Home Arbetsgrupper   SCOPE/SCORE Enkät om utbyte inför nästa säsong

Enkät om utbyte inför nästa säsong

0
Enkät om utbyte inför nästa säsong
Var skulle du vilja åka på utbyte?
Nu har du chansen att få påverka vilka länder Sverige ska ingå utbyteskontrakt med, inför kontraktskrivningen för nästa utbytessäsong på AM.
Utbytesgruppen har tillsammans skapat en enkät för att kolla intresset som finns hos oss medlemmar. Ta chansen att få påverka detta beslut. Ju fler som svarar desto bättre!
Deadline för att svara på enkäten är 1 juni.