FINO

fino_2015

En gång om året samlas läkarstudenter från Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island.

FINO står för Federation of International Nordic medical students’ Organizations. FINO-möten anordnas årligen och syftar till att fördjupa samarbetet mellan våra grannländer. Vi vill ta tillvara både på de likheter så väl som de olikheter som finns inom mellan våra länder. Detta gör vi genom att träffas i ett mindre format, vanligen runt 50 deltagare.

I likhet med general assemblies träffas alla arbetsgrupper separat för att vidareutbilda sig och bli inspirerade till ny projekt och samarbeten. Att mötet blir mindre än andra internationella möten gör det både mer intimt och enklare att uppnå konkreta resultat.

Att åka på ett FINO-möte är ett optimalt tillfälle för dig som är relativt ny inom IFMSA att få en första inblick i den internationella verksamheten. Samtidigt blir det givande för dig som är mer engagerad, då det finns stora möjligheter till att nätverka och få djupare förståelse för de andra medlemsländernas arbetsstruktur och ta med sig både lärdomar och inspiration tillbaka till arbetet inom IFMSA-Sweden.

Inför varje FINO-möte utlyses en ansökan till den svenska delegation, som bedöms av en valberedning. Du som medlem kan söka till den svenska delegationen och därigenom ta del av en oförglömlig upplevelse, där du får träffa andra nordiska läkarstudenter som också engagerar sig.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta vår Vice President of External Affairs på vpe @ ifmsa.se.