Home Sverige Örebro På cykel kust till kust – för mödrars och nyföddas hälsa

På cykel kust till kust – för mödrars och nyföddas hälsa

0
På cykel kust till kust – för mödrars och nyföddas hälsa

cykla_raw_editVi är en grupp läkarstudenter från IFMSA-Örebro som i början av juni 2016 cyklar tvärs över Sverige, kust till kust, från Stockholm till Göteborg. Detta gör vi som en upplysning- och insamlingskampanj för Maama-projektet i Uganda. Därav uppmanar vi alla att skänka pengar till detta projekt! Inga insamlade medel går till insamlarna utan alla pengar går oavkortat till Maama-projektet.

Under våren 2016 började vi spåna på hur vi på bästa sätt skulle kunna bidra till Maama-projektet. Då föddes idén om en cykelinsamlingskampanj och snart var planerandet i full gång!

Om Maama-projektet:

Uganda (samt flera andra länder) nådde inte millenniemålet att minska mödradödligheten med två tredjedelar. Även spädbarnsdödligheten är fortsatt hög i landet. De flesta dödsfallen skulle kunna undvikas genom enkla, kostnadseffektiva medel. Maama-projektet, till vilket IFMSA samlar in pengar och stöttar i sitt arbete för global hälsa, är dedikerat till att främja tillgången till mödrahälsovård och minska mödra- och spädbarnsdödligheten i sydöstra Uganda.

Det finns många brister i mödravården i Uganda. Ungefär 40% föder fortfarande i hemmet och går inte på mödravårdsbesök medan 60% är helt utan vård och uppföljning efter födseln. Maama-projektets arbete består av två delar. Dels ger projektet en materiell förutsättning till en hygienisk förlossning för fler kvinnor i distriktet genom att i utbyte mot minst fyra genomgångna mödravårdsbesök under graviditeten tillhandahålla ett ”birhkit”. Den andra delen av projektet bekostar utbildning och lön för 12 lokala community health workers. Dessa söker upp och besöker mammor i sina hem och informerar där om förberedelser innan födsel, vikten av mödravårdsbesök och fördelarna med att föda på sjukhus. Community health workers följer även upp kvinnorna efter förlossningen.

Projektet har sedan dess start resulterat i att andelen kvinnor som genomgår fyra mödravårdsbesök i området har ökat från 12% till 75%. Genom att skänka pengar till projektet är du med och räddar liv, och bidrar till utvecklandet av kostnadseffektiva metoder som förbättrar mödra- och barnahälsan globalt.

Mål:

Målet på 10 000 SEK (1200$) räcker till:
Att ge hundra kvinnor på landsbygden i Uganda fem hembesök av en community health worker och gratis birth kits.
• 500 Hembesök till blivande mödrar
• 100 Birth Kits

Vad dina pengar räcker till:
• 50 SEK ($6) – Ett Birth Kit
• 100 SEK ($12) – Ett Birth Kit och 5 hembesök till en kvinna
• 500 SEK ($60) – Utbildning och arbetsmaterial till två Community Health Workers.
• 1000 SEK ($120) – Birth Kits och hembesök till 10 kvinnor

Samarbetsorganisationer:

Den här insamlingskampanjen sker i samarbete mellan Swedish Organisation for Global Health (SOGH) och IFMSA-Örebro (International Federation of Medical Students’ Associations). Var med och skänk pengar och rädda liv!

Mer om Maama-projektet hittar du här: www.ifmsa.se/scora/maama/
Och här: http://sogh.se/our-work/uganda/ (engelska)

Mer information om IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations) hittar du här:
www.ifmsa.se/om-oss/

Mer om IFMSA-Örebros lokala arbete hittar du på följande facebooksida:
www.facebook.com/ifmsaorebro/

Följ oss på Facebook:
www.facebook.com/cyklakusttillkust/