Home Alla nyheter Global Health Night 2021!

Global Health Night 2021!

0
Global Health Night 2021!

IFMSA-Sweden, Swedish Institute for Global Health Transformation och KTH Students for Sustainability, hälsar dig varmt välkommen till årets Global Health Night – ett årligt forum där vi kommer diskutera de mest angelägna frågorna inom global hälsa!

I år ligger fokus på planetarisk hälsa – sammanstrålningen av mänskligt och miljömässigt välbefinnande. I dagens samhälle är det inte bara tydligt att dessa dicipliner är sammanflätade och beroende av varandra, men vi vet också att de är en av de största utmaningarna vår generation står inför just nu.

Temat är centrerat kring teknik och vår relationen till teknik för att säkerställa planetarisk hälsa för idag och för framtiden. Behöver vi mer eller mindre teknik? Behöver vi ändra vårt sätt att använda teknik, eller kommer lösningarna av sig själva om vi bara låter dem?

Genom inspirerande key note speakers och panellister kommer vi att försöka svara på alla dessa frågor. Dessutom leder IFMSA-Sweden en interaktiv workshop kampanjen “Vår hälsa brinner” – mer info om detta kommer snart, håll utkik på vår sida!

Registrera dig HÄR