Restplatser för kliniskt utbyte 2020-2021

Nu har vi ett antal restplatser för kliniskt utbyte säsongen 2020-2021! Missa inte årets häftigaste möjlighet - passa på att söka! Klinikutbytena riktar sig till läkarstudenter som avslutat termin 5 innan utbytet börjar. Deadline att...

Hälsa och Hållbarhetsprojektet

Klimat- och miljöförändringar är vår tids största folkhälsoutmaning. HOHP startades för att belysa kopplingen mellan dessa utmaningar och folkhälsa, samt att få fler vårdstudenter att prata om de här frågorna. Vi vill sprida kunskap...

Delta på en training

IFMSA erbjuder många internationella möjligheter, vilket är en av federationens största styrkor. Genom dessa kan du träffa engagerade studenter från hela världen, höra mer om hälsa och sjukvård i andra länder, och lära dig...

Språkkvällar

Alla människor ska ha rätt till vård på lika villkor. Idag sätter dock språkliga och kulturella barriärer i vården hinder för detta. Barriärerna riskerar patientsäkerheten och gör våra vårdmöten ineffektiva. IFMSA-Sweden har därför gått...

KirUme

Kirurgiska metoder och tekniker används inom många av läkarens specialistområden. Det är ett ämne som lärs ut på alla läkarutbildningar i Sverige under ”kirurgterminen” som ofta ligger kring termin sju eller åtta. Det innebär...

STEP

STEP står för Sudan Tropical Exchange Program. Detta är en unik möjlighet för dig att se och lära dig om sjukdomar som vi sällan ser i Norden, uppleva ett nytt land och dess kultur...

Vårdstudenter För Mer Organdonation

VFMOD (Vårdstudenter för mer organdonation) är ett samarbetsprojekt mellan IFMSA-Sweden och den ideella organisationen MOD (Mer Organdonation). Tillsammans arbetar vi för att ingen i Sverige ska behöva dö i väntan på ett organ. Genom att...

Psykisk Ohälsa-Projektet

Vill du vara med och ta dig an nästa stora utmaning inom folkhälsa? Då är det Psykisk Ohälsa-Projektet (POP) du ska satsa på! Psykisk Ohälsa-Projektet (POP) har bildats mot bakgrund av den alltmer tilltagande psykiska ohälsan i samhället....

Katastrofmedicin

IFMSA-Sweden kan nu stolt presentera sitt senaste initiativ; en intressegrupp inom området katastrofmedicin. Vi lever i en värld där katastrofer, orsakade både av naturen och människan, skapar enormt lidande för nästan en fjärdedel av...

Internationella Nyheter