Projekt

Styrelsen

Norr

Engagera dig Att vara läkarstudent innebär många utmaningar. Tiden är knapp och ibland är arbetsbördan tung. För många kan det bli en utmaning att inte tappa fokus på världen utanför studierna. Vi är en samling...