Integritetspolicy

IFMSA-Sweden är en medlemsförening och våra policy för hantering av personuppgifter kan ni läsa nedan eller i dokumentet policy för hantering av persondata samt i vår medlemsportal. Vår hemsidan använder Google Analytics för trafikanalys samt på vissa...

Nyhetsarkiv

IFMSA-Sweden

Vilka vi är IFMSA-Sweden är en ideell förening som verkar för fred och förbättrad hälsa såväl lokalt som globalt samt syftar till att konstruera ett nätverk mellan världens alla vårdstudenter. Vi tillhör och arbetar nära...

Nyhetsbrev

Officiella Dokument

Styrelsen

Om oss

International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) grundades för att stärka internationell samförståelse och samverkan efter andra världskriget i Köpenhamn av svenska och andra europeiska läkarstudenter. IFMSA är en ideell förening som verkar för fred...

FINO

En gång om året samlas läkarstudenter från Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island. FINO står för Federation of International Nordic medical students’ Organizations. FINO-möten anordnas årligen och syftar till att fördjupa samarbetet mellan våra grannländer....

General Assembly

Varje år anordnas två internationella möten som kallas för General Assemblies. Detta är federationens årsmöten, där alla medlemsorganisationer samlas. Det hålls två General Assemblies per år, en i mars och en i augusti. Här...

Internationellt

IFMSA-Sweden är en av drygt 100 medlemsorganisationer i International Federation of Medical Students Associations. Genom vårt medlemskap är vi en del av den 1,3 million stora gemenskapen av läkarstudenter som aktivt engagerar sig för...