Home Blog Page 18

Välkommen till Global Health Night 2015 i Stockholm

GHN-KI-vit

Welcome to Global Health Night 2015

Global Health Night is a dynamic and interactive event, dedicated to Global Health. The participants will be presented with a broad introduction to different career opportunities within the field of Global Health. Everyone who has an interest in Global health is welcome, but the event is especially aimed at university level students as well as employees, researchers and teachers at Karolinska Institutet.

The evening will start with interactive lectures with high profile professionals within the field of Global Health. After the lectures there will be a mingle, were NGOs such as Unicef, Red Cross, Operation Smile and other organizations connected to Global health will get the opportunity to present their work and mingle with the audience. This will give the participants a broad introduction to different ways of working with health in low-and middle- income countries. Drinks and light food will be provided during the mingle.

Lastly, there will be small focus groups discussing different topics within Global health. These groups will have a limited number of participants and will require pre- registration.

Global Health Night offers a unique opportunity for acquiring a broad insight into Global Health, both as a career choice and research area. Do not miss this unique opportunity to network and interact with high- profile professionals and organisations within the field of Global health!
Come prepared and have your questions answered by people from the field!

More information regarding the event and participating speakers will be provided shortly!

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1520442358248034/
Webbsite: http://globalhealthnight.se

Global Health Night is a collaboration between Center for Global Health at Karolinska Institutet, Swedish Organisation for Global Health (SOGH), Institute for Indian Mother and Child (IIMC) och International Federation of Medical Students Association (IFMSA).

Ansökan om post i IFMSA-Swedens styrelse 2016/2017

Kandidera till IFMSA-Swedens styrelse

Ansökan skickas till [email protected]

Senast 2015-09-18 kl 23:59

Om du har frågor, maila gärna!

Ansökan (PDF)

Ansökan (docx)

Vill du vara med och förändra världen? – Kandidera till IFMSA-Swedens styrelse!

Brinner du för IFMSA och är full av idéer för hur organisationen kan utvecklas? Har du varit aktiv i något av våra projekt på lokal nivå och vill ta steget att fördjupa ditt engagemang genom att ta dig an ett nationellt ansvarsområde? Är du en föreningsmänniska som älskar styrelsemöten och att arbeta inom en organisation? Eller är du helt ny för organisationsarbete men vill utvecklas som ledare och samtidigt bidra med just dina erfarenheter och kunskaper? Tveka då inte att söka en post i nästa nationella styrelse för IFMSA-Sweden!

Styrelse och funktionärer väljs under valmötet på NH i Örebro 2-4 oktober. Resten av hösten går den tillträdande styrelsen parallellt med den nuvarande under en överlämningsperiod, fram till årsmötet i februari 2016, då den nya styrelsen tar över och leder IFMSA-Sweden för det kommande året fram till nästa årsmöte i början av 2017.

HUR KANDIDERAR JAG?

Fyll i dokumentet ”Ansökan till post i IFMSA-Swedens styrelse 2016/2017” som finns bifogat här så fullständigt som möjligt, och maila den till [email protected] senast 2015-09-18 kl 23:59.

Om du har frågor kring ansökningsprocessen eller din kandidatur är du välkommen att maila dem till valberedningen på samma adress.

När vi har fått in din kandidatur kommer valberedningen att kontakta dig för att hålla en kortare intervju över telefon eller skype.

VILKA POSTER FINNS ATT SÖKA?

Centralstyret

 • Ordförande
 • Vice ordförande för interna frågor (VPI)
 • Vice ordförande för externa frågor (VPE)
 • Generalsekreterare
 • Kassör

Övriga styrelsen

 • Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för folkhälsa (NPO)
 • Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för mänskliga rättigheter och fred (NORP)
 • Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (NORA)
 • Nationellt ansvarig för kliniska utbyten, inkommande studenter (NEO-in)
 • Nationellt ansvarig för kliniska utbyten, utgående studenter (NEO-out)
 • Nationellt ansvarig för forskningsutbyten, inkommande studenter (NORE-in)
 • Nationellt ansvarig för forskningsutbyten, utgående studenter (NORE-out)

Funktionärsposter

 • Trainingsansvarig
 • Hemsideansvarig
 • Projektansvarig
 • Valberedning
 • Verksamhetsrevisor

VAD INNEBÄR DE OLIKA POSTERNA?

