Home Alla nyheter Blogginlägg från MM21

Blogginlägg från MM21

0
Blogginlägg från MM21

Ordlista:
GA = General Assembly, IFMSA:s internationella möte som hålls i mars (MM)
och augusti (AM) varje år.
OGA = Online General Assembly
MM21 = March Meeting 2021.
NMO = National Membership Organisation, t.ex. IFMSA-Sweden eller NMSA-
Norway.

Det digitala marsmötet 2021, först planerat till Nordmakedonien, gick av
stapeln 26 februari till 14 mars. Det var federationens andra digitala GA efter
AM20 som skulle varit i Panama. Mer information finns i rapporten!

När en normalt åker på GA är det som en del av ett taggat och inspirerat
IFMSA-Sweden-gäng. Resan går till någon spännande plats som är full av
studenter från hela världen, där många har intressen som liknar ens egna.
Veckan som följer är en intensiv upplevelse med IFMSA från morgon till sen
kväll (eller tidig morgon), stor och stark gemenskap, häftiga möten och
minnen för livet. Många deltar även på sociala aktiviteter några dagar före
och efter mötet och får därmed uppleva en del av värdlandet.
Eller ja, det har jag i alla fall läst i tidigare blogginlägg. MM21 anordnades
digitalt som OGA och att säga att vi i delegationen fick en annorlunda
upplevelse vore ett understatement. Som bekant är annorlunda dock inte
synonymt med tråkig!

”Vi” i den svenska delegationen var 12 medlemmar från IFMSA-Sweden med
alla lokalorter och arbetsgrupper representerade. Mängden av erfarenhet var
blandad och rutinen som Adeleine, Chantal och Elin bidrog med (15+ GA:n
sammanlagt?) var ovärderlig, inte minst när vi andra vilset snurrade runt
bland kandidaturer, rapporter, policydokument i ändlösa Drive-mappar.
Liksom marsmötets övriga deltagare ställdes vi inför utmaningen att vår
vardag skulle rulla på samtidigt som mötet pågick. För flera av oss kom det
att innebära ständiga krockar med obligatoriska seminarier och VFU. Vi
gjorde dock, som en alltid får göra, det bästa av situationen och pusslade
med vem som skulle delta var, läste kandidaturer i förväg och satt på NMO-
hour från fikarum, bland annat.

I mötets digitala centrum fanns Discord-servern, snyggt sammansatt av det
internationella teamet med olika kanaler för arbetsgrupper, sociala event och
en kanal helt avsatt för memes (enligt uppgift från meme-kännare i
delegationen varierade meme-kvaliteten från "riktigt vassa" till ”meh”).
Entusiasmen i de olika Discord-kanalerna var slående och en stor anledning till att OGA upplevdes så kul som det ändå gjorde. Kreativiteten som det
internationella teamet och olika NMOs tog sig an mötet med imponerade, det
gäller inte minst den digitala utställningshallen, mer eller mindre
professionellt sammansatta videor och en uppsjö av virtuella bakgrunder till
Zoom.

26 februari var mötets startdatum. Dagen innehöll plenumsimulering (läs:
test av teknik) och Presidents' sessions, där materialet inför plenum var uppe
för diskussion. Det mönstret fortsatte sedan i vanlig ordning genom hela
mötet – rapporter, inval, policydokument och annat diskuterades igenom på
Presidents' sessions och beslutades sedan formellt om i plenum. Med fler
artiga "thank you for that" än möjligt att räkna gick diskussionerna ändå
någorlunda smidigt, det märks att det finns en etablerad struktur för att
möten ska vara effektiva. Bland svajiga uppkopplingar och robotröster sände
jag dock flera gånger en tacksam tanke till det stabila svenska fibernätet,
uppskattar det alldeles för sällan!

Dag två fortsatte diskussionerna, det hölls ett evenemang för Speed
Networking och SCORA var första arbetsgrupp ut att hålla sitt eget plenum.
På det sättet rullade marsmötet sedan på under de resterande två veckorna.
Presidents' sessions och plenum fortsatte, arbetsgrupperna hade sitt och här
och där hölls sociala aktiviteter som Game Night, Powerpoint Party och Meme
Challenge. De olika aktiviteterna beskrivs mer i OGA-rapporten.

Vid fyra tillfällen hade delegationen NMO hour, alltså tid avsatt för diskussion
om aktiviteter som varit och för att prata ihop oss om röstning inför plenum.
Allt eftersom vi tog oss igenom kandidaturer och annat, tröttheten steg och
flummigheten och skratten med den så kunde jag inte låta bli att tänka på
hur kul det hade varit att åka till Nordmakedonien och delta i ett fysiskt GA
ihop. Själva resan, alla aktiviteter… kort sagt är vi nog många som är lite
sorgsna över att det omtalade läget inte tillät ett fysiskt evenemang.
Men, som det hurtiga svenska ordspråket lyder – intet ont som inte för något
gott med sig! Studenter, framför allt från låginkomstländer, som normalt inte
har ekonomisk möjlighet att delta i GA kunde nu koppla upp sig och vara
med. Att vara i samma Zoom-rum som deltagare från Honduras, Tadjikistan,
Zimbabwe och över 100 andra länder var minst sagt häftigt och gav känsla
av gemenskap och samhörighet trots vitt skilda förutsättningar.

Skillnader i förutsättningar, ja. Vid flera tillfällen satt jag i Zoom-rum
tillsammans med många i ungefär samma ålder, som läser ungefär samma
saker och som tycker det är ungefär lika kul med biokemi som jag – listan
med likheter kan göras lång. Det som slog mig var att listan med hur våra
förutsättningar skiljer också kan göras väldigt lång. I Zoom-rummet satt
studenter från länder där en vanlig Kärleksakut-föreläsning medför risk för fängelse, där korruption inte hotar systemet utan är systemet och där ideellt
engagemang är allt annat än uppmuntrat från staten. Mitt bland
diskussionerna blev jag tacksam över chansen att få någon typ av förståelse
för hur otroligt olika världar vi lever i, trots att några timmars flygresa är det
enda som fysiskt står oss emellan. Nyttiga perspektiv minst sagt!
Här någonstans landar min upplevelse av MM21 – mycket av det ett normalt
GA innebär saknades, men mycket fanns också där. Det gäller inte minst
känslan av hur stor och unik organisationen är. Hatten av till det
internationella teamet och alla NMOs som gjorde sitt bästa för att detta
annorlunda möte blev så bra som det blev!

Som avslut på det här blogginlägget är mitt starka intryck att IFMSA-
gemenskapen efter 70 år, trots pandemi och interna utmaningar, fortsätter
bidra till många häftiga upplevelser, vänskaper och lärdomar. Med ljuset i
covid-tunneln i sikte hoppas jag att nästa blogginlägg skrivs från ett fysiskt
möte och tackar för förtroendet att få representera föreningen på marsmötet
2021.

John Häll