Home Internationellt Trainings

Trainings

Trainingsektionen – IFMSAs ryggrad

IFMSA-Sweden har nyligen börjat satsa mer på kapacitetsbyggande aktiviteter, så kallade trainings. Syftet är att öka kompetensen hos organisationens medlemmar, inom områden som kan hjälpa oss i våra yrkesroller i framtiden, men även i vårt privatliv, och i våra aktiviteter som studenter. Det hålls så kallade training sessions under varje Nationell Helg, men du kan även anornda eller be om aktiviteter lokalt, liksom läsa mer om de internationella möjligheter som erbjuds [här]!

VAD ÄR TRAINING?

Trainings är utbildning som genomförs genom interaktiva och icke-formella metoder. Oftast leds aktiviteterna av andra studenter som har genomgått utbildning för att kunna hålla i training workshops/sessions.

Utbildning inom dessa färdigheter kommer att hjälpa studenterna att på ett mer självsäkert och effektivt sätt kunna lyckas med sina respektive projekt inom de olika arbetsgrupperna inom IFMSA. Dessutom förbereds studenterna genom trainings för framtida arbete inom såväl lokala, nationella som internationella sjukvårdssystem eller hälsoorganisationer. Utbildningstillfällena erbjuds av ackrediterade IFMSA Trainers under framförallt (men inte uteslutande) nationella evenemang och konferenser samt lokalt enligt överenskommelse.

Är du intresserad av denna roliga, viktiga och mycket användbara sektion inom IFMSA-Sweden? Tveka då inte att kontakta oss på [email protected].

VAD HANDLAR TRAININGS OM?

En training session kan beröra egentligen nästan vilket ämne som helst, där fokus framför allt ligger på att stärka deltagarnas förmåga att utföra någonting snarare än endast teoretisk kunskap. Många trainers har dessutom erfarenhet av att skräddarsy aktiviteter utefter behov. Några exempel på ämnen:

Påverkansarbete
Utbrändhet och stress
Kommunikation
Konflikthantering
Kreativt tänkande
Facilitering
Återkoppling, feedback
Sponsring & Ekonomi
Gruppdynamik
Överlämning
Mänskliga rättigheter
Interkulturellt lärande
Ledarskap
Motivation
Presentationsteknik
Projektledning / Projektplanering
PR och marknadsföring
Teambuilding
Tidshantering
Klimat och miljö

HUR KAN JAG ENGAGERA MIG?

1. Delta på en Training session

Håll utkik efter uppdateringar på denna webbplats, annonser i det nationella nyhetsbrevet eller händelser på vår Facebook-sida. (www.facebook.com/IFMSASweden). Du kan alltid kontakta din lokalordförande för att höra om vad som händer på lokalt håll, eller leta efter någonting internationellt [här].

2. Bli en Trainer du också!

Du blir en trainer genom att gå en Training of Trainers workshop. Dessa är roliga men intensiva 3-dagars kurser, som syftar till att ge dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna utbilda andra individer. Dessa kurser kan även ha ett speciellt fokus, som exempelvis mänskliga rättigheter, eller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Du får dessutom en, inom IFMSA, internationellt erkänd trainingsexamen. Dessa kurser erbjuds under regionala och internationella möten, liksom som en del av vissa Sub Regional Trainings (läs mer [här]). Vi har just nu trainers på alla 7 lokalorter i Sverige, men bli behöver alltid bli fler!

Nya trainers efter IFMSA-Swedens nationella utbildningsvecka (Training New Trainers) 2018

3. Håll i en training och utbilda andra! Som talesättet säger: “Se en, Gör en, Lär ut en!”

Maila Training Director ([email protected]) om du redan är en trainer, och vill hålla i någonting!
Du kan även anordna aktiviteter, där andra trainers kan bjudas in.
Delta på en Training of Old Trainers (TOT) kurs för att ytterligare stärka dina trainingsfärdigheter
Ansök om att bli lokal/nationell/regional eller internationell Training Director.

4. Kontakta IFMSA-Swedens Training Director

Maila Training Director på [email protected] om du har några frågor eller idéer! Du kan även höra av dig om du vill komma i kontakt med en trainer nära dig.