Nedan följer en kortfattad beskrivning av de olika posterna, för en utförligare beskrivning var god kontakta respektive styrelsemedlem/funktionär alternativt hör av dig till valberedningen.

Styrelseposter

Styrelsen förväntas delta på styrelsemötena, 4 per år, och vara tillgängliga kontinuerligt under året.

Centralstyret

Ordförande

Ordförande är organisationens ansikte utåt och sitter på det yttersta ansvaret. Denne har överblick över hela organisationen på både lokal, och nationell nivå, koordinerar styrelsens arbete samt sammankallar de styrelsemöten som hålls ca 4 ggr/år, och utöver detta möten med enbart centralstyret.

Vice Ordförande för Interna frågor (VPI)

VPI är centralfiguren i det interna arbetet inom styrelsen. Denna person samordnar kommunikationen mellan alla styrelsens medlemmar och är lokalordförandenas stöttesten. Det är VPIs ansvar att planera och samordna nationella möten, styrelsehelger och kick-off. VPI ansvarar även för att ett nyhetsbrev skickas ut till föreningens brev varje månad.

Vice Ordförande för Externa frågor (VPE)

VPE är en helt ny styrelsepost, och rollen innebär att vara IFMSA-Swedens ansikte utåt, både internationellt och gentemot externa organisationer. Som VPE representerar man IFMSA-Sweden på internationella möten, och ansvarar för dessa tillsammans med Ordförande. Ett tidigare engagemang inom IFMSA-Sweden premieras här!

Generalsekreterare

IFMSA-Swedens Generalsekreterare arbetar främst med spons och PR. Dessutom agerar “gensek” sekreterare på de styrelsemöten som hålls ca 4 gånger/år. Gensek arbetar tätt med kassören i arbetet med spons och ekonomi. Ett brinnande intresse för sponssökning är betydligt viktigare än tidigare IFMSA-engagemang om man vill söka till denna post.

Kassör

Kassören är den person inom IFMSA-Sweden som sitter på det yttersta ansvaret för organisationens ekonomiska förehavanden. Posten innefattar fortlöpande bokföring, sammanställandet av bokslut och redovisning samt sammanställandet av kommande års budget. Som kassör jobbar en tätt med gensek i frågor om ekonomi och spons.

Övriga styrelsen

Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för folkhälsa (NPO)

NPO ansvarar för folkhälsogruppen inom IFMSA-Sweden och stöttar de projekt som finns inom gruppen samt driver fram utveckling och uppstart av nya projekt. NPO har en aktiv kommunikation med lokalansvariga på de olika orterna samt personer som ansvarar för de enskilda projekten. Under de nationella mötena är det NPOs ansvar att planera och hålla i ett program för folkhälsogruppen samt delta på styrelsemöten och representera denna. NPO ska även hålla sig uppdaterad på det arbete som sker internationellt och föra det ner till nationell och lokal nivå.

Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för mänskliga rättigheter och fred (NORP)

NORP ansvarar för arbetsgruppen för mänskliga rättigheter och fred inom IFMSA-Sweden och stöttar de projekt som finns inom gruppen samt driver fram utveckling och uppstart av nya projekt inom gruppen. NORP ska ha en aktiv kommunikation med lokalansvariga på de olika orterna samt personer som ansvarar för de enskilda projekten. Under de nationella mötena är det NORPs ansvar att planera och hålla i ett program för mänskliga rättigheter och freds-gruppen samt delta på styrelsemöten och representera densamma. NORP ska även hålla sig uppdaterad på det arbete som sker internationellt och föra det ner till nationell och lokal nivå.

Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (NORA)

I styrelsen finns två NORAs som arbetar tillsammans, den ena väljs under IFMSA-Swedens valmöte och den andra posten fylls av Kärleksakutens vice ordförande. NORA ansvarar för arbetsgruppen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inom IFMSA-Sweden och stöttar de projekt som finns inom gruppen samt driver fram utveckling och uppstart av nya projekt. NORA har en aktiv kommunikation med lokalansvariga på de olika orterna samt personer som ansvarar för de enskilda projekten. Under de nationella mötena är det NORAs ansvar att planera och hålla i ett program för arbetsgruppen samt delta på styrelsemöten och representera denna. NORA ska även hålla sig uppdaterad på det arbete som sker internationellt och föra det ner till nationell och lokal nivå.

