Home Internationellt Health Care in Danger, 12 – 14 december

Health Care in Danger, 12 – 14 december

0
Health Care in Danger, 12 – 14 december

I helgen som gick bröt IFMSA-Sweden ny is och höll sin första Sub Regional Training någonsin, med projektet Health Care in Danger – Ethical Principles of Health Care in Conflict and Other Emergencies.

“Health Care in Danger – will you be perfectly impartial?” var helgens stora fråga.

Vad händer egentligen med sjukvården när personal utsätts för våld och hot? Hur värnar vi om den medicinska etiken när vår säkerhet äventyras? Och är det bara en fråga som gäller krigsdrabbade länder?

Studenter från Europa, Kenya och Egypten kom till Stockholm för att lära sig om våld och hot mot sjukvårdspersonal både i och utanför väpnade konflikter. Helgen faciliterades av Anna-Theresia Ekman och Hana Awil, uppstöttade av en rad externa föreläsare.

Vi gästades av Dick Clomén, expert på Internationell Humanitär Rätt och Dr. Thomas Flodin, mångårig ordförande för Läkarförbundets etikråd för att få en djupare föreståelse för de ramverk som är menade att skydda oss och våra patienter.

Dr. Rachel Irving, forskare från SIPRI och Dr. Bertil Starfelt, militärläkare gav oss en bild av vad  vårdpersonal i fält egentligen kan förvänta sig och vilken data som finns att tillgå.

I sann IFMSA-anda ville vi också fundera på hur vi som vårdstudenter kan åstadkomma förändring och bjöd in Paulina Nybratt Sandin, svensk ungdomsrepresentant i FN, för att prata om påverkansarbete och advocacy.

Våra deltagare har nu återvänt hem med nya kunskaper och planer för hur de ska kunna lyfta frågan om våld mot vårdpersonal i sina egna länder och på sina universitet.

Mer info om IFMSA-projektet Health Care in Danger hittas här.