Styrelsen

Epost
Christoffer Backlund
Ordförande
Epost
Elin Andersen Thulin
Vice ordförande
Epost
Niyat Negasi
Kassör
Epost
Linnea Kristiansson
Sekreterare
Epost
Sofia Svensson
LEO
Epost
Terese Loodin-Ek
Vård För Alla
Epost
Gina Sidiqi
LIVH
Epost
Rebecka Skagerström
Kärleksakuten
Epost
Joakim Bergman
UAEM
Epost
Lovisa Folkestad
Genusgruppen