Ansökan öppen till EuRegMe 2020 i Litauen!

Nu har ansökan för IFMSA:s europeiska möte EuRegMe öppnat!Under EuRegMe träffas studenter från nästan alla europeiska länder för att diskuterar frågor som t ex global hälsa, utbytesverksamheten, flyktingpolitik, psykisk ohälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och mänskliga rättigheter. Du som deltar får chansen att utbyta...

Restplatser för kliniskt utbyte 2020-2021

Nu har vi ett antal restplatser för kliniskt utbyte säsongen 2020-2021! Missa inte årets häftigaste möjlighet - passa på att söka! Klinikutbytena riktar sig till läkarstudenter som avslutat termin 5 innan utbytet börjar. Deadline att söka är söndag 8/12. Platserna fördelas därefter enligt prioriteringssystemet. Våra utbyten...

Vinnande reseberättelser 2019

Stort tack till alla som skickat in reseberättelser efter utbyte 2019! Nu har vi läst igenom alla de fantastiska reseberättelser som skickats in, och enats om tre vinnare vars berättelse stack ut lite extra: Bästa Forskningsberättelse (SCORE) Estelle Ton - Japan. Inspirerande och heltäckande reseberättelse med väldigt...

Masterclass: Climate & Health

Den 6-8 december 2019 kommer IFMSA-Sweden och IFMSA-Norr anordna ett samarbetsevent tillsammans med SLS-KUF (Svenska Läkaresällskapet, Kandidat- och underläkarföreningen), en Masterclass i Klimat och Hälsa. Genom denna Masterclass kommer deltagarna att få bakgrundskunskap om ämnet Global Hälsa & Klimatförändringar. Efter en kort introduktion till global...

Rapport från August Meeting 2019 i Taiwan

I denna rapport kan få läsa om vad IFMSA-Swedens gjorde under August Meeting 2019 i Taiwan. Den innefattar information om vad de olika delarna av mötet består av, samt personliga erfarenheter och reflektioner från de 11 delegaterna. https://issuu.com/admin-ifmsa-sweden/docs/rapport__august_meeting_2019

Fler nyheter

Masterclass: Climate & Health

Den 6-8 december 2019 kommer IFMSA-Sweden och IFMSA-Norr anordna ett samarbetsevent tillsammans med SLS-KUF (Svenska Läkaresällskapet, Kandidat- och underläkarföreningen), en Masterclass i Klimat och...

Valberedningens förslag till IFMSA-Swedens styrelse 2020

Under hösten har valberedningen jobbat med att ta fram ett förslag till nästkommande verksamhetsårs nationella styrelse! Valberedningen har hanterat ansökningar, hållit intervjuer med de...

Ansökan öppen till EuRegMe 2020 i Litauen!

Nu har ansökan för IFMSA:s europeiska möte EuRegMe öppnat!Under EuRegMe träffas studenter från nästan alla europeiska länder för att diskuterar frågor som t ex...

Rapport från August Meeting 2019 i Taiwan

I denna rapport kan få läsa om vad IFMSA-Swedens gjorde under August Meeting 2019 i Taiwan. Den innefattar information om vad de olika delarna av...

Vinnande reseberättelser 2019

Stort tack till alla som skickat in reseberättelser efter utbyte 2019! Nu har vi läst igenom alla de fantastiska reseberättelser som skickats in, och...

Ansökan öppen för klinik- och forskningsutbyten för 2020-2021

Från och med 15 september till och med 15 oktober 23.59 kan du söka om att få åka på klinik- eller forskningsutbyte med IFMSA-Sweden...

Blogg