Hem Arbetsgrupper

Arbetsgrupper

IFMSA erbjuder både klinik- och forskningsutbyten som anordnas helt ideellt av läkarstudenter i varje lands medlemsorganisation. Som utresande erbjuds du en månads praktik på klinik eller i ett forskningslab, minst ett mål mat om dagen, samt boende i studentrum eller hemma hos en lokal student. Under praktikperioden anordnas ett socialt program där du tillsammans med andra utbytesstudenter ifrån världens alla hörn får uppleva vad värdlandet har att erbjuda!

Med hjälp av IFMSAs stora nätverk erbjuds utbyte i över 50 länder, inkluderande Palestina, Hongkong, Ghana, och Brasilien, bland många andra! Läs mer under flikarna nedan gällande vilka länder som erbjuds, samt villkor för ansökan.

logo_scope_rgb_billboard_small

logo_score_rgb_billboard_small

Vad erbjuds?

Nu är ansökningen till utbyte med IFMSA öppen! Gör som 10.000 andra läkarstudenter världen över och åk på utbyte! Deadline för ansökan är 31 oktober.

Inför 2016-2017 har IFMSA-Sweden över 140 utbytesplatser till ca 50 olika länder, och samtidigt tar vi emot lika många studenter till våra egna universitetsstäder under nästa sommar. Ansökan hålls öppen mellan 1 – 31 oktober! Blir det några restplatser därefter är det först till kvarn som gäller. Under Kliniska utbyten respektive Forskningsutbyten hittar du vilka länder du kan söka i år, samt de mer specifika utbytesvillkor som gäller för varje land. Svårt att välja? Läs om tidigare studenters erfarenheter bland våra många Reseberättelser.

ExPlore-sidorna hittar du information om de olika länderna. Notera att vi inte har kontrakt med samtliga länder på ExPlore-sidorna.

Hur söker jag?

Medlemsportalen, hittar ni ansökningsformulär.

Under  Ansökningsprocessen som förklarar hur ni går till väga för att söka utbyte.

Grunden till Standing Committee on Public Health, arbetsgruppen för folkhälsa, lades redan 1952 då Standing Committee on Students’ Health (SCOSH) bildades. 10 år senare byttes namnet till Standing Committee on Health (SCOH), och efter ytterligare 20 år blev det SCOPH, som vi känner igen det idag. SCOPH arbetar för att främja den generella välbefinnandet i samhället genom att informera och utbilda, samtidigt som vi vill uppmärksamma både vårdstuderande och allmänheten på de globala utmaningarna som vi står inför. Vår vision: ”a healthy global society that is empowered through its knowledge, skills and opportunities to live a life of complete physical, mental and social well-being”.

logo_scoph_rgb_billboard_small

”Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. SKL ska stödja medlemmarna i deras hälsofrämjande och förebyggande arbete för att öka välbefinnandet och långsiktigt minska behoven av vård och omsorg.” – Sveriges Kommuner och Landsting.

Hur kan du engagera dig?

Tycker du också att det är viktigt att vårdstudenter engagerar sig för att förbättra folkhälsan? Vi har trots allt väldigt mycket att säga till om, och det är dessutom väldigt lärorikt! Hittar du ett projekt som låter intressant är det bara att kontakta den som är ansvarig på din studieort. Är projektet inte aktivt kan vi hjälpas åt att starta igång det igen, och om du har någon annan idé för hur vi kan förbättra människors förutsättningar för en god hälsa finns inga hinder för att börja med ett nytt projekt. Det finns ju också möjlighet till internationella projekt och samarbeten! Tveka inte att höra av dig om du har frågor, idéer eller synpunkter, antingen till någon lokalt ansvarig, eller till någon ”National Officer on Public Health” (NPO)!

SCORA, Reproduktiv Hälsa och AIDS, är en av IFMSA:s sex kommittéer. Vi arbetar över hela världen för att öka medvetenheten kring reproduktiv hälsa och rättigheter och relaterade ämnen som sexualitet och genus, inklusive AIDS.

Kommittén grundades 1992 på grund av det oroande stigande antalet människor som levde med HIV/AIDS och den starka viljan hos läkarstudenter att delta i arbetet för att förebygga spridningen av HIV/AIDS och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Åren har gått och arbetet har idag vidgats till att även täcka andra relaterade ämnen som reproduktiv hälsa och rättigheter.

