Home Sverige Ansökan till nationella poster för verksamhetsåret 2017

Ansökan till nationella poster för verksamhetsåret 2017

0
Ansökan till nationella poster för verksamhetsåret 2017

Ansökan till nationella poster för verksamhetsåret 2017 är nu öppen!

Vill du engagera dig inom världens största och bästa förening för vårdstuderande? Vi har nu öppnat ansökan till nationella poster för verksamhetsåret 2017. Tidigare erfarenhet är meriterande men inte ett krav. Huvudsaken är att du är motiverad!

Kandidaturer

Nomineringar

  • Nominera en kandidat med följande:
  • Kandidatens kontaktuppgifter
  • Namn, telefon, e-post, ev. Skype-ID
  • Tilltänkt post
  • Maila till valberedning @ ifmsa.se

Nedanstående poster utlyses

Ordförande

Verksamhetsansvarig, representera IFMSA-Sweden nationellt och internationellt, samt mot myndigheter och föreningar. Koordinerar och hjälper övriga styrelsen, samtidigt som man blickar framåt och ser över föreningens riktning och övergripande mål. En gedigen erfarenhet i föreningen förväntas! president @ ifmsa.se

Generalsekreterare

Ansvarar för kontakten med våra huvudsponsorer, agerar sekreterare under styrelsemöten och bistår ordföranden i många frågor. Sammanställer varje månad de projektansökningar som kommit in, samt hjälper projekt med diverse frågor. En spännande post där överlämningen ger dig det mesta! generalsekreterare @ ifmsa.se

Intern Vice Ordförande

VPI jobbar tätt med ordförande för IFMSA-Sweden, men fokuserar på kontakten med lokalordföranden – att koordinera deras behov, hjälpa till med frågor och osäkerheter är ett stort inslag i arbetet. Du är också spindeln i nätet under planeringen för nationella helger, där du äntligen får träffa den förening du vårdar om! Erfarenhet av lokalt styrelseengagemang är meriterande. vpi @ ifmsa.se

Extern Vice Ordförande

IFMSA är en internationell förening, och det är här du kommer in! Du jobbar tätt med ordföranden för att sålla, koordinera och arrangera de internationella delegationer vi skickar iväg, du är även flitig med att själv representera IFMSA-Sweden i diverse sammanhang. En hög grad av social förmåga, kunskap om internationella strukturer och policyintresse är därför meriterande. vpe @ ifmsa.se

Kassör

Kassören är ytterst ansvarig för IFMSA-Swedens ekonomiska förehavanden, sponsansökningar till bidragsgivare samt bokslut. Du jobbar mycket ihop med generalsekretaren och ordföranden för att hålla koll på föreningens aktiviteter och får därmed en extrem inblick i vår verksamhet. En utvecklande post där personligt ansvar och en hög grad av integritet förutsätts. treasurer @ ifmsa.se

Nationellt ansvarig, arbetsgruppen för mänskliga rättigheter och fred

Posten för dig som tycker Mänskliga Rättigheter och fredsfrågor är bland det viktigaste som finns! Du stödjer projekten inom MR-frågor i Sverige, inspirerar och hjälper till med att nya projekt startas, samt ansvarar för gruppens tid under nationella helger. Utöver det är du en del av det allmänna styrelsearbetet och engagerar dig där du så finner lämpligt. norp @ ifmsa.se

Nationellt ansvarig, arbetsgruppen för folkhälsa

Posten för dig som tycker folkhälsa bland det viktigaste som finns! Du stödjer projekten inom folkhälsa i Sverige, inspirerar och hjälper till med att nya projekt startas, samt ansvarar för Folkhälsogruppens tid under nationella helger. Utöver det är du en del av det allmänna styrelsearbetet och engagerar dig där du så finner lämpligt. npo @ ifmsa.se

Nationellt ansvarig, arbetsgruppen för reproduktiv hälsa & AIDS

Posten för dig som tycker Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter är bland det viktigaste som finns! Du stödjer projekten inom SRHR i Sverige, inspirerar och hjälper till med att nya projekt startas, samt ansvarar för SRHR-gruppens tid under nationella helger tillsammans med Kärleksakuten. Utöver det är du en del av det allmänna styrelsearbetet och engagerar dig där du så finner lämpligt. [email protected]