Nationellt ansvarig för kliniska utbyten, inkommande studenter (NEO-in)

NEO-in ansvarar för den del av IFMSA-Swedens utbyte som tar in utländska studenter till Sverige på klinikutbyte. NEO-in:s huvuduppgift är att samordna utbytet m.h.a. de lokalt utbytesansvariga. NEO-in ansvarar även för dokumentering, inklusive kontraktskrivning, som sker innan utbytet äger rum tillsammans med NEO-out. NEO-in jobbar tätt med NEO-out samt NORE och har stor del i det internationella arbetet, då detta är av stor vikt för arbetet runt utbytet.

Nationellt ansvarig för kliniska utbyten, utgående studenter (NEO-out)

NEO-out ansvarar studenter som reser till andra länder på utbyte med IFMSA-Sweden. NEO-out jobbar med att annonsera ut utbytesplatserna, och fördela till de som ansökt om ett utbyte. När posterna fördelats är det NEO-out ansvar att all kommunikation mellan studenterna och värdländerna fungerar på ett bra sätt. NEO-out ansvarar även för inklusive kontraktskrivning tillsammans med NEO-in.

Nationellt ansvariga för forskningsutbyten (NORE-in och NORE-out)

NORE ansvarar för forskningsutbytet, och ansvarsuppdelningen mellan inkommande och utgående studenter motsvarar den inom klinikutbytet. NORE jobbar i tätt samarbete med sina lokalansvariga för forskningsutbytet och samordnar tillsammans med dem utbytet för inkommande studenter. Samtidigt ansvarar även NORE för att kommunikationen mellan utgående studenter och deras värdland fungerar. Precis som NEO-posterna ska NORE ta del i att skriva utbyteskontrakt på de internationella mötena.

Funktionärsposter

Funktionärerna arbetar nära styrelsen och förväntas i den mån det är möjligt delta vid årets fyra fysiska styrelsemöten, samt finnas tillgänglig på mail under hela verksamhetsåret. Funktionärerna saknar dock rösträtt inom styrelsen.

Trainingsansvarig

Trainingsansvarig samordnar IFMSA-Swedens trainingverksamhet samt förmedlar kontakten med samtliga aktiva trainers. Trainingsansvarig är ansvarig för att trainings hålls under NH, samt att uppmuntra fler medlemmar till att utbilda sig till trainers.

Hemsideansvarig

Denna post innebär rätt och slätt att en ska vara ansvarig för hemsidan; agera stöd och hjälp gällande uppdatering och utveckling av denna och svara på förvirrade styrelsemedlemmars frågor. Perfekt för dig som tycker det här med hemsidor är superkul och vill på ett nischat sätt ta del av det nationella arbetet!

Projektansvarig

Den projektansvarige fungerar som en kontaktlänk mellan styrelsen och föreningens projekt, främst när det gäller nyare projekt som är i uppstartsfasen och inte ännu hittat in i en arbetsgrupp. Ansvaret ligger i att vägleda projekt i processen att ansöka om officiell IFMSA-Sweden projektstatus, ha koll på vad som gäller kring ansökan om projektbidrag och aktivitetsrapportering, samt tillsammans med styrelsen utveckla och förbättra den övergripande strukturen kring föreningens projektverksamhet. Det är en stor fördel om Du som söker har erfarenhet av att jobba med projekt inom IFMSA-Sweden, eller kanske inom någon annan liknande organisation.

Verksamhetsrevisor

Som verksamhetsrevisor granskar du styrelsens arbete, läser protokoll och styrdokument och ser till så att verksamhets bedrivs på ett demokratiskt och bra sätt, samt stöttar styrelsen i organisatoriska och stadgerelaterade frågor. Det är bra med tidigare erfarenhet av styrelsearbete inom IFMSA. Det finns 2-3 verksamhetsrevisorposter.

Valberedare

Som valberedare är du del av en grupp på ca tre personer (minst 2) som ska snacka med medlemmar, peppa folk, inhämta tips och arbeta fram ett förslag på styrelse för nästkommande verksamhetsår.

 

Ansökan skickas till [email protected] senast 2015-09-18 kl 23:59

Om du har frågor, maila gärna!

Ansökan (PDF)

Ansökan (docx)

Summer exchange students 2015

Are you coming to Stockholm this summer?!

IFMSA Stockholm is right now super stoked to receive 41 (!) awesome medical students from all over the world for this summer’s IFMSA exchange period!

