Home Alla nyheter Några ord från det ungdomspolitiska rådet

Några ord från det ungdomspolitiska rådet

0

Den 10/5 deltog IFMSA-Sweden och 14 andra ungdomsorganisationer i årets första möte med Ungdomspolitiska rådet. Rådet leds av kulturministern Jeanette Gustafsdotter och hölls i Regeringskansliets lokaler i Stockholm. Temat den här gången var segregation och hur det påverkar ungas inflytande på demokratin. Vår representant John Häll, vice ordförande för internationella frågor (som ersatte Clara Brune), lyfte bland annat hur ökad segregation och ojämlikhet i hälsa, inklusive livslängd och livskvalitet, är sammankopplat och hur många olika faktorer förstärker varandra och segregationen, detta enligt våra policydokument.

Andra organisationer lyfte frågor som skolans betydelse, hot och hat mot civilsamhället, skillnader mellan stad och landsbygd, samers rättigheter och mycket annat. På mötet deltog även flera andra aktörer som jobbar med ungdomsfrågor, bland annat SKR och MUCF. Mötet inleddes med att Anders Kessling från Delegationen mot segregation (Delmos) informerade om segregationen i Sverige idag. John frågade om hälsoskillnader vid segregation är del av Delmos uppdrag, Kessling svarade att det inte ursprungligen var det men att de har tagit ett eget initiativ om det.

För vidare läsning rekommenderas “Segregationsbarometern” från Delmos samt Folkhälsomyndighetens rapport “Folkhälsans utveckling – årsrapport 2022” från mars i år. Är du intresserad av vårt externa arbete och påverkansarbete? Kontakta vice ordförande för externa frågor Clara Brune på [email protected]! Har du frågor om detta möte med UPR så finns John på [email protected].