EuRegMe

International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) är en av världens största studentorganisationer och engagerar 1,3 miljoner läkarstudenter från runt 130 länder världen över. Förutom under två stora General Assemblies med alla medlemsorganisationer årligen samlas medlemsorganisationerna även i sina regioner varje år för att diskutera mer lokala frågor. Inom Europa kallas detta möte “European Regional Meeting (EuRegMe)” och äger rum under våren, oftast under april, och brukar samla ca 300 vårdstudenter.

Delegationen från EuRegMe 2018 i Ryssland!

Under IFMSAs europeiska möte sammanträder medlemmarna i sina respektive arbetsgrupper för att utbyta idéer, berätta om ländernas respektive projekt och lära av varandra. Regionens ordföranden träffas i så kallade “Presidents’ Sessions” där det diskuteras större beslut, och även här kan det ges möjlighet att delta på informativa sessions och lära av varandra. Sedan några år tillbaka finns det på europeisk nivå även ett plenum, där regionen röstar om det som diskuterats under mötet. Utöver arbetsgruppstid brukar det ofta finnas workshops som ofta lär ut mer praktiska kunskaper, och temaevent som brukar kunna vara föreläsningar av experter inom något område som organisatorerna av mötet har planerat, så att deltagarna får utvecklas inom flera aspekter. Det brukar också finnas ett rikt och uppskattat socialt program på kvällstid, som brukar inkludera en “National Food and Drinking Party”, där deltagarna får pröva mat och dryck från de länder som deltar.