Our LEOs Martin Balsvik and Louise Forlin, one of our LOREs Shervin Khosousi, and our Local President Gustaf Drevin are responsible for your stay in Stockholm, and we have been planning for months to make this stay the best possible. Our second LORE, Biying Huang, could unfortunately not be in the city during the summer, but her work in arranging your research placements has been extraordinary.

Martin is responsible for the Social Program this year together with Shervin, and they have been planning your stay here for months! Louise and Gustaf will also help to arrange your stay, together with a big and great team of Contact Persons that we hope will not only be your contacts in Stockholm but also be your friends even after you leave Sweden.

Apart from us being your guides, dinner friends, swimming partners, and game referees, we will also be there to, first and foremost, answer any questions regarding you professional stay in the city. Martin and Shervin e-mailed you a contact the other day, there you find our contact details and shorter descriptions of ourselves.

Welcome to Stockholm, fellow IFMSA:ers!

/The Stockholm exchange team 2015

Photo legend: Some photos of the contact persons’ group from the preparation meeting on July 6. LEOs Martin Balsvik and Louise Forling and LORE Shervin Khosousi marked with names. Photos: IFMSA Stockholm

SCORP Camp söker Faddrar och Meal Coordinator

poster_01

SCORP-Camp söker matfadder!

Är DU personen som fastnar i köket på festen? Som sätter en ära i att bjuda hem på middag? Då har du chansen att bjuda hela världen på en femdagarsfest i sommar!

SCORP Camp söker en matfadder till konferensen som kommer att locka 80 människorättskämpar och läkarstudenter till Barnens Ö 23-28 augusti. Vi är redan 25 personer som arbetar med konferensen och du kan hoppa rakt in i världens mysigaste gäng.

Som matfadder planerar du rätter i förtid samt koordinerar ett team, för att försäkra dig om att vi alla får mat på bestämda tider. Till din hjälp har du utöver oss i arrangörsgruppen ett gäng glada volontärer.

Sök senast 30 juni (kl 23.59).

För vidare information, kontakta Hana och Anna på [email protected]

poster_02

SCORP Camp söker faddrar

Vi söker just nu glada och trevliga faddrar till sommarens roligaste event.

Vad är SCORP Camp?

En konferens som kommer att locka 80 människorättskämpar och läkarstudenter från världens alla hörn till Barnens Ö där vi under fem dagar kommer att diskutera, dela erfarenheter och kunskap om mänskliga rättigheter och sjukvård.

Vad förväntas du göra som volontär på SCORP Camp?

Arbetsuppgifter kan innebära allt ifrån matlagning och baka fikabröd till att styra upp brännbollsspel, se till att bastun är i gång, assistera där det behövs eller att helt enkelt bara umgås med människor från världen över. Dagen är indelad i tre pass och du arbetar max ett pass per dag, därefter har du fritid och får delta på alla aktiviteter som anordnas. Vi vill helst att du ska kunna vara med hela perioden men kan du inte det och ändå vill hjälpa till specificera då datum i din ansökan.

Vad får du?

En unik möjlighet att träffa studenter från världens alla hörn. Om du inte har råd eller tid att resa jorden runt, ta då tillfället i akt att vara med när vi samlar världen i Stockholm. Boende och mat erbjuds, samt en dags sightseeing i Stockholm.

Tid och plats

SCORP Camp kommer att äga rum 23-28 augusti på Barnens Ö i Stockholms skärgård.

Även post-SCORP Camp söker faddrar!

Vad är post-SCORP?

Under tre intensiva kommer en mindre andel (ca 35) av deltagarna att under tre dagar njuta av Stockholm. Detta innebär allt från att besöka ’Ice Bar’ till att flanera bland Skansens sevärdheter!

Vad förväntas av dig som fadder under Post-SCORP?

Engagemang! Då studenter från världens alla hörn (nåja, nästan i alla fall) har kommit till Stockholm kommer vi som är ansvariga se till att de får en oförglömlig upplevelse. Detta genom att dels anordna roliga aktiviteter, men även bjuda på oss själva och se till alla deltagare trivs. Här krävs det att som fadder kunna ställa upp och verkligen se till att få en juste gruppdynamik och socialisera med alla.

Nåväl, en del konkret hjälp kommer också krävas. Detta inkluderar allt ifrån att hjälpa till med frukosten tidigt på morgonen till att vägleda gruppen igenom Stockholms alla äventyr. Men återigen, medan det konkreta är givetvis viktigt att genomföra, så söker vi faddrar som är beredda att göra det lilla extra för dem som kommer till Stockholm. Och på så vis få tillbaka minst lika mycket från deltagarna!

