Home Sverige Förnya ert medlemskap hos IFMSA-Sweden

Förnya ert medlemskap hos IFMSA-Sweden

0
Förnya ert medlemskap hos IFMSA-Sweden

Nu när det är nytt år nollställs IFMSA-Swedens medlemsregister. För att förnya ert medlemskap och fortsätta ta del av alla de aktiviteter som IFMSA erbjuder, logga in i medlemsportalen och uppdatera dina profiluppgifter! Medlemsportalen nås via toppmenyn på vår hemsida eller direkt på portal.ifmsa.se.

FIY: Vi har en ny medlemsportal med helt nytt medlemsregister.