Home Sverige Ansökan för nationella styrelsen 2018 är nu öppen!

Ansökan för nationella styrelsen 2018 är nu öppen!

0
Ansökan för nationella styrelsen 2018 är nu öppen!

Nu kan du söka till den nationella styrelsen för verksamhetsåret 2018!
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav, det viktiga är att du brinner för arbetet och föreningen. Det finns inget att förlora så tveka inte!

Alla medlemmar är välkomna att söka. Sista dag för ansökan är 30:e september 2017, 23:59. Ni kan givetvis söka flera poster, och vi önskar i sådant fall en ansökan per post. Valberedningen kommer fortlöpande att kontakta sökande för eventuella ytterligare frågor. Styrelsen för verksamhetsåret 2018 väljs under IFMSAs nästa nationella helg, 13-15 oktober.

Kandidaturer

Nomineringar

  • Nominera en kandidat med följande:
  • Kandidatens kontaktuppgifter
  • Namn, telefon, e-post, ev. Skype-ID
  • Tilltänkt post
  • Maila till valberedning @ ifmsa.se

Nedanstående poster utlyses

Ordförande
Verksamhetsansvarig, representerar IFMSA-Sweden nationellt och internationellt, samt mot myndigheter och föreningar. Koordinerar och hjälper övriga styrelsen, samtidigt som man blickar framåt och ser över föreningens riktning och övergripande mål. En gedigen erfarenhet i föreningen förväntas!
[email protected]

Generalsekreterare
Ansvarar för kontakten med våra huvudsponsorer och stående samarbetspartners, agerar sekreterare under styrelsemöten och bistår ordföranden i många frågor. En spännande post där överlämningen ger dig det mesta!
[email protected]

Vice ordförande för Interna frågor, VPI
VPI jobbar tätt med ordförande för IFMSA-Sweden, men fokuserar på kontakten med lokalordföranden – att koordinera deras behov, hjälpa till med frågor och osäkerheter är ett stort inslag i arbetet. Du är också spindeln i nätet under planeringen för nationella helger, där du äntligen får träffa den förening du vårdar om! Erfarenhet av lokalt styrelseengagemang är meriterande.
[email protected]

Vice ordförande för Externa frågor, VPE
IFMSA är en internationell förening, och det är här du kommer in! Du jobbar tätt med ordföranden för att koordinera och arrangera de internationella delegationer vi skickar iväg, du är även flitig med att själv representera IFMSA-Sweden i diverse sammanhang. En hög grad av social förmåga, kunskap om internationella strukturer och policyintresse är därför meriterande.
[email protected]

Kassör
Kassören är ytterst ansvarig för IFMSA-Swedens ekonomiska förehavanden samt bokslut. Du jobbar mycket ihop med generalsekretaren och ordföranden för att hålla koll på föreningens aktiviteter och får därmed en stark inblick i föreningen. En utvecklande post där personligt ansvar och en hög grad av integritet förutsätts.
[email protected]

Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för mänskliga rättigheter och fred, NORP
Posten för dig som tycker Mänskliga Rättigheter och fredsfrågor är bland det viktigaste som finns! Du stödjer projekten inom MR-frågor i Sverige, inspirerar och hjälper till med att nya projekt startas, samt ansvarar för gruppens tid under nationella helger. Utöver det är du en del av det allmänna styrelsearbetet och engagerar dig där du så finner lämpligt.
[email protected]

Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för folkhälsa, NPO
Posten för dig som tycker folkhälsa bland det viktigaste som finns! Du stödjer projekten inom folkhälsa i Sverige, inspirerar och hjälper till med att nya projekt startas, samt ansvarar för Folkhälsogruppens tid under nationella helger. Utöver det är du en del av det allmänna styrelsearbetet och engagerar dig där du så finner lämpligt.
[email protected]

Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för reproduktiv hälsa & AIDS, NORA
Posten för dig som tycker Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter är bland det viktigaste som finns! Du stödjer projekten inom SRHR i Sverige, inspirerar och hjälper till med att nya projekt startas, samt ansvarar för SRHR-gruppens tid under nationella helger tillsammans med Kärleksakuten. Utöver det är du en del av det allmänna styrelsearbetet och engagerar dig där du så finner lämpligt.
[email protected]