Vad får du?

Du om finner det givande att umgås med engagerade människor som brinner för mänskliga rättigheter har hittat helt rätt! Du kommer nämligen att under lättsamma förhållanden kunna knyta kontakter med personer som jobbar med de stora frågorna i sina respektive länder. Detta är något unikt och som definitivt kommer att ge dig perspektiv på livet. Sist men inte miinst kommer du ha tre spännande dagar i Stockholm som utan tvivel kommer ge dig oförglömliga minnen.

Tid och plats

Post-SCORP Camp kommer att äga rum 28-30 augusti i Stockholm.

 

Låter det spännande och du vill vara med?

Fyll då i denna ansökan så kontaktar vi dig därefter.

 

 

World Health Assembly med IFMSA, 18 – 26 maj 2015

0

WHA_02

Vårt framtida yrke som vårdgivare kretsar ofta kring sjukdomar, med fokus på att utreda, diagnostisera och behandla patienter. Vi följer riktlinjer och försöker arbeta evidensbaserat. Hälsa är något som vi som framtida vårdgivare ibland förbiser, då sjukdomarna ofta blir det centrala. Men vad är egentligen hälsa? Enligt världshälsoorganisationen (WHO) definieras hälsa som “… ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder”, en definition som inte ändrats sen 1948. Den nationella folkhälsokommitten i Sverige definierar bl.a. hälsobefrämjande arbete som: “… den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och befrämja den”.

För att uppnå hälsa, behöver vi som vårdgivare ha en bred kunskapsgrund av vilka faktorer som påverkar människors hälsa, från individuell nivå upp till en organisatorisk och strukturell nivå. Läkarutbildningen ger oss teoretisk och praktisk kunskap på individ nivå, i form av läkar­ patientkontakt. Dock är det sparsamt med information som förmedlas om strukturer och globala hälsofrågor. IFMSA är ett nätverk av över en miljon läkarstudenter i 119 länder, som arbetar med bl.a. globala hälsofrågor. I över 60 år har IFMSA haft nära kontakt med WHO, UNHCR och andra FN organ, genom att bl.a. ha praktikanter på plats i Genève samt genom att ha deltagare på plats under större konferenser.

WHOhar årligen ett möte, World Health Assembly (WHA), där alla större beslut för organisationen fattas. Under World Health Assembly representerdes IFMSAs medlemmar av en internationella delegation, på cirka 30 engagerade personer, som valts i syfte att uttrycka de hälsoprioriteringar som unga runt om i världen har. Jag hade äran av att vara del av denna delegation och med hjälp av Palmestipendiet har jag även kunnat finansiera detta möte. Delegationen träffades i Geneve en vecka innan WHA, under Pre­WHA (13­18 maj), där förberedelsearbetet inför WHA ägde rum.

Syftet med Pre­World Health Assembly (Pre­WHA) är att utbilda och stärka framtidens ledare inom hälsa, genom ökad kunskap och förståelse för globala hälsofrågor. Ytterligare syftar Pre-WHA till att utveckla en gemensam strategi för ungas deltagande i World Health Assembly, genom att skapa en tydlig handlingsplan. Pre­WHA främjade även ett interproffessionellt samarbete samt ett tvärvetenskapligt synsätt inom global hälsa. Detta genom att unga från olika yrkeskategorier, bland annat medicin, folkhälsa, juridik och ekonomi träffades för att diskutera fyra huvudteman under Pre­WHA: barn och ungdomshälsa; hälso­ och sjukvårdssystem; klimatförändringar; icke smittsamma sjukdomar (NCDs) och antimikrobiell resistens. Det erbjöds även workshops i opinionsbildning samt ledarskap inom global hälsostyrning och ­diplomati. Vidare fanns det samarbetspartners, som bidrog med stor kunskap och hjälp. Dessa samarbetspartners var bl.a. The World Medical Association, Global Health Programme, The Graduate Institute of International and Development Studies | Geneva och The Global Health Workforce Alliance.

Under WHA var vår delegation väldigt aktiv. Vi deltog bl.a. under sidoevenemang, plenum,träffade delegationer från hela världen för att diskutera våra fokusområden.

