Home Blogg Nationella LIVH-helgen 2018

Nationella LIVH-helgen 2018

0
Nationella LIVH-helgen 2018

I år var det dags för LIVH -gänget i Skåne att med ära få ta över stafettpinnen från Göteborg som arrangörer för årets LIVH-helg! Det var med viss nervositet och med stor förväntan som vi välkomnade vårdstudenter från hela Sverige att få komma och fördjupa sig i de frågor som vi inom LIVH -projektet alla brinner för. Att Lund visade sig från sin typiskt dimmiga november-sida hindrade inte ett härligt deltagargäng från både Umeå och Göteborg att ta sig till den södra landsänden, för att här i tre fullspäckade dagar få lära känna varandra, diskutera ämnen som asylprocesser och verksamhetsutveckling, och dessutom få ha riktigt kul.

I Lund välkomnades deltagarna på fredagen av tacosmiddag och lekar, en utmärkt uppladdning för den intensiva lördag som väntade. Denna inleddes starkt med frågor som ligger många LIVH:are varmt om hjärtat: det var nämligen Kristina Sjöholm och Helene Trymander från Region Skånes Kunskapscentrum för migration och hälsa som gav en givande föreläsning kring just detta ämne. Därefter väntade workshopen “Let’s Talk Sex” med Oscar Pettersson, läkarstudent och aktiv inom bland annat Kärleksakuten. Workshopen upplevdes som både underhållande och lärorik: roliga inledande aktiviteter följdes av en givande diskussion om hur man på bästa sätt bemöter vissa förutfattade meningar kring sexualitet på ett mottagaranpassat sätt – många av oss LIVH:are kommer säkert kunna ha nytta av denna kunskap redan på nästa LIVH-utryckning. Helgen fortsatte med ännu en workshop (vinnande koncept), denna gång under ledning av Ahmed Al- Djaber som satte våra samarbetsförmågor på prov (läs: lät oss bland annat bygga torn av marshmellows och spagetti) för att sporra verksamhetsutveckling inom LIVH. Det blev tydligt att det finns sådan kompetens och sådant engagemang inom LIVH: och Ahmed poängterade att vi skulle ha så mycket att vinna på att förmedla all kunskap till fler medlemmar, inte bara på andra kursorter utan också inom IFMSA som stort. Många nya innovativa idéer på hur projektet skulle kunna utvecklas spånades fram av deltagarna, vilket ger hopp om att LIVH ska kunna fortsätta att växa och komma ännu fler IFMSA -medlemmar och nyanlända till nytta och glädje.

Efter obligatorisk fika gav sig LIVH-helgs-gänget sig sedan ut i Lundakvällen för en rundvandring bland studentnationer och kullersten för att slutligen stilla hungern på en indisk restaurang. Men aftonen tog inte slut där: vår fantastiskt engagerade lekledare såg sedan till att vi fick tävla om att slå in paket med en hand snabbast, stapla burkar springandes och göra den ena saken knäppare än den andra… Många var vi som kiknade av skratt!

Bara några timmar senare var det på söndagsmorgonen dags för Röda Korsets workshop “På Flykt” där rollspelsledarna byggde upp ett obehagligt svenskt krigsscenario. Vi deltagare delades upp i familjer och simulerade därefter en flykt: med svält, oro, transportproblem och asylprocesser som några av många komponenter. En för i alla fall mig själv stark upplevelse som ytterligare ökade förståelsen för hur väldigt utsatt man ofta är- och hur svårt det är att fatta beslut- i en sådan komplex och krävande situation som en flykt från tryggheten kan innebära. Dessa insikter tror jag är verktyg som är viktiga på många nivåer; som LIVH:are, vårdstudent och framförallt som medmänniska.

Som en avslutning på LIVH-helgen höll pediatriker Maria Mossberg en professionell föreläsning om barnhälsa i världen – med den knöts säcken på helgen ihop, allt enligt IFMSA:s motto: “Think Global, Act Local”. Det var med en falafel som reseproviant och med förhoppningsvis nya vänner, erfarenheter och ännu en häftig IFMSA-erfarenhet rikare som våra deltagare sedan började sin hemresa, redo att fortsätta utveckla LIVH och verka för en jämlikare vård.

Men vad är egentligen LIVH-projektet? Vad är det som driver engagemanget kring en sådan här helg? Jo, kortfattat står LIVH för Läkar-och Vårdstudenter Informerar om Vård och Hälsa vilket innebär att vi åker ut till SFI- skolor (Svenska För Invandrare) för att upplysa om exempelvis psykisk ohälsa, hur svenska sjukvårdssystemet fungerar och patienträttigheter och -skyldigheter. Vi både hoppas och tror att nyanlända ska stärkas av denna kunskap och känna sig tryggare i mötet med vården i Sverige, och att projektet samtidigt ska leda till en jämlikare vård när fler informeras om sina rättigheter. Visst låter detta både spännande och viktigt? Då är du varmt välkommen till LIVH!

LIVH- helgen 2018 var ett fantastiskt resultat av så mångas engagemang och hårda arbete, och jag är övertygad om att den inspirerade deltagare att fortsätta jobba för projektets hjärtefrågor. Jag vill passa på att tacka mina drivna, skickliga vänner i ledningsgruppen LIVH Skåne samt alla fantastiska funktionärer som gjorde att denna helg kunde bli verklighet!

Bästa hälsningar,
Louise Gårdmark
Ledningsgruppen LIVH Skåne
[email protected]