Home Blog Page 2

Restplatser för kliniskt utbyte 2021-2022

Nu har vi ett antal restplatser för kliniskt utbyte säsongen 2021-2022! 

Klinikutbytena riktar sig till läkarstudenter som avslutat termin 5 innan utbytet börjar. Deadline att söka är lördag 16 januari kl. 23.59. Platserna fördelas därefter enligt prioriteringssystemet.

Mer specifik info om hur ansökningen och urvalet går till hittar du på https://www.ifmsa.se/utbyte/ansokningsprocessen/

Våra utbyten anordnas helt ideellt av läkarstudenter i varje lands medlemsorganisation. Som utresande erbjuds du fyra veckors praktik på ett sjukhus, minst ett mål mat om dagen samt boende i studentrum eller hemma hos en lokal student. Under praktikperioden anordnas ett socialt program där du tillsammans med andra utbytesstudenter från världens alla hörn får uppleva vad värdlandet har att erbjuda!

Du kan ansöka om att få åka på utbyte under perioden 1/4 2021 – 31/3 2022. Om inget annat anges är kostnaden för utbytet 3000 SEK.

OBS det är mycket viktigt att du läser utbytesvillkoren (Exchange Conditions) för det land du är intresserad av, innan du söker! Du måste själv kontrollera att du uppfyller dina önskade länders krav på språkkunskaper eller terminstillhörighet. Här hittar du villkor för respektive land. I villkoren kan du också läsa om vilka dokument, intyg och försäkringar som du kommer att behöva lämna in med din Application Form, samt vilka städer och perioder som är valbara i landet.

Du kan söka även om du redan har ett utbyte för denna säsong, men då söker du endast med dina terminspoäng, och inte med de poängen du använde i din ansökan i höstas.

Notera att platserna för de mest populära månaderna i respektive land kan ha fyllts upp redan – kolla tabellen för detta, samt kolla att det enligt Exchange Conditions inte är för sent att skicka AF för den månad du vill åka.

Tabellen speglar läget den 4e januari 2020, för uppdaterad info, håll koll på https://docs.google.com/spreadsheets/d/17bTwXkbVOevENrHiBaJjf4y12KCBrhs4pV_ZuJ0kNyM/edit?usp=sharing

Länk till ansökningsformulär:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpPiay1pGDCg3Cn1om9tSmQpt9AQzCuRjV3KdZTauTQ5sHhA/viewform?usp=sf_link

Här är en lista på de restplatser som kan sökas:

Land Antal Månad Fullt Språkkrav ECs (exchange conditions)
Land Antal Månad Fullt Språkkrav ECs (exchange conditions)
Belgien 1 Endast juli eller augusti Krav på franska i vissa LCs https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/101
Brasilien (DENEM) 1 Juli och augusti fullt - går ej att söka dessa två månader! https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/11
Brasilien (IFMSA-Brazil) 2 Augusti fullt https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/12
Grekland 1 Endast juli https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/35
Indien 1 https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/103
Indonesien 1 Juli och augusti fullt - går ej att söka dessa två månader! https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/40
Italien 1 Endast juli https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/44
Katalonien 1 Endast juli eller augusti https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/18
Kuwait 1 Endast juli https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/50
Malta 1 Endast 12 juli - 6 augusti https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/58
Marocko 1 https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/100
Nepal 1 https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/61
Oman 1 Endast juli https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/65
Peru 2 Krav på spanska https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/71
Polen 1 Augusti fullt, går ej att söka denna månad https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/73
Portugal 2 Augusti och november fullt, går ej att söka dessa månader https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/74
Schweiz 1 Endast juli Mycket begränsat antal fransktalande platser kvar i juli Endast lokalorter med krav på antingen franska eller tyska tillgängliga https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/86
Turkiet 1 Endast augusti https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/93
Österrike 1 Begränsat antal platser kvar i juli och augusti https://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/4

Restplatser för forskningsutbyte 2021-2022

Nu har vi ett antal restplatser för forskningsutbyte säsongen 2021-2022! 

Forskningsutbyte riktar sig till alla läkarstudenter oavsett termin. Deadline att söka är lördag 16 januari kl. 23.59. Platserna fördelas därefter enligt prioriteringssystemet.

