Styrelsen


Ordförande
Maria Julin
[email protected]
×

Nationell ordförande för föreningen.


VPE
Olga Axell
[email protected]
×

Vice ordförande för externa frågor.


VPI
Märta Jönsson
[email protected]
×

Vice ordförande för interna frågor.


Generalsekreterare
Matilda Stjernqvist
[email protected]
×

Nationellt ansvarig för administration och spons.


Kassör
Sixten Elén
[email protected]
×

Nationellt ansvarig för ekonomi och finanser.


NPO
Sonja Winkert
[email protected]
×

Nationellt ansvarig för gruppen för Folkhälsa (SCOPH).


NORA
Oskar Pettersson
[email protected]
×

Nationellt ansvarig för gruppen för Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SCORA).


NORP
Rebecka Vahlgren
[email protected]
×

Nationellt ansvarig för gruppen för Mänskliga Rättigheter och Fred (SCORP).


NEO-in
Adeleine Forsberg
[email protected]
×

Nationellt ansvarig för klinikutbyten (SCOPE) för inkommande studenter.


NEO-out
Julia Alvaeus
[email protected]
×

Nationellt ansvarig för klinikutbyten (SCOPE) för utresande studenter.


NORE-in
Dianna Jazera
[email protected]
×

Nationellt ansvarig för forskningsutbyten (SCORE) för inkommande studenter.


NORE-out
Elin Gourlaouen
[email protected]
×

Nationellt ansvarig för forskningsutbyten (SCORE) för utresande studenter.


NOC
Ahmed Al-Djaber
[email protected]
×

Nationellt ansvarig för Kapacitetsbyggande.


LORF Göteborg
Inel Smaili
[email protected]
×

Lokalordförande för IFMSA-Göteborg.


LORF Linköping
Nelly Vuong
[email protected]
×

Lokalordförande för IFMSA-Linköping.


LORF Norr
Fredrika von Essen
[email protected]
×

Lokalordförande för IFMSA-Norr.


LORF Skåne
Lisa Arvidsson
[email protected]
×

Lokalordförande för IFMSA-Skåne.


LORF Stockholm
Abdulmalik Mahdi
[email protected]
×

Lokalordförande för IFMSA-Stockholm.


LORF Uppsala
Mickey Åman
[email protected]
×

Lokalordförande för IFMSA-Uppsala.


LORF Örebro
Adina Perpåls
[email protected]
×

Lokalordförande för IFMSA-Örebro.


PR & medieansvarig
Vakant
[email protected]
×

Nationellt ansvarig för marknadsföring och sociala medier.


Hemsideansvarig
Rebecca Skagerström
[email protected]
×

Nationellt ansvarig för hemsida och medlemsregister.