Nationellt ansvarig för inkommande klinikutbyten, NEO-in
Du jobbar tätt ihop med NORE-in och har hand om de studenter vi tar emot under sommaren, där du bistår alla lokalt aktiva med stöd, hjälp och rådgivning gällande fadderprogrammet. Du har även mycket kontakt med de studenter som kommer till Sverige inför resan, då det ofta kan vara en del frågor från dessa. En väldigt stimulerande post där du lär dig mycket om andra kulturer och har kontakt med många människorsom kan bli vänner för livet!
[email protected]

Nationellt ansvarig för utgående klinikutbyten, NEO-out
Du jobbar tätt ihop med NORE-out och tar hand om IFMSA-Swedens kliniska utbytesverksamhet rörande de studenter som reser ut från Sverige på utbyte. Det innebär allt från att svara på nervösa frågor från studenter som skall resa ut från Sverige, till att själv åka iväg på General Assembly i augusti för att skriva utbyteskontrakt. En otrolig upplevelse att vara med om!
[email protected]

Nationellt ansvarig för inkommande forskningsutbyten, NORE-in
Du jobbar tätt ihop med NEO-in och har hand om de studenter vi tar emot under sommaren, där du bistår alla lokalt aktiva med stöd, hjälp och rådgivning gällande fadderprogrammet. Du har även mycket kontakt med de studenter som kommer till Sverige inför resan, då det ofta kan vara en del frågor från dessa. En väldigt stimulerande post där du lär dig mycket om andra kulturer och har kontakt med många människorsom kan bli vänner för livet!
[email protected]

Nationellt ansvarig för utgående forskningsutbyten, NORE-out
Du jobbar tätt ihop med NEO-out och tar hand om IFMSA-Swedens forskningsutbytesverksamhet rörande de studenter som reser ut från Sverige på utbyte. Det innebär allt från att svara på nervösa frågor från studenter som skall resa ut från Sverige, till att själv åka iväg på General Assembly i augusti för att skriva utbyteskontrakt. En otrolig upplevelse att vara med om!
[email protected]

Verksamhetsrevisor
Du är en gammal veteran i föreningen som är på väg att fasa ut ditt engagemang, men inte riktigt vill släppa taget än. Du är en av två som tillsammans granskar vad nationella styrelsen haft för sig under året, går igenom budget och rapporter och försäkrar er om att verksamheten inte avviker från föreningens syfte. Posten kan innebära nästintill inget engagemang under året, utan den prestation som skall åstadkommas är en revisionsrapport inför Fullmäktige i februari, då ni framställer er rapport till fullmäktige och rekommenderar ansvarsfrihet eller ej. Ett trevligt sätt att avsluta sitt engagemang på, men förutsätter gammalt engagemang i föreningen.

Trainingansvarig
För dig som brinner för vidareutveckling! När någon efterfrågar en training har du koll på vilka trainers vi har, samt vad som kan erbjudas. Du stimulerar även till nya trainings, och underlättar för medlemmar att själva utbilda sig. Just nu är trainings och kapacitetsbygge något IFMSA-Sweden fokuserar på att utveckla ytterligare, denna post ger dig därför stort utrymme att komma med nya idéer och påverka hur området kommer se ut längre fram! Att själv vara trainer är meriterande.

Sociala medier- och PR-ansvarig
Du gillar rättstavning, du vet hur man postar snygga bilder på instagram, och gillar att fota! Till vardags kommer du hålla koll på IFMSA-Swedens facebooksida och ansvara för att den fungerar väl – hur du gör det, är helt upp till dig. Under nationella helger använder du föreningskameran till att fotografera och hålla instagram/twitter/allmän pepp igång. En icke särskilt betungande post som ändå kan bli väldigt stimulerande och få dig involverad i styrelsearbete.
Du vet inte har man fotar, men vet hur man delegerar? Bra! Då är problemet löst.
[email protected]

Hemsideansvarig
Du ansvarar för hemsidan och att vid behov uppdatera den med nyheter, ansökningar eller annat som övriga styrelsen önskar hjälp med. Du har koll på medlemsregister och annat digitalt som många känner sig handfallna med. En otroligt viktig post, då mycket av föreningens arbete sker per mail eller digitalt. Du får en grundlig överlämning som förberedelse inför posten, som gör dig extra förberedd och redo att ta dig an arbetet.
[email protected]

Information om posterna

Lycka till!