Nationellt ansvarig, arbetsgruppen för klinikutbyten, inkommande

Du jobbar tätt ihop med NORE-in och har hand om de studenter vi tar emot under sommaren, där du bistår alla lokalt aktiva med stöd, hjälp och rådgivning gällande fadderprogrammet. Du har även mycket kontakt med de studenter som kommer till Sverige inför resan, då det ofta kan vara en del frågor från dessa. En väldigt stimulerande post där du lär dig mycket om andra kulturer och har kontakt med många människorsom kan bli vänner för livet! neo-in @ ifmsa.se

Nationellt ansvarig, arbetsgruppen för klinikutbyten, utgående

Du jobbar tätt ihop med NORE-out och tar hand om IFMSA-Swedens kliniska utbytesverksamhet rörande de studenter som reser ut från Sverige på utbyte. Det innebär allt från att svara på nervösa frågor från studenter som skall resa ut från Sverige, till att själv åka iväg på General Assembly i augusti för att skriva utbyteskontrakt. En otrolig upplevelse att vara med om! neo-out @ ifmsa.se

Nationellt ansvarig, arbetsgruppen för forskningsutbyten, inkommande

Du jobbar tätt ihop med NEO-in och har hand om de studenter vi tar emot under sommaren, där du bistår alla lokalt aktiva med stöd, hjälp och rådgivning gällande fadderprogrammet. Du har även mycket kontakt med de studenter som kommer till Sverige inför resan, då det ofta kan vara en del frågor från dessa. En väldigt stimulerande post där du lär dig mycket om andra kulturer och har kontakt med många människorsom kan bli vänner för livet! nore-in @ ifmsa.se

Nationellt ansvarig, arbetsgruppen för forskningsutbyten, utgående

Du jobbar tätt ihop med NEO-out och tar hand om IFMSA-Swedens forskningsutbytesverksamhet rörande de studenter som reser ut från Sverige på utbyte. Det innebär allt från att svara på nervösa frågor från studenter som skall resa ut från Sverige, till att själv åka iväg på General Assembly i augusti för att skriva utbyteskontrakt. En otrolig upplevelse att vara med om! nore-out @ ifmsa.se

Verksamhetsrevisor

Du är en gammal veteran i föreningen som är på väg att fasa ut ditt engagemang, men inte riktigt vill släppa taget än. Du är en av två som tillsammans granskar vad nationella styrelsen haft för sig under året, går igenom budget och rapporter och försäkrar er om att verksamheten inte avviker från föreningens syfte. Posten innebär nästintill inget engagemang under året, utan den prestation som skall åstadkommas är en revisionsrapport inför Fullkmäktige i februari, då ni framställer er rapport till fullmäktige och rekommenderar ansvarsfrihet eller ej. Ett trevligt sätt att avsluta sitt engagemang på, men förutsätter gammalt engagemang i föreningen.

Trainingansvarig

För dig som brinner för vidareutveckling! När någon efterfrågar en training har du koll på vilka trainers vi har, samt vad som kan erbjudas. Du stimulerar även till nya trainings, och underlättar för medlemmar att själva utbilda sig. Att själv vara trainer är meriterande.

Sociala medier- och PR-ansvarig

Du gillar rättstavning, du vet hur man postar snygga bilder på instagram, och gillar att fota! Till vardags kommer du hålla koll på IFMSA-Swedens facebooksida och ansvara för att den fungerar väl – hur du gör det, är helt upp till dig. Under nationella helger använder du föreningskameran till att fotografera och hålla instagram/twitter/allmän pepp igång. En icke särskilt betungande post som ändå kan bli väldigt stimulerande och få dig involverad i styrelsearbete. Du vet inte har man fotar, men vet hur man delegerar? Bra! Då är problemet löst. medieansvarig @ ifmsa.se

Hemsideansvarig

Du ansvarar för hemsidan och att vid behov uppdatera den med nyheter, ansökningar eller annat som övriga styrelsen önskar hjälp med. Du har koll på medlemsregister och annat digitalt som många känne sig handfallna med. En otroligt viktig post, då mycket av föreningens arbete sker per mail eller i google drive. Du får en grundlig överlämning som förberedelse inför posten, som gör dig extra förberedd och redo att ta dig an utmaningen. admin @ ifmsa.se

Information om posterna

Alla medlemmar är välkomna att söka. Sista dag för ansökan är 1 oktober. Ni kan givetvis söka flera poster, och vi önskar i sådant fall en ansökan per post. Valberedningen kommer fortlöpande att kontakta sökande för eventuella ytterligare frågor. Styrelsen för verksamhetsåret 2017 väljs under IFMSAs nästa nationella helg, 14-16 oktober.

Lycka till!