Projekt

Kärleksakuten (KA)

Kärleksakuten är en förening som arbetar med sexualupplysning, med stöd från folkhälsomyndigheten. Vi besöker högstadie- och gymnasieklasser och pratar sex, känslor och relationer, sk ”utryckningar”. Kärleksakuten har även interna utbildningar för alla medlemmar, för att öka vår kompetens som sexualupplysare och inför våra framtida yrken. Vi är öppna för alla studenter och skolor som är intresserade av kärleksakuten är välkomna att kontakta oss via mail.

Kontakt
Myrica Nelzén
[email protected]

www.karleksakuten.se/var-finns-vi/linkoping
www.facebook.com/Kärleksakuten-Linköping-503295279836967


Nallesjukhuset

Nallesjukhuset är ett projekt inom IFMSA där läkarstudenter åker ut till förskolor för att prata om kroppen och för att plåstra om barnens gosedjur. Syftet med Nallesjukhuset är att få barn att känna sig tryggare med vårdpersonal och sjukhusbesök samtidigt som läkarstudenterna får öva på att prata med barn. Under ett besök, som vanligen tar ca 2 timmar, delar vi upp barngruppen på tre stationer. De tre stationerna är:

  • Plåsterstationen, där vi undersöker och plåstrar om barnens sjuka nallar
  • Anatomistationen, där vi utgår från vår anatomidocka och pratar om kroppen
  • Rit- och lekstationen, där vi ritar och leker, gärna teckningar och lekar med kroppen som tema

Utöver detta håller vi för tillfället även på att starta ett ”stornallesjukhus” i Linköping, vilket anordnas på flera andra orter. Det innebär att vi skapar en sjukhuslik miljö i en lokal på universitetet och låter barnen komma till oss istället för att vi åker ut till dem. Första stornallesjukhuset ska hållas i början av december.

Kontakt
[email protected]
www.facebook.com/nallesjukhusetlinkoping


Institute of Indian Mother and Child (IIMC)

IIMC är en icke-statlig organisation dedikerad åt att främja barn- och mödrars hälsa och sjukvård, läs- och skrivkunnighet samt internationell solidaritet och fred. Organisationen drivs i Indiens tredje största stad Kolkata och omkringliggande byar i Västbengalen. IIMC grundades 1989 av den indiska läkaren Dr. Sujit Kumar Brahmochary med målsättningen att förse fattiga människor på landsbygden med grundläggande hälso- och sjukvård. Sedan dess har organisationen expanderat och utvecklats till att inkludera utbildnings- och sponsorskapsprogram, ekonomiska och sociokulturella projekt samt agrikultur och produktion. Idag är IIMC ett heltäckande samhällsbyggnadsprojekt.

Den svenska grenen av organisationen, IIMC-Sweden, har ett nära samarbete med IFMSA och arbetar framförallt med sponsorskap och volontärresor till Indien. Som volontär har du möjlighet att ta del av olika projekt som bedrivs av IIMC! I Linköping samlar vi in pengar till verksamheten i Indien, rekryterar faddrar till indiska barn i behov, samt rekryterar volontärer som i IIMC:s regim åker och hjälper till på plats. Välkommen att inspireras och engagera dig!

Kontakt
Stephanie Tu
Astrid Ekman
[email protected]


Läkar- och vårdstudenter informerar om vård och hälsa (LIVH)

LIVH är ett projekt som riktar in sig på att utbilda och informera nyanlända invandrare på SFI-skolor samt papperslösa om hur vården i Sverige är organiserad, vilka rättigheter man har som patient och hur olika faktorer kan påverka ens hälsa. Anledningen till varför vi fokuserar på nyanlända invandrare är att människor som invandrat till Sverige generellt mår sämre fysiskt och psykiskt än resten av befolkningen och det är vårt ansvar som medmänniskor att ta hand om dem.

Projektet har startats i Linköping och Norrköping och just nu är vi åtta personer som är engagerade. Vi vill gärna att fler personer som vill hjälpa till deltar i LIVH-projektet. Tänk på att det är en bra möjlighet för er att prova på att kommunicera med personer som inte behärskar det svenska språket, vilket är en bra träning inför framtida anställning.

Kontakt
Mustafa Al-Attar
[email protected]
alt. [email protected]


Kliniska utbyten

Kliniska utbyten riktar sig till största delen mot läkarstudenter i de kliniska terminerna (termin 7-11), som är nyfikna på att prova på att genomföra en klinisk praktik utomlands. Som Local Exchange Officer hjälper vi med utbyten till och ifrån Linköping.

Vid frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till oss!

scope_cut_r

Kontakt
Bera Feysal
Erik Albåge
[email protected]


Forskningsutbyten

score_cut_r

Kontakt
Anton Nordeman
Kajsa Gustafsson
[email protected]