Hem Om oss Styrelsen

Styrelsen

Johan Nilsson
-
Ordförande

Johan Nilsson, Ordförande

×
Lokalort Skåne. Läkarstudent T8. Ja, vad gör en ordförande? Klyschigt, men ditt jobb är helhetsperspektivet - jag tar ansvar för att styrelsens arbetar i enlighet med de styrdokument vi har, och planerar så att de uppdrag vi fått av fullmäktige uppfylls. Ibland är det koordination som är nyckeln, och ibland behöver man själv bära stolar. Jag brukar tänka på det som en glorifierad allt-i-allo!
Chantal Marchini
-
VPE

Chantal Marchini, VPE

×
Stockholm, Läkarstudent Som vice ordföranden för externa frågor ansvarar jag för att vidareutveckla kontakter och samarbeten med organisationer och externa partner av intresse för föreningen. Det är även jag som håller i trådarna för IFMSA-Swedens relation till de internationella delarna av federationen. Under regionala och internationella IFMSA möten representerar jag IFMSA-Sweden i plenum, de internationellt beslutsmässiga organet.
Sofia Wiberg
-
VPI

Sofia Wiberg, VPI

×
Lokalort Skåne. Läkarstudent T5. Som Vice Ordförande för Interna frågor (VPI) är det mitt ansvar att se efter våra medlemmar, jobba med internstrukturer och stötta våra sju fantastiska lokalorter. Det är även jag som har huvudansvar för att pyssla och planera inför de Nationella Helgerna. Hoppas vi ses där!
Julia Bielik
-
Generalsekreterare

Julia Bielik, Generalsekreterare

×
Lokalort Uppsala. Läkarstudent T5. Som generalsekreterare har jag kontinuerlig kontakt med våra huvudsponsorer. Jag skriver ansökningar och redovisar för sponsorer hur pengarna spenderas. På styrelsemöten för jag protokoll. I posten ingår att ta emot nya projektansökningar samt att hjälpa projekt att uppfylla föreningens vision och stadgar. Som gensek har jag en rolig och mångsidig post!
Olga Axell
-
Kassör

Olga Axell, Kassör

×
Lokalort Stockholm. Läkarstudent T6. Posten som kassör innebär att jag har hand om föreningens ekonomi. Mina främsta uppgifter är att göra utbetalningar till lokalorter och projekt samt bokföra, och senare lägga budget inför kommande verksamhetsår.
Victoria  Hogrell
-
NPO

Victoria  Hogrell, NPO

×
Lokalort Örebro. Läkarstudent T6. Som nationellt ansvarig för folkhälsogruppen är jag en drivande kraft och övergripande support till alla folkhälsodrivna inom IFMSA-Sweden. Min ambition är att stötta arbetsgruppens samtliga projekt i bästa mån och vara en tydlig länk mellan det lokala, nationella och internationella arbetet!
Rebecka Assarsson
-
NORP

Rebecka Assarsson, NORP

×
Lokalort Norr. Läkarstudent T8. Jag är nationellt ansvarig för arbetsgruppen för mänskliga rättigheter och fred (även kallad SCORP). Mitt uppdrag är att utveckla verksamheten inom SCORP i Sverige och förmedla det som händer i världen inom SCORP till er. Det känns superkul! Tveka inte att maila mig om det är något!
Emma Jaede
-
NORA

Emma Jaede, NORA

×
Lokalort Norr. Läkarstudent T7. Som NORA är mitt jobb att stötta alla projekt inom SCORA (dvs sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) med allt vad de kan tänkas behöva. Jag fungerar också som länken mellan internationella och nationella SCORA och för bland annat vidare relevant information däremellan, samt stöttar personer som vill åka på internationella möten. Alla med frågor/funderingar kopplade till SCORA är varmt välkomna att kontakta mig!
Felicia Killman
-
Kärleksakuten Vice

Felicia Killman, Kärleksakuten Vice

×
Lokalort Göteborg. Läkarstudent T4. Som Vice ordförande för Kärleksakuten är jag bl.a. Kärleksakutens representant i IFMSA:s styrelse. Det innebär att jag får inblick i stora delar av föreningen och har möjlighet att påverka våra samarbeten.
Ines Moued
-
NEO-IN

Ines Moued, NEO-IN

×
Som NEO-in är jag nationell koordinator för de inkommande utbytesstudenterna till Sverige. Jag är ansvarig för att dela ut studenterna till de olika lokalorterna, sköta visum och ansökningsärenden, skriva utbyteskontrakt, samt sköta internationella kontakten med andra länders NEOs. Jag jobbar tätt tillsammans med de lokalt utbytesansvariga (LEOs) i varje ort. Man är alltid välkommen att fråga mig om allt som berör utbytesverksamheten, framförallt om inkommande studenter och det lokala arbetet med utbyten.
Karin Falbrink
-
NEO-OUT

Karin Falbrink, NEO-OUT

×
Lokalort Skåne. Läkarstudent T6. Jag är nationellt utbytesansvarig för utgående studenter. Jag ansvarar för vilka länder vi har kontrakt med och är behjälplig med ansökningsprocessen för de studenter som ska åka på ett IFMSA-utbyte. Mig kan man kontakta med alla frågor man har om att åka på utbyte via IFMSA.
Leo Brandt
-
NORE-IN

Leo Brandt, NORE-IN

×
Lokalort Linköping. Läkarstudent T4. Jag har hand om inresande forskningsstudenter och ser till att fixa forskningsprojekt här i Sverige med hjälp av lokalt ansvariga för forskningsutbyten.
James Janani
-
NORE-OUT