En kort beskrivning av vad IFMSA gjorde på plats:

Två politiska briefs skapades av IFMSA och distribuerades till delegaterna:

 1. Klimatförändringar och hälsa
 2. Barn och ungdomshälsa

Delegationen deltog i ett flertal sidoevenemang som anordnas under WHA, där vi fick ställa frågor och höra experter berätta om bl.a. polio, klimatförändring, fistelproblematik, reumatisk hjärtsjukdom, NCDs, barncancer, etc.

IFMSA talade i plenum under följande punkter på dagordningen:

 • Punkt 13.4: Uppföljning av 2014 års möte i FN: s generalförsamling, vars mål var att göra en omfattande översyn och utvärdering av de framsteg som gjorts i förebyggande syfte samt kontroll av icke smittsamma sjukdomar
 • Punkt 14.2: Hälsa i Post­2015 agendan
 • Punkt 14.6: Hälsa och miljö: att hantera hälsoeffekter av luftföroreningar
 • Punkt 15.1: Antibiotikaresistens
 • Punkt 16.1: 2014 Ebola virusutbrottet samt uppföljning av mötet om Ebola
 • Punkt 17.2: WHO: s globala uppförandekod vid internationell rekrytering av vårdpersonal
 • Punkt 25: Samarbete inom FN­systemet och med andra mellanstatliga organisationer

Alla uttalanden kan ni finna i följande länk: www.issuu.com/ifmsa.

Ett flertal hälsoministrar tackade IFMSA för vårat proaktiva arbete under Ebolautbrott, och de initiativ som de har lett i de drabbade samhällena. Kick Ebola Out kampanj som anordnas av våra medlemmar från Sierra Leone och Guinea är ett av de bästa exemplen på hur läkarstuderande kan engagera allmänheten genom hälsoutbildning och sensibilisering program och stödja WHO Emergency Workforce. “Medical students are the next generation” och ”I thank medical students for reminding us that health isn’t strong enough yet in climate agreements. Recalling the first draft of Rio+20 Agreement, health was very anemic. Thanks to your efforts & of othet NGOs, helath is now prominent n sustainable development goals.” ­ Margret Chan, generaldirektör, World Health Organization.

IFMSAs deltagande under WHA är ett bevis på ungas möjlighet att vara med och påverka beslut som fattas i globala hälsofrågor. Dock får vi inte glömma det fantastiska påverkansarbete som vi inom IFMSA­Sweden gör hemma lokalt och nationellt. Kom ihåg att vi som unga kan göra skillnad redan dag. Låt oss tillsammans skapa en ny generation av vårdpersonal, vars röster blir hörda i små och stora arenor. Nu kör vi!

 

Hana Awil

IFMSA-­Swedens Ordförande (2014). SCORP Regional Assistant for Europe (2015).

Ny chans att söka till sommarens General Assembly!

Ordinarie deadline har redan passerat, detta är en utlysning av två resterande platser på grund av förändringar i den ursprungliga delegationen.

General Assembly (GA) är IFMSAs största internationella mötesforum. Här möts deltagare från ca 100 länder under 6 dagar för att stötas och blötas, inspireras och umgås. Nästa möte hålls i Makedonien 3-9 augusti. Självklart är Sverige på plats!

GA-MM15

Vi gillar våra medlemmar och uppmanar er att söka, ny som gammal, oavsett tidigare erfarenhet. Ansökningarna kommer att granskas av delegationsansvarig med hjälp av en valberedning, vid platsbrist rangordnas ansökningarna bland annat med avseende på tidigare engagemang och personliga mål med mötet. Till denna General Assembly lägger valberedningen extra tonvikt på en jämn spridning av kårortsrepresentanter. De kommer även att ge ett extra plus i kanten till dig som vill utbilda dig till trainer genom att gå en Traning New Trainer- eller en Traning Old Traniner-utbildning i anslutningen till mötet.

GA-bild-2

På GA arbetar representanter för våra arbetsgrupper för att förbättra sina projekt och sprida dem till nya länder. Stora beslut som berör hela federationen tas och nästa års Team of Officials väljs. I anslutning till mötestemat, som ännu inte har släppts, hålls även föreläsningar och andra roliga happenings. Allt detta blandas upp med det sociala programmet bestående av oslagbara fester (garanterat mångkulturella inslag) och möjligheter att lära känna folk från hela världen.

Avgift: Mötesavgift står du själv för. IFMSA-Sweden kommer att sponsra delar av utvalda delegaters avgifter, utefter valberedningens rangordning. Resa till/från Makedonien bekostas av delegaten själv.

