlöpande att kontakta sökande för eventuella ytterligare frågor. Styrelsen för verksamhetsåret 2022 väljs under IFMSA-Swedens nästa nationella helg, 12-14 november.

Kandidaturer

Nomineringar

Nominera en kandidat med följande:
  • Kandidatens kontaktuppgifter – Namn, telefon, e-post
  • Tilltänkt post
Maila till [email protected]!

Nedanstående poster utlyses:

Ordförande
Ordförande är organisationens ansikte utåt och sitter på det yttersta ansvaret för föreningen. Denne har överblick över hela organisationen på både lokal, nationell och internationell nivå. Ordföranden representerar även IFMSA-Sweden gentemot myndigheter och föreningar. Hen koordinerar och håller kontinuerlig kontakt med övriga styrelseledamöter, samordnar och leder styrelsemöten, samtidigt som hen blickar framåt och ser över föreningens riktning och övergripande mål. Alltså en hel del ledarskap, samordning och strategisk tänkande och planerande. En gedigen erfarenhet i föreningen förväntas!
Kontakt: [email protected]

VPI – Vice ordförande för interna frågor
VPI jobbar tätt med ordförande men har framför allt fokus på kontakten med lokalordföranden – att koordinera deras behov, hjälpa till med frågor och osäkerheter är ett stort inslag i arbetet. Du är också spindeln i nätet under planeringen för nationella helger, där du äntligen får träffa den förening du vårdar! Erfarenhet av lokalt styrelseengagemang är meriterande.
Kontakt: [email protected]

VPE – Vice ordförande för externa frågor

För dig som vill representera IFMSA-Sweden under nationella externa möten. Du ansvarar för att IFMSA-Swedens medlemmars åsikter förs fram i olika sammanhang, till exempel gentemot ungdomsorganisationer och global-hälsa-aktörer i Sverige. En hög grad av social förmåga och policyintresse är därför meriterande.
VPE-posten innefattade tidigare även representation av IFMSA-Sweden internationellt, men detta täcks fr.o.m. denna styrelse av VPIA och VPE är därmed endast ansvarig för representation nationellt. 

VPIA – Vice ordförande för internationella frågor

Brinner du för internationellt samarbete? Då är denna post perfekt för dig! VPIA ansvarar för IFMSA-Swedens kontakt och samarbete med övriga medlemsorganisationer i den internationella IFMSA-federationen. Hen leder även vårt deltagande i plenum under internationella möten och ansvarar för att internationella IFMSA-möjligheter når ut till föreningens medlemmar. Tidigare deltaganden på GA, EuRegMe och FINO är meriterande. 

Kontakt: [email protected]

Generalsekreterare
Ansvarar för kontakten med våra huvudsponsorer, agerar sekreterare under styrelsemöten och bistår ordföranden i många frågor. Sammanställer varje månad de projektansökningar som kommit in, samt hjälper projekt med diverse frågor. En spännande post där överlämningen ger dig det mesta!
Kontakt: [email protected]

Kassör
Kassören är ytterst ansvarig för IFMSA-Swedens ekonomiska förehavanden, sponsansökningar, samt bokslut. Som kassör jobbar du i tätt samarbete med generalsekretaren och ordföranden för att hålla koll på föreningens aktiviteter. Genom denna kontakt, och din inblick i föreningens ekonomi, får du ett unikt perspektiv på vår verksamhet. Det är en utvecklande post, där en hög grad av integritet och personligt ansvar förutsätts.
Kontakt: [email protected] 

NEO-in – National exchange officer för inkommande studenter
Ansvarig för IFMSA-Swedens praktikutbytesverksamhet rörande de utlänska studenter som kommer till Sverige på kliniska utbyten. NEO-ins huvuduppgift är att samordna utbytet m.h.a. de lokalt utbytesansvariga, detta inkluderar uppgifter så som att se till alla lokala utbytesansvariga har information och hjälp för att ta emot studenter, samt skicka ut Invitation Letters och Card of Aceptance till inkommande studenter. NEO-in jobbar tätt med övriga tre nationellla utbytesansvariga poster och har stor del i det internationella arbetet, då detta är av stor vikt för arbetet runt utbytet. Under de nationella mötena är det de båda NEOs ansvar att planera och hålla i ett program för deltagarna samt delta på styrelsemöten och representera denna. De ska även hålla sig uppdaterad på det arbete som sker internationellt och föra det ner till nationell och lokal nivå. 

