Styrelsen


Ordförande
Matilda Stjernqvist
[email protected]
×

Nationell ordförande för föreningen.


VPI
Nelly Vuong
[email protected]
×

Vice ordförande för interna frågor.


VPE
Sonja Winkert
[email protected]
×

Vice ordförande för externa frågor.


VPIA
Julia Bielik
[email protected]
×

Vice ordförande för internationella frågor.


Generalsekreterare
Lisa Arvidsson
[email protected]
×

Nationellt ansvarig för administration och spons.


Kassör
Sara Blümel
[email protected]
×

Nationellt ansvarig för ekonomi och finanser.


NPO
Fredrika von Essen
[email protected]
×

Nationellt ansvarig för gruppen för Folkhälsa (SCOPH).


NORA
Antonella Mazreku
[email protected]
×

Nationellt ansvarig för gruppen för Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SCORA).


NORP
Tebin Hawez
[email protected]
×

Nationellt ansvarig för gruppen för Mänskliga Rättigheter och Fred (SCORP).


NEO-in
Adeleine Forsberg
[email protected]
×

Nationellt ansvarig för klinikutbyten (SCOPE) för inkommande studenter.


NEO-out
Kasia Stempel
[email protected]
×

Nationellt ansvarig för klinikutbyten (SCOPE) för utresande studenter.


NORE-in
Juuso Kuikka
[email protected]
×

Nationellt ansvarig för forskningsutbyten (SCORE) för inkommande studenter.


NORE-out
Sara Ebadi
[email protected]
×

Nationellt ansvarig för forskningsutbyten (SCORE) för utresande studenter.


NOC
Oskar Pettersson
[email protected]
×

Nationellt ansvarig för Kapacitetsbyggande.


NOM
Karol Babinski
[email protected]
×

Nationellt ansvarig för administration och medier.


LORF Göteborg
Sara Blümel
[email protected]
×

Lokalordförande för IFMSA-Göteborg.


LORF Linköping
Inna Ruohtula
[email protected]
×

Lokalordförande för IFMSA-Linköping.


LORF Norr
Emilia Bröckl
[email protected]
×

Lokalordförande för IFMSA-Norr.


LORF Skåne
Emma Fredriksson
[email protected]
×

Lokalordförande för IFMSA-Skåne.


LORF Stockholm
Samuel Berglöf
[email protected]
×

Lokalordförande för IFMSA-Stockholm.


LORF Uppsala
Iris Olovsson
[email protected]
×

Lokalordförande för IFMSA-Uppsala.


LORF Örebro
John Häll
[email protected]
×

Lokalordförande för IFMSA-Örebro.