Ansöker du genom att fylla i denna ansökan senast 6/6 kl 23:59!

För frågor om GA och internationellt engagemang, kontakta vpe @ ifmsa.se

Styrelsemöte IFMSA-Skåne 28:e maj

0

Då har det dragit ihop sig till styrelsemöte för IFMSA-Skåne där vi ska sammanfatta den gångna terminen och planera höstens verksamhet – alla nyfikna medlemmar är självklart välkomna att närvara och yttra sig!

28/5, 18:00, Sölvegatan 19, BMC:s studentcentrum, rum 1008.

IFMSA-Swedens Nationella Helg VT 2015 – Malmö

0

Den 8-10 maj samlades ett 80-tal IFMSA:are under Malmös solsken för att umgås, byta idéer och söka inspiration från inbjudna föreläsare. En högst intressant helg med bl.a. Åsa Molde från Röda Korset på plats, och toppades fint av med lokalorternas tolkningar av 1900-talets olika modeidéer under den traditionella sittningen!

Engagera din inom IFMSA-utbyten i Uppsala

Via utbytesdelen av IFMSA finns möjlighet att åka på utbyte till världens alla hörn. Utbytena sker oftast under 2-4 veckor på sommaren och det finns både kliniska, prekliniska samt forskningsutbyten. Mer detaljer hittar du på www.ifmsa.se/utbyte.

Du kan också engagera dig lokalt i utbytesgruppen vilket är ett roligt sätt att öka sina chanser till att få åka på eget utbyte (se nedan).

Engagera Dig i Uppsalas utbytesgrupp!

Varje sommar kommer ett antal studenter från världens alla hörn till Uppsala för att praktisera på Akademiska sjukhuset under fyra veckor. Detta innebär en fantastisk möjlighet för Dig att umgås, lära känna och knyta kontakter med läkarstudenter världen över.

Det finns två enkla sätt för Dig att delta i verksamheten:

Som Fadder

Som fadder är man med och ser till att utbytesstudenterna får en härlig fritid här i Uppsala, utöver praktiken de har på dagtid. Det främsta målet är att utbytesstudenterna ska få en chans att lära känna och ha roligt med Uppsalastudenter och vice versa.

Den eller de som är Local Exchange Officers (LEO=utbytesansvarig – se nedan) sätter ihop ett socialt program med några aktiviteter i veckan på kvällar/helger. Det kan t.ex. vara middag på nation, kräftskiva, badutflykt, spelkväll och mycket annat skoj och som fadder är det bara att delta.

Man har heller inte ensamt ansvar för en student utan alla aktiviteter sker tillsammans med de andra utbytesstudenterna, faddrarna och LEO. Det går fint att kombinera fadderskap med ett heltidssommarjobb, man är med på så många aktiviteter som man kan och vill. Man kan vara med under alla fyra veckorna eller bara för en kväll. Boendet för studenterna anordnas också av LEO.

Att vara fadder är ett utmärkt sätt att starta sitt engagemang i utbytesdelen av IFMSA. Det ger en inblick i verksamheten och är en bra grund (men inte ett måste) om man exempelvis skulle vilja bli LEO. Det är också meriterande om Du själv vill åka på utbyte. Framför allt är det väldigt roligt, har man varit med en sommar vill man fortsätta resten av utbildningen!

Bli utbytesansvarig – Local Exchange Officer (LEO)

Posten som LEO kan innehas av en eller delas av två personer och innebär att ordna de praktiska detaljerna inför utbytet. Detta handlar t.ex. om att ordna praktikplatser på sjukhuset, boende och bäst av allt sätta ihop ett socialt program med roliga aktiviteter att göra tillsammans med utbytesstudenterna och faddrarna.

Man får också god kontakt med utbytesstudenterna redan innan de kommit hit eftersom man fungerar som kontaktperson och ger svar på deras frågor om alltifrån Sveriges väder till vad det är för ”dress code” som gäller på sjukhuset. Som LEO prioriteras man också högst upp på listan för att åka på eget utbyte.

LEO innebär en styrelsepost i IFMSA och ger Dig därför möjlighet att påverka, att få inblick i de övriga delarna av IFMSA samt få kontakt med äldre- och yngrekursare från olika terminer i styrelsen.

Varmt välkommen!

Tveka inte att höra av Dig till nuvarande LEO på adressen [email protected] om något av detta låter intressant, om du vill anmäla dig som fadder eller om Du har några frågor.