Use & + “#8291;”

Delta på en training

IFMSA erbjuder många internationella möjligheter, vilket är en av federationens största styrkor. Genom dessa kan du träffa engagerade studenter från hela världen, höra mer om hälsa och sjukvård i andra

Läs mer

Språkkvällar

Alla människor ska ha rätt till vård på lika villkor. Idag sätter dock språkliga och kulturella barriärer i vården hinder för detta. Barriärerna riskerar patientsäkerheten och gör våra vårdmöten ineffektiva.

Läs mer

KirUme

Kirurgiska metoder och tekniker används inom många av läkarens specialistområden. Det är ett ämne som lärs ut på alla läkarutbildningar i Sverige under ”kirurgterminen” som ofta ligger kring termin sju

Läs mer

STEP

STEP står för Sudan Tropical Exchange Program. Detta är en unik möjlighet för dig att se och lära dig om sjukdomar som vi sällan ser i Norden, uppleva ett nytt

Läs mer