Kontakt: [email protected]

NEO-out – National exchange officer för utgående studenter
Ansvarar för svenska studenter som reser till andra länder på kliniska utbyten med IFMSA-Sweden. NEO-out jobbar med att annonsera ut utbytesplatserna, och fördela till de som ansökt om ett utbyte. När posterna fördelats är det NEO-outs ansvar att all kommunikation mellan studenterna och värdländerna fungerar på ett bra sätt. Det innebär allt från att svara på nervösa frågor från studenter som skall resa ut från Sverige, till att själv åka iväg på General Assembly i augusti för att skriva utbyteskontrakt. En otrolig upplevelse att vara med om! Under de nationella mötena är det de båda NEOs ansvar att planera och hålla i ett program för gruppen samt delta på styrelsemöten och representera denna. De ska även hålla sig uppdaterad på det arbete som sker internationellt och föra det ner till nationell och lokal nivå. 

Kontakt: [email protected]

NORE-out – National officer on research exchange för utgående studenter

Ansvarar för IFMSA-Swedens forskningsutbytesverksamhet rörande de studenter som reser ut från Sverige på utbyte. NORE-out jobbar med att annonsera ut utbytesplatserna och fördela till de som ansökt om ett utbyte. När posterna fördelats är det NORE-outs ansvar att all kommunikation mellan studenterna och värdländerna fungerar på ett bra sätt. Det innebär allt från att svara på nervösa frågor från studenter som skall resa ut från Sverige, till att själv åka iväg på General Assembly i augusti för att skriva utbyteskontrakt. En otrolig upplevelse att vara med om! Under de nationella mötena är det de båda NOREs ansvar att planera och hålla i ett program för gruppen samt delta på styrelsemöten och representera denna. De ska även hålla sig uppdaterad på det arbete som sker internationellt och föra det ner till nationell och lokal nivå. 

Kontakt: [email protected]

NORE-in – National officer on research exchange för inkommande studenter

Ansvarig för IFMSA-Swedens forskningsutbytesverksamhet rörande de utlänska studenter som kommer till Sverige på forskarutbyten. NORE-ins huvuduppgift är att samordna utbytet m.h.a. de lokalt utbytesansvariga, detta inkluderar uppgifter såsom att se till alla lokala utbytesansvariga har information och hjälp för att ta emot studenter, samt skicka ut Invitation Letters och Card of Aceptance till inkommande studenter. NORE-in jobbar tätt med övriga tre nationellla utbytesansvariga poster och har stor del i det internationella arbetet, då detta är av stor vikt för arbetet runt utbytet. Under de nationella mötena är det de båda NOREs ansvar att planera och hålla i ett program för deltagarna samt delta på styrelsemöten och representera denna. De ska även hålla sig uppdaterad på det arbete som sker internationellt och föra det ner till nationell och lokal nivå. 

Kontakt: [email protected]

NPO – National public health officer
Posten för dig som tycker folkhälsa bland det viktigaste som finns! NPO har en aktiv kommunikation med lokalansvariga på de olika orterna samt personer som ansvarar för de enskilda projekten. Du stödjer projekten inom folkhälsa i Sverige, inspirerar och hjälper till med att nya projekt startas, samt ansvarar för Folkhälsogruppens tid under nationella helger. Utöver det är du en del av det allmänna styrelsearbetet och engagerar dig där du så finner lämpligt.
Kontakt: [email protected]

