Home Sverige Ansökan om post i IFMSA-Swedens styrelse 2016/2017

Ansökan om post i IFMSA-Swedens styrelse 2016/2017

0
Ansökan om post i IFMSA-Swedens styrelse 2016/2017

Kandidera till IFMSA-Swedens styrelse

Ansökan skickas till [email protected]

Senast 2015-09-18 kl 23:59

Om du har frågor, maila gärna!

Ansökan (PDF)

Ansökan (docx)

Vill du vara med och förändra världen? – Kandidera till IFMSA-Swedens styrelse!

Brinner du för IFMSA och är full av idéer för hur organisationen kan utvecklas? Har du varit aktiv i något av våra projekt på lokal nivå och vill ta steget att fördjupa ditt engagemang genom att ta dig an ett nationellt ansvarsområde? Är du en föreningsmänniska som älskar styrelsemöten och att arbeta inom en organisation? Eller är du helt ny för organisationsarbete men vill utvecklas som ledare och samtidigt bidra med just dina erfarenheter och kunskaper? Tveka då inte att söka en post i nästa nationella styrelse för IFMSA-Sweden!

Styrelse och funktionärer väljs under valmötet på NH i Örebro 2-4 oktober. Resten av hösten går den tillträdande styrelsen parallellt med den nuvarande under en överlämningsperiod, fram till årsmötet i februari 2016, då den nya styrelsen tar över och leder IFMSA-Sweden för det kommande året fram till nästa årsmöte i början av 2017.

HUR KANDIDERAR JAG?

Fyll i dokumentet ”Ansökan till post i IFMSA-Swedens styrelse 2016/2017” som finns bifogat här så fullständigt som möjligt, och maila den till [email protected] senast 2015-09-18 kl 23:59.

Om du har frågor kring ansökningsprocessen eller din kandidatur är du välkommen att maila dem till valberedningen på samma adress.

När vi har fått in din kandidatur kommer valberedningen att kontakta dig för att hålla en kortare intervju över telefon eller skype.

VILKA POSTER FINNS ATT SÖKA?

Centralstyret

 • Ordförande
 • Vice ordförande för interna frågor (VPI)
 • Vice ordförande för externa frågor (VPE)
 • Generalsekreterare
 • Kassör

Övriga styrelsen

 • Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för folkhälsa (NPO)
 • Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för mänskliga rättigheter och fred (NORP)
 • Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (NORA)
 • Nationellt ansvarig för kliniska utbyten, inkommande studenter (NEO-in)
 • Nationellt ansvarig för kliniska utbyten, utgående studenter (NEO-out)
 • Nationellt ansvarig för forskningsutbyten, inkommande studenter (NORE-in)
 • Nationellt ansvarig för forskningsutbyten, utgående studenter (NORE-out)

Funktionärsposter

 • Trainingsansvarig
 • Hemsideansvarig
 • Projektansvarig
 • Valberedning
 • Verksamhetsrevisor

VAD INNEBÄR DE OLIKA POSTERNA?

Nedan följer en kortfattad beskrivning av de olika posterna, för en utförligare beskrivning var god kontakta respektive styrelsemedlem/funktionär alternativt hör av dig till valberedningen.

Styrelseposter

Styrelsen förväntas delta på styrelsemötena, 4 per år, och vara tillgängliga kontinuerligt under året.

Centralstyret

Ordförande

Ordförande är organisationens ansikte utåt och sitter på det yttersta ansvaret. Denne har överblick över hela organisationen på både lokal, och nationell nivå, koordinerar styrelsens arbete samt sammankallar de styrelsemöten som hålls ca 4 ggr/år, och utöver detta möten med enbart centralstyret.

Vice Ordförande för Interna frågor (VPI)

VPI är centralfiguren i det interna arbetet inom styrelsen. Denna person samordnar kommunikationen mellan alla styrelsens medlemmar och är lokalordförandenas stöttesten. Det är VPIs ansvar att planera och samordna nationella möten, styrelsehelger och kick-off. VPI ansvarar även för att ett nyhetsbrev skickas ut till föreningens brev varje månad.

Vice Ordförande för Externa frågor (VPE)

VPE är en helt ny styrelsepost, och rollen innebär att vara IFMSA-Swedens ansikte utåt, både internationellt och gentemot externa organisationer. Som VPE representerar man IFMSA-Sweden på internationella möten, och ansvarar för dessa tillsammans med Ordförande. Ett tidigare engagemang inom IFMSA-Sweden premieras här!

Generalsekreterare

IFMSA-Swedens Generalsekreterare arbetar främst med spons och PR. Dessutom agerar “gensek” sekreterare på de styrelsemöten som hålls ca 4 gånger/år. Gensek arbetar tätt med kassören i arbetet med spons och ekonomi. Ett brinnande intresse för sponssökning är betydligt viktigare än tidigare IFMSA-engagemang om man vill söka till denna post.

Kassör

Kassören är den person inom IFMSA-Sweden som sitter på det yttersta ansvaret för organisationens ekonomiska förehavanden. Posten innefattar fortlöpande bokföring, sammanställandet av bokslut och redovisning samt sammanställandet av kommande års budget. Som kassör jobbar en tätt med gensek i frågor om ekonomi och spons.

Övriga styrelsen

Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för folkhälsa (NPO)

NPO ansvarar för folkhälsogruppen inom IFMSA-Sweden och stöttar de projekt som finns inom gruppen samt driver fram utveckling och uppstart av nya projekt. NPO har en aktiv kommunikation med lokalansvariga på de olika orterna samt personer som ansvarar för de enskilda projekten. Under de nationella mötena är det NPOs ansvar att planera och hålla i ett program för folkhälsogruppen samt delta på styrelsemöten och representera denna. NPO ska även hålla sig uppdaterad på det arbete som sker internationellt och föra det ner till nationell och lokal nivå.

Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för mänskliga rättigheter och fred (NORP)

NORP ansvarar för arbetsgruppen för mänskliga rättigheter och fred inom IFMSA-Sweden och stöttar de projekt som finns inom gruppen samt driver fram utveckling och uppstart av nya projekt inom gruppen. NORP ska ha en aktiv kommunikation med lokalansvariga på de olika orterna samt personer som ansvarar för de enskilda projekten. Under de nationella mötena är det NORPs ansvar att planera och hålla i ett program för mänskliga rättigheter och freds-gruppen samt delta på styrelsemöten och representera densamma. NORP ska även hålla sig uppdaterad på det arbete som sker internationellt och föra det ner till nationell och lokal nivå.

Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (NORA)

I styrelsen finns två NORAs som arbetar tillsammans, den ena väljs under IFMSA-Swedens valmöte och den andra posten fylls av Kärleksakutens vice ordförande. NORA ansvarar för arbetsgruppen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inom IFMSA-Sweden och stöttar de projekt som finns inom gruppen samt driver fram utveckling och uppstart av nya projekt. NORA har en aktiv kommunikation med lokalansvariga på de olika orterna samt personer som ansvarar för de enskilda projekten. Under de nationella mötena är det NORAs ansvar att planera och hålla i ett program för arbetsgruppen samt delta på styrelsemöten och representera denna. NORA ska även hålla sig uppdaterad på det arbete som sker internationellt och föra det ner till nationell och lokal nivå.

Nationellt ansvarig för kliniska utbyten, inkommande studenter (NEO-in)

NEO-in ansvarar för den del av IFMSA-Swedens utbyte som tar in utländska studenter till Sverige på klinikutbyte. NEO-in:s huvuduppgift är att samordna utbytet m.h.a. de lokalt utbytesansvariga. NEO-in ansvarar även för dokumentering, inklusive kontraktskrivning, som sker innan utbytet äger rum tillsammans med NEO-out. NEO-in jobbar tätt med NEO-out samt NORE och har stor del i det internationella arbetet, då detta är av stor vikt för arbetet runt utbytet.

Nationellt ansvarig för kliniska utbyten, utgående studenter (NEO-out)

NEO-out ansvarar studenter som reser till andra länder på utbyte med IFMSA-Sweden. NEO-out jobbar med att annonsera ut utbytesplatserna, och fördela till de som ansökt om ett utbyte. När posterna fördelats är det NEO-out ansvar att all kommunikation mellan studenterna och värdländerna fungerar på ett bra sätt. NEO-out ansvarar även för inklusive kontraktskrivning tillsammans med NEO-in.

Nationellt ansvariga för forskningsutbyten (NORE-in och NORE-out)

NORE ansvarar för forskningsutbytet, och ansvarsuppdelningen mellan inkommande och utgående studenter motsvarar den inom klinikutbytet. NORE jobbar i tätt samarbete med sina lokalansvariga för forskningsutbytet och samordnar tillsammans med dem utbytet för inkommande studenter. Samtidigt ansvarar även NORE för att kommunikationen mellan utgående studenter och deras värdland fungerar. Precis som NEO-posterna ska NORE ta del i att skriva utbyteskontrakt på de internationella mötena.

Funktionärsposter

Funktionärerna arbetar nära styrelsen och förväntas i den mån det är möjligt delta vid årets fyra fysiska styrelsemöten, samt finnas tillgänglig på mail under hela verksamhetsåret. Funktionärerna saknar dock rösträtt inom styrelsen.

Trainingsansvarig

Trainingsansvarig samordnar IFMSA-Swedens trainingverksamhet samt förmedlar kontakten med samtliga aktiva trainers. Trainingsansvarig är ansvarig för att trainings hålls under NH, samt att uppmuntra fler medlemmar till att utbilda sig till trainers.

Hemsideansvarig

Denna post innebär rätt och slätt att en ska vara ansvarig för hemsidan; agera stöd och hjälp gällande uppdatering och utveckling av denna och svara på förvirrade styrelsemedlemmars frågor. Perfekt för dig som tycker det här med hemsidor är superkul och vill på ett nischat sätt ta del av det nationella arbetet!

Projektansvarig

Den projektansvarige fungerar som en kontaktlänk mellan styrelsen och föreningens projekt, främst när det gäller nyare projekt som är i uppstartsfasen och inte ännu hittat in i en arbetsgrupp. Ansvaret ligger i att vägleda projekt i processen att ansöka om officiell IFMSA-Sweden projektstatus, ha koll på vad som gäller kring ansökan om projektbidrag och aktivitetsrapportering, samt tillsammans med styrelsen utveckla och förbättra den övergripande strukturen kring föreningens projektverksamhet. Det är en stor fördel om Du som söker har erfarenhet av att jobba med projekt inom IFMSA-Sweden, eller kanske inom någon annan liknande organisation.

Verksamhetsrevisor

Som verksamhetsrevisor granskar du styrelsens arbete, läser protokoll och styrdokument och ser till så att verksamhets bedrivs på ett demokratiskt och bra sätt, samt stöttar styrelsen i organisatoriska och stadgerelaterade frågor. Det är bra med tidigare erfarenhet av styrelsearbete inom IFMSA. Det finns 2-3 verksamhetsrevisorposter.

Valberedare

Som valberedare är du del av en grupp på ca tre personer (minst 2) som ska snacka med medlemmar, peppa folk, inhämta tips och arbeta fram ett förslag på styrelse för nästkommande verksamhetsår.

 

Ansökan skickas till [email protected] senast 2015-09-18 kl 23:59

Om du har frågor, maila gärna!

Ansökan (PDF)

Ansökan (docx)