Home Alla nyheter Medlemsmöjligheter vecka 29

Medlemsmöjligheter vecka 29

0

Sök till IFMSA-delegation till WHO-möte!
12-14 september i Tel Aviv, Israel håller WHO:s Europaregion sin Regional Committee, som är WHO-regionens beslutsfattande organ med alla medlemsländer på plats. I vanlig ordning är internationella IFMSA inbjudna med tre platser och som medlem i IFMSA-Sweden kan du söka! Är du intresserad så kontakta [email protected] senast 20 juli för mer info och instruktioner.

IFMSA:s internationella enkät om könsdiskriminering/-fördomar
Som en del av arbetet med de globala prioriteringarna lanserar det internationella IFMSA-teamet en stor undersökning om gender bias! Meningen är att samla erfarenheter och åsikter från en så stor och bred grupp som möjligt. Bland många enkäter prioriterar IFMSA-Sweden denna och uppmuntrar dig som medlem att ta 5 minuter och tycka till! Anonymiserad data kommer användas till exempel på AMEE. Sista svarsdag 31 juli kl 23:59 GMT. För frågor kontakta [email protected]

Länk: https://bit.ly/3RO8mtG

UNESCO Bioethics International Certificate Course
För 26:e gången anordnar UNESCO sin digitala kurs i bioetik! Kursen hålls över 24 veckor och berör ämnen som mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter, kulturell pluralism, etik i forskning och mycket annat. Sista anmälningsdag 31 juli kl 23:59 GMT.

Mer info: https://drive.google.com/file/d/1m8Gnmn3XtZN-HLIV15Gr5DGFamszUPQU/view?usp=sharing 

Anmälan:  https://forms.gle/ctLEqY6yipH6GmDn8

Digital sommarskola om tropikmedicin i Indonesien
Vår indonesiska motsvarighet, CIMSA Indonesia, och samarbetspartners anordnar 17:e upplagan av sin digitala sommarskola om tropikmedicin! I slutet av augusti anordnas kursen online från Yogyakarta University. Ämnen inkluderar denguefeber, malaria, tuberkulos, förbisedda tropiska sjukdomar och annat. Intresserad? Kontakta [email protected] för mer info!