Mer specifik info om hur ansökningen och urvalet går till hittar du på https://www.ifmsa.se/utbyte/ansokningsprocessen/

Våra utbyten anordnas helt ideellt av läkarstudenter i varje lands medlemsorganisation. Som utresande erbjuds du fyra veckors praktik på ett forskningslaboratorium, minst ett mål mat om dagen samt boende i studentrum eller hemma hos en lokal student. Under praktikperioden anordnas ett socialt program där du tillsammans med andra utbytesstudenter från världens alla hörn får uppleva vad värdlandet har att erbjuda!

Forskning utbyte sker endast under sommaren. Du kan i många fall välja antingen att åka i Juli eller Augusti 2021. Kostnaden för utbytet är 3000 SEK.

OBS det är mycket viktigt att du läser utbytesvillkoren (Exchange Conditions) för det land du är intresserad av, innan du söker! Du måste själv kontrollera att du uppfyller dina önskade länders krav på språkkunskaper eller termins tillhörighet. Här hittar du villkor för respektive land. I villkoren kan du också läsa om vilka dokument, intyg och försäkringar som du kommer att behöva lämna in med din Application Form, samt vilka städer och perioder som är valbara i landet.

Du kan söka även om du redan har ett utbyte för denna säsong, men då söker du endast med dina terminspoäng, och inte med de poängen du använde i din ansökan i höstas.

Länk till ansökningsformuläret finner du nedan:

 https://forms.gle/t5VD6tRh7frMxET56

Restplatser som kan sökas:

Land
Land
Egypten
Grekland
India
Mexiko
Oman
Palestina
Portugal
Slovenien
Tyskland
Ghana
Korea

Valberedningens förslag till IFMSA-Swedens styrelse 2021

0

Under hösten har valberedningen jobbat med att ta fram ett förslag till nästkommande verksamhetsårs nationella styrelse! Valberedningen har hanterat ansökningar, hållit intervjuer med de sökande och slutligen kommit fram till ett förslag som ska röstas om på nästa Fullmäktige, som kommer hållas den 7e november.

Motkandidatur

IFMSA-Swedens styrelseval sker den 7-8 november under fullmäktige. Valberedningen har lämnat sitt förslag, men det finns fortfarande möjlighet att lämna in en motkandidatur. Alla medlemmar är välkomna att motkandidera. Det går bra att kandidera både till poster där valberedningen lämnat ett förslag och till poster där ingen person föreslagits. Din kandidatur kommer att lämnas till FUM på valmötet.

Du kan givetvis söka flera poster. Vi önskar i sådant fall en ansökan per post.

DEADLINE för ansökan är 21:00 den 6 november.

Hör gärna av dig till [email protected] om du har några frågor. 

Motkandidaturer sker genom detta FORMULÄR.

 

Valberedningens nomineringar 

IFMSA-Sweden

Verksamhetsåret 2021

Ordförande 

Chantal Marchini, Stockholm 

Chantal har länge varit aktiv i IFMSA-Sweden både lokalt och nationellt i flera projekt och frågor, och suttit som NORA och VPE. Hon har representerat IFMSA-Sweden i LSU:s Europa-referensgrupp. Hon har även varit aktiv i internationella IFMSA, bl.a. som program-koordinator för STI:s. Chantal har gedigna kunskaper om föreningen som helhet och är väl förankrad i dess värderingar och arbetssätt. Hon har en tydlig vision för verksamhetsåret och vill ta fram strategier och rutiner för ett än mer långsiktigt och hållbart arbete. Chantal uppfattas som entusiastisk, inlyssnande och med god ledarskapsförmåga. Vi tror att hon lämpar sig ypperligt som ordförande och rekommenderar därför henne varmt. 

Vice-ordförande för interna frågor (VPI) 

John Häll, Örebro 

John har under året suttit som LORF för IFMSA-Örebro och har tidigare varit lokalt NH-ansvarig och ledamot i IFMSA-Örebros styrelse. Han har god erfarenhet och förståelse för lokalföreningarnas arbete och har en spännande vision för hur samarbetet mellan lokalorterna och nationella styrelsen kan bli ännu bättre. John upplevs som drivande och trygg och vi tror han skulle vara en god tillgång för centralstyret såväl som styrelsen som helhet. Vi rekommenderar varmt John till VPI-posten. 

