Home Sverige Uppsala Engagera din inom IFMSA-utbyten i Uppsala

Engagera din inom IFMSA-utbyten i Uppsala

0
Engagera din inom IFMSA-utbyten i Uppsala

Via utbytesdelen av IFMSA finns möjlighet att åka på utbyte till världens alla hörn. Utbytena sker oftast under 2-4 veckor på sommaren och det finns både kliniska, prekliniska samt forskningsutbyten. Mer detaljer hittar du på www.ifmsa.se/utbyte.

Du kan också engagera dig lokalt i utbytesgruppen vilket är ett roligt sätt att öka sina chanser till att få åka på eget utbyte (se nedan).

Engagera Dig i Uppsalas utbytesgrupp!

Varje sommar kommer ett antal studenter från världens alla hörn till Uppsala för att praktisera på Akademiska sjukhuset under fyra veckor. Detta innebär en fantastisk möjlighet för Dig att umgås, lära känna och knyta kontakter med läkarstudenter världen över.

Det finns två enkla sätt för Dig att delta i verksamheten:

Som Fadder

Som fadder är man med och ser till att utbytesstudenterna får en härlig fritid här i Uppsala, utöver praktiken de har på dagtid. Det främsta målet är att utbytesstudenterna ska få en chans att lära känna och ha roligt med Uppsalastudenter och vice versa.

Den eller de som är Local Exchange Officers (LEO=utbytesansvarig – se nedan) sätter ihop ett socialt program med några aktiviteter i veckan på kvällar/helger. Det kan t.ex. vara middag på nation, kräftskiva, badutflykt, spelkväll och mycket annat skoj och som fadder är det bara att delta.

Man har heller inte ensamt ansvar för en student utan alla aktiviteter sker tillsammans med de andra utbytesstudenterna, faddrarna och LEO. Det går fint att kombinera fadderskap med ett heltidssommarjobb, man är med på så många aktiviteter som man kan och vill. Man kan vara med under alla fyra veckorna eller bara för en kväll. Boendet för studenterna anordnas också av LEO.

Att vara fadder är ett utmärkt sätt att starta sitt engagemang i utbytesdelen av IFMSA. Det ger en inblick i verksamheten och är en bra grund (men inte ett måste) om man exempelvis skulle vilja bli LEO. Det är också meriterande om Du själv vill åka på utbyte. Framför allt är det väldigt roligt, har man varit med en sommar vill man fortsätta resten av utbildningen!

Bli utbytesansvarig – Local Exchange Officer (LEO)

Posten som LEO kan innehas av en eller delas av två personer och innebär att ordna de praktiska detaljerna inför utbytet. Detta handlar t.ex. om att ordna praktikplatser på sjukhuset, boende och bäst av allt sätta ihop ett socialt program med roliga aktiviteter att göra tillsammans med utbytesstudenterna och faddrarna.

Man får också god kontakt med utbytesstudenterna redan innan de kommit hit eftersom man fungerar som kontaktperson och ger svar på deras frågor om alltifrån Sveriges väder till vad det är för ”dress code” som gäller på sjukhuset. Som LEO prioriteras man också högst upp på listan för att åka på eget utbyte.

LEO innebär en styrelsepost i IFMSA och ger Dig därför möjlighet att påverka, att få inblick i de övriga delarna av IFMSA samt få kontakt med äldre- och yngrekursare från olika terminer i styrelsen.

Varmt välkommen!

Tveka inte att höra av Dig till nuvarande LEO på adressen [email protected] om något av detta låter intressant, om du vill anmäla dig som fadder eller om Du har några frågor.