Home Blogg Nationella LIVH-helgen 2017

Nationella LIVH-helgen 2017

0
Nationella LIVH-helgen 2017

I sena november, mitt i allt rusk och mörker, tändes ett starkt ljus i Göteborg. Det var inte bara premiär för jul på Liseberg utan det var också den nationella LIVH-helgen! Under tre intensiva dagar fick LIVHare från hela Sverige lära känna varandra. Helgen smygstartade på fredagen med en festmåltid för dem som kommit långväga. Det blev mingel och lekar, dock ej in på sena natten då föreläsning väntade tidigt dagen därpå! Kristian Svenberg var först ut, specialistläkare inom allmänmedicin och med oräkneliga års erfarenhet från flyktingmedicinska mottagningen i Göteborg. Han delade med sig med sina erfarenheter kring språkbarriärer och kulturella krockar inom vården. Därefter steg Ahmed Al-Djaber, läkarstudent, upp i rampljuset och berättade om föreningen han tillsammans med andra har skapat för patienter med sicklecellanemi; otroligt upplysande för oss alla som fick lyssna! Ingen i rummet visste vilken okunskap det finns kring sjukdomen och hur många av dessa patienter som bemöts på ett felaktigt vis på akutmottagningarna i Sverige.

Workshop! Alla IFMSA-utbildningar måste ha med minst en workshop. Vi fick äran att ha denna med styrelsemedlemmen Rebecka Assarsson; workshopen handlade om LIVHs utveckling och landade i ett ökat samarbete mellan orterna. Detta firades med en helt magisk fyrverkerishow på Liseberg, Sveriges bästa nöjesfält, men inte heller på lördagen fick våra deltagare lov att vara upp sent, för kl 09.00 satte Albert Aliti, lärare i svenska som andra språk, igång med grammatiken. Vi blev påminda om pluskvampperfekt och partikelverb. Han gav oss verktyg till att göra oss förstådda när vi pratar med personer som inte har svenska som modersmål; mycket värdefullt för oss i LIVH! Sedan klev Matilda Brinck-Larsen in, socionom med lång erfarenhet av att organisera flyktingboenden. Hon slog alla med häpnad. Vilken människa! Matilda är grundare för organisationen Agape som erbjuder stöd och hem (i största möjliga mån) till unga asylsökande. I Sverige får inte längre unga över 18 år det stöd de behöver, de faller i kategorin ”vuxen” och kan därför placeras var som helst i Sverige. Detta gör att många av dessa unga människor går under ytan och tappar all kontakt med vårt sociala skyddsnät. För att skapa en trygg arena för unga asylsökande startade Matilda Agape, och organisationen sprids nu över Sverige!

Och för er som inte vet vad LIVH är: LIVH står för läkar- och vårdstudenter informerar om vård och hälsa. Vi går ut till SFI skolor och informerar nyanlända om hur det svenska sjukvårdssystemet ser ut, hur man söker vård, patientens rättigheter och skyldigheter m.m. Vi gör detta för att vi vet att vården inte är jämlik idag och hoppas att nyanlända med denna kunskap ska kunna kräva den vård de har rätt till. Gå med i LIVH och bidra till mer jämlik vård!

Bästa hälsningar,

Johanna Ramberg

Ordförande LIVH Göteborg
[email protected]