Generalsekreterare 

Lisa Arvidsson, Skåne 

Lisa har under året suttit som Generalsekreterare för IFMSA-Sweden och har tidigare erfarenhet som LORF för IFMSA-Skåne. Lisa har flera visioner för vad hon skulle vilja förverkliga under nästkommande verksamhetsår, bland annat vill hon ta fram en tydlig och strukturerad guide för bidragsansökningar. Lisas tidigare erfarenhet av centralstyret och breda erfarenhet av föreningens värderingar och arbetssätt tror vi kommer ha en positiv och trygg inverkan på nästkommande styrelses arbete. Vi tror Lisa skulle göra ett fantastiskt jobb om Generalsekreterare ännu ett år och rekommenderar därför henne varmt. 

Vice-ordförande för externa frågor (VPE) 

Alma Nordenstam, Stockholm 

Alma har gedigen erfarenhet från den svenska ungdomsrörelsen och civilsamhället från flera organisationer, bl.a. nationell projektledare och styrelseledamot för Sveriges ungdomsråd, representant för Sveriges Unga i Almedalen och är del av Maktsalongens mentorskapsprogram. Inom IFMSA-Sweden har hon deltagit i flera SWG:s för framtagning och implementering av policydokument. Alma uppfattas som otroligt engagerande, innovativ och med bred kunskap om hur civilsamhället fungerar. Hon har en tydlig vision för hur IFMSA-Sweden kan nå ut på bästa sätt. Vi rekommenderar henne varmt till VPE.

Kassör 

Samuel Berglöf, Stockholm 

Samuel har gjort ett utmärkt jobb som LORF för IFMSA-Stockholm under året, och satt som kassör lokalt under 2019, och har dessutom gått en TNT i Sverige förra året. Vi tror att han kan klara av att sköta uppdraget som kassör gallant, och dessutom bidra med en härlig stämning till styrelsen. Han kommer att ha en nyckelroll i centralstyret, och vi tror att han kommer vara en aktiv, klok röst i diskussionerna när viktiga beslut ska fattas. Vi rekommenderar Samuel varmt. 

Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för mänskliga rättigheter och fred (NORP)

Ellen Barret, Skåne 

Ellen har varit mycket aktiv inom IFMSA-Skåne en längre tid, både i LIVH och i KatMed. Hon har även engagerat sig på nationell nivå med påverkansarbete inom SCORP och gått utbildning som trainer inom katastrofmedicin. Hon har en mycket bra förståelse för vad projekten behöver och en tydlig vision för vad hon vill uppnå med posten som NORP. Ellens breda erfarenhet inom SCORP och genuina engagemang tror vi gör henne mycket lämplig som NORP. 

Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (NORA) 

Minna Dawar, Linköping 

Minna har varit aktiv i Linköping inom Kärleksakuten och som LORP. Hon har även varit med och startat ett nytt projekt i Linköping – Intersektionella gruppen. Hon förstår vad projekt lokalt kan behöva och kan finnas som stöd för projektaktiva lokalt. Minna har mycket ideer och är lyhörd och samarbetsvillig som person, och vi tror att hon kommer bidra med positiv energi till styrelsen. Valberedningen rekommenderar Minna varmt som NORA. 

Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för folkhälsa (NPO) 

Vakant 

Nationellt ansvarig för kliniska utbyten, utgående (NEO-out) 

Kasia Stempel, Skåne 

Kasia har under verksamhetsåret suttit som NEO-out och har bred erfarenhet från utbytesverksamheten. Hon har även varit aktiv i KatMed Skåne. Kasia uppfattas som en ansvarsfull, lösningsorienterad och någon som sprider positiv stämning. Hon har ett brinnande intresse för att utbytesstudenternas upplevelse ska bli så bra som möjligt. Kasias erfarenhet från nationella styrelsen tror vi kommer ganga nästa verksamhetsårs arbete. Vi tror Kasia skulle göra ett fenomenalt jobb som NEO-out. 

Nationellt ansvarig för kliniska utbyten, ingående (NEO-in) 

Vakant 

Nationellt ansvarig för forskningsutbyten, utgående (NORE-out) 

Rawa Halabjayi, Göteborg 