NORA – National officer on reproductive health including HIV/AIDS
Posten för dig som brinner för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter! NORA ansvarar för våra projekt som berör reproduktiv och sexuell hälsa, d.v.s. Kärleksakuten, Genusgruppen, Maama Projektet och AIDS-loppet. NORAs uppgift är att stötta projekten som finns inom gruppen samt att driva utvecklingen framåt, genom att exempelvis uppmuntra lokalorterna till uppstart av nya projekt. NORA ska ha en aktiv kommunikation med lokalansvariga på de olika orterna samt personer som ansvarar för de enskilda projekten. Under de nationella mötena är det NORAs ansvar att planera och hålla i ett program för gruppen samt delta på styrelsemöten och representera denna. NORA ska även hålla sig uppdaterad på det arbete som sker internationellt och föra det ner till nationell och lokal nivå.Utöver det är du en del av det allmänna styrelsearbetet och engagerar dig där du så finner lämpligt.
Kontakt: [email protected]

NORP – National Officer on human right and peace
Posten för dig som tycker mänskliga rättigheter och fredsfrågor är bland det viktigaste som finns! Du stödjer projekten inom MR-frågor i Sverige, inspirerar och hjälper till med att nya projekt startas, samt ansvarar för gruppens tid under nationella helger. Ansvaret inkluderar stödjande av bland annat lokalortsprojekten LIVH, Katastrofmedicin och Vård för alla. Utöver det är du en del av det allmänna styrelsearbetet och engagerar dig där du så finner lämpligt.
Kontakt: [email protected]

NOC – National officer on capacity-building (Trainingansvarig)
För dig som brinner för vidareutveckling! När någon efterfrågar en training har du koll på vilka trainers vi har, samt vad som kan erbjudas. Du stimulerar även till nya trainings, och underlättar för medlemmar att själva utbilda sig. Att själv vara trainer är meriterande.
Kontakt: [email protected]

Media- och PR-ansvarig

Brinner du för att sprida ordet om IFMSA-Swedens arbete och tycker att det är kul med design och PR? Då är posten som medieansvarig något för dig. Till vardags kommer du hålla koll på IFMSA-Swedens kanaler på sociala medier och ansvara för att information om IFMSA-Swedens arbete och evenemng kommer ut till våra medlemmar  – hur du gör det, är helt upp till dig. Du har även ansvar för hemsidan och medlemsregistret. Under nationella helger använder du föreningskameran till att fotografera och hålla instagram/twitter/allmän pepp igång. Du vet inte hur man fotar, men vet hur man delegerar? Bra! Då är problemet löst.

Kontakt: [email protected] 

Valberedning
Du har en god kännedom om föreningsengagemang på styrelsenivå och vet hur arbetet ofta kan te sig. Du tycker om att göra komplexa bedömningar och har en god översikt över föreningen för att kunna välja den bästa styrelse föreningen kan få. Du arbetar under augusti till och med oktober, vilket är perioden innan valmötet. Under den tiden kommer du utlysa val till nationella poster, valbereda sökande och lämna ett förslag till Fullmäktige.
Kontakt: [email protected]

Verksamhetsrevisor
Du är en gammal veteran i föreningen som är på väg att fasa ut ditt engagemang, men inte riktigt vill släppa taget än. Du är en av två som tillsammans granskar vad nationella styrelsen haft för sig under året, går igenom budget och rapporter och försäkrar er om att verksamheten inte avviker från föreningens syfte. Posten innebär inget kontinuerligt engagemang under året, utan den prestation som skall åstadkommas är en analys av styrelsens halvårsrapoprt under sommaren, samt skriva revisionsrapport inför Fullmäktige i februari, då ni framställer er rapport till fullmäktige och rekommenderar ansvarsfrihet eller ej. Utöver detta står ni till föreningens förfogande vid svåra beslut där styrelsen kan uppfatta sig behöva extern rådgivning av erfarna föreningsmänniskor. Ett trevligt sätt att avsluta sitt engagemang på, men förutsätter gammalt engagemang i föreningen.
Kontakt: [email protected]

Ytterligare information om posterna

  • Mer information om styrelseposterna kan du finna i stadgeinstruktionerna (goo.gl/5YpL4O) § 5.3.
  • Vid funderingar kontakta valberedningen eller nuvarande styrelse
  • Maila till [email protected]
  • Alla frågor är bra frågor!

Lycka till!