James Janani, NORE-OUT

×
Lokalort Uppsala. Läkarstudent T7 Jag är ansvarig för att skicka ut 25 svenska studenter till världens alla hörn på forskningsutbyte samt sköta kommunikationen med värdländerna. Jag har även huvudsansvar för att skriva utbyteskontrakt på de internationella mötena samt se till att ansökningssystemet, PR, samt info på hemsida om utbytesplatserna uppdateras årligen. Vill du åka på forskningsutbyte och har frågor? Hör av dig!
Sara Johansson
-
LORF Göteborg

Sara Johansson, LORF Göteborg

×
Lokalort Göteborg. Läkarstudent T7 respektive T4. Som ordförande och vice ordförande i Göteborg fungerar vi som en förmedlande länk mellan den nationella och lokala styrelsen. Vår största uppgift är att ha en övergripande koll på projekten i Göteborg och finnas här som stöd för att projekten ska kunna fortsätta driva sitt fantastiska arbete framåt. Vi tror på IFMSA och vill sprida IFMSAs anda lokalt.
Adrianna Krzynska
-
LORF Göteborg

Adrianna Krzynska, LORF Göteborg

×
Lokalort Göteborg. Läkarstudent T7 respektive T4. Som ordförande och vice ordförande i Göteborg fungerar vi som en förmedlande länk mellan den nationella och lokala styrelsen. Vår största uppgift är att ha en övergripande koll på projekten i Göteborg och finnas här som stöd för att projekten ska kunna fortsätta driva sitt fantastiska arbete framåt. Vi tror på IFMSA och vill sprida IFMSAs anda lokalt.
Felicia Lindeberg
-
LORF Linköping

Felicia Lindeberg, LORF Linköping

×
Lokalort Linköping. Läkarstudent T4. Som lokalordförande är mitt uppdrag att stötta och inspirera lokalortens medlemmar, samt vara en representant för lokala styrelsen som projektgruppsansvariga och aktiva kan vända sig till för information och hjälp. Det är också mitt ansvar att ha koll på vad som händer på nationellt håll och förmedla det som är relevant till lokalorten.
Rebecca Skagerström
-
LORF Norr

Rebecca Skagerström, LORF Norr

×
Min främsta uppgift är att se till så att övriga centralstyret känner att de har tillräckligt med information och medel för att kunna utföra sina uppgifter så bra som möjligt, och jag är även länken mellan projektgrupperna lokalt och nationellt. Det viktigaste för mig är att alla engagerade medlemmar ska känna sig trygga i sin roll, och att de ska känna förtroende att vända sig till mig med sina frågor och funderingar kring sitt arbete. Jag har även ansvar att se till att saker vi planerar och vill åstadkomma sätts till verket och att medlemmarna ska känna att de är välkomna att uttrycka sina åsikter och viljor att engagera sig inom IFMSA.
Lotta Velin
-
LORF Skåne

Lotta Velin, LORF Skåne

×
Lokalort Skåne. Läkarstudent T4. Som lokalordförande i Skåne så har jag det fantastiskt roliga uppdraget att arbeta med alla våra lokala projekt genom att stötta de och hjälpa de utvecklas. I lokalstyrelsen arrangerar vi olika event för att bjuda in fler studenter till att bli medlemmar i IFMSA och upptäcka dess möjligheter. Samtidigt som jag får ta del av detta “gräsrots-arbete” så kommunicerar jag en del med den nationella styrelsen och får på så sätt en djupare inblick i vår förening.
Alma Karlsson
-
LORF Stockholm

Alma Karlsson, LORF Stockholm

×
Lokalort Stockholm. Läkarstudent T5. Som lokalordförande i Stockholm är min främsta uppgift att fungera som stöd och hjälp till övriga lokala styrelsemedlemmar så att de i sin tur ska kunna driva våra projekt på bästa möjliga sätt. En annan viktig del i mitt arbete är att fungera som en länk mellan den lokala och nationella styrelsen, och därmed öka föreningens integrerande verksamhet.
Björn Käll
-
LORF Uppsala

Björn Käll, LORF Uppsala

×
Lokalort Uppsala. Läkarstudent T3. Min post innebär att dels ha ett ansvar för vad som görs på lokalorten samt förmedla den generella kontakten mellan lokalorten och nationella styrelsen. En väldigt rolig post tycker jag!
David Fresnais
-
LORF Örebro

David Fresnais, LORF Örebro

×
Lokalort Örebro. Som lokalordförande stödjer jag lokalstyrelsen i deras arbete och kallar till styrelsemöte där vi bl.a. kan planera framtida evenemang och projekt, samt utvärdera de som varit. Jag sköter även mycket av kommunikationen mellan lokalorten och nationella styrelsen. Dessutom svarar jag gärna på frågor som medlemmar och andra har om IFMSA!
Sarah Warsi
-
PR & medieansvarig

Sarah Warsi, PR & medieansvarig

×
Lokalort Skåne. Läkarstudent T5 samt forskarstuderande. Det är jag som driver IFMSA-Swedens facebooksida, instagram, och twitter; hoppas ni följer oss i alla dessa medierna! Utöver detta hjälper jag till att utveckla PR-material och försöker hitta nya sätt genom vilka IFMSA-Sweden kan synas mer – både internt inom föreningen och utåt mot allmänheten. Har du en idé om hur vi kan synas? Hör av dig!
Vakant 
-
Trainingsansvarig

Vakant , Trainingsansvarig

×
Mats Liu
-
Hemsideansvarig

Mats Liu, Hemsideansvarig

×