SCORA:s aktiviteter berör ämnen som att främja hälsosamma sexuella och reproduktiva beteenden, förebyggande arbete mot HIV/AIDS och andra sexuellt överförbara sjukdomar, korrekt användande av preventivmedel och rätten till abort och adekvat mödravård. Vi arbetar också med reproduktiva rättigheter, exempelvis rörande de hinder HBT-personer ställs inför, och andra jämställdhetsfrågor som kvinnors rätt i samhället, kvinnlig könsstympning, våldtäckt som krigsföring och våld mot kvinnor.

logo_scora_rgb_billboard_small

Utgångspunkten för arbetsgruppen för Mänskliga Rättigheter och Fred (SCORP – Standing Committee on Human Rights and Peace) har sedan starten 1983 varit att uppmärksamma och förbättra situationen för flyktingar runt om i världen. För att kunna förändra saker långsiktigt och från grunden så handlar en stor del av vårt arbete om att verka för implementeringen av de mänskliga rättigheterna, vilket tillsammans med konfliktprevention är en förutsättning för att våra humanitära insatser ska betyda något mer än en kortsiktig symptomlindring.

Vi inom SCORP vill arbeta för ett rättvisare och mer solidariskt samhälle, mot alla former av förtryck, ekonomiska och sociala orättvisor, rasism och sexism – i Sverige och i världen. Vi vill ta vara på det brinnande samhällsengagemang som finns hos många vårdstudenter och utnyttja det till att förändra världen!

logo_scorp_rgb_billboard_small

”Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.” – Artikel 25.1, FN’s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Hur kan du engagera dig?

SCORP är i ständigt behov av nya volontärer som brinner för mänskliga rättigheter och rättvisefrågor! Vill du vara med och ta fram en kampanj som ska belysa den svenska migrationspolitikens katastrofala konsekvenser för människors hälsa? Vill du skriva debattartiklar, åka till Almedalen, anordna demonstrationer? Vill du arbeta praktiskt på en klinik som erbjuder vård till människor som den offentliga vården inte tar emot? Eller dela med dig av de kunskaper om hälsa och vård du har och samtidigt lära dig mer om andra människors förståelse av dessa frågor? Vill du ta ett steg till och arbeta med SCORPs frågor på en internationell nivå? Har du en idé på ett projekt som SCORP borde starta, ett förslag på hur vi kan göra vårt arbete ännu bättre, eller en fråga som du brinner särskilt mycket för och som du tycker att vi har försummat? Tveka inte att höra av dig, antingen till din lokale SCORP-ansvarige eller till de nationellt ansvariga för SCORP.

Kärleksakuten är en svensk ideell sexualupplysningsverksamhet som främst drivs av läkarstudenter. Organisationen startades som ett projekt inom IFMSA redan 1999, är en verksamhet under Socialstyrelsen och finns på alla orter där det finns en läkarutbildning. Medlemsantalet uppgår till drygt 200. Syftet är att försöka ge ungdomar kunskap och verktyg att tänka kring sexualitet och värderingar. Interaktiva föreläsningar, lekar och värderingsövningar används för att uppmuntra gruppen att diskutera och ställa frågor.

Kärleksakuten ser som sin uppgift att upplysa och samtala med ungdomar om sex- och samlevnadsfrågor, vilket ska baseras på den svenska lagstiftningen och på synen att varje människa är speciell, unik och att alla har lika värde. Aktiva inom Kärleksakuten ska följa och upprätthålla policyn i verksamhet som sker inom Kärleksakuten. Policyn framhäver vikten av att stärka individers och gruppers självkänsla och värdet av att respektera varandras olikheter.

År 2009 jubilerade Kärleksakuten med 10 år som sexualupplysningsverksamhet och var även nominerade till Kunskapspriset. År 2010 vann Kärleksakuten Nationalencyklopedins Kunskapspris i kategorin Folkrörelser/organisationer, med motiveringen:”Kärleksakuten för att dessa unga läkarstudenter sprider kunskaper till ungdomar i åldern 13—19 år om kärlek, känslor och sexualitet. Med innovativa metoder lyckas Kärleksakuten påverka ungdomarnas syn på viktiga frågor som relationer, sexualitet, porr, kroppsideal, värderingar, jämställdhet och självbild.”