Home Sverige Masterclass: Climate & Health

Masterclass: Climate & Health

0
Masterclass: Climate & Health

Den 6-8 december 2019 kommer IFMSA-Sweden och IFMSA-Norr anordna ett samarbetsevent tillsammans med SLS-KUF (Svenska Läkaresällskapet, Kandidat- och underläkarföreningen), en Masterclass i Klimat och Hälsa.

Genom denna Masterclass kommer deltagarna att få bakgrundskunskap om ämnet Global Hälsa & Klimatförändringar. Efter en kort introduktion till global hälsa, inklusive mänskliga rättigheter och målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals), kommer vi att dyka in i specifika ämnen. Med dessa workshops strävar vi efter att ta itu med direkta och indirekta klimateffekter på global hälsa, samtidigt som vi presenterar dessa i ett bredare sammanhang med internationella, ekonomiska, sociala, politiska och miljömässiga perspektiv.

Masterclassen kommer även att hosta den svenska officiella launch eventet för The Lancet Commission on Health and Climate Change 2019, tillsammans med Maria Nilsson, Associate Professor på Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa vid Umeå Universitet, som är en av medförfattarna av rapporten.

Flera experter inom området har blivit inbjudna att ge dig de senaste uppdateringarna – deras namn kommer att publiceras närmare i evenemanget på Facebook. Masterclass kommer också att föra diskussionen till nästa nivå genom interaktiva workshops och tankesmedlar för att skapa mer konkreta handlingsplaner, policyförslag etc. Huvudsyftet är att skapa en plattform för DIG som unga intressenter att träffas, få verktyg, nätverk och därefter ge dig möjlighet att agera på global hälsa och klimatförändring

Länk till Facebookeventet (där du även hittar anmälan) hittar du här!

Ansökan är öppen till och med söndag 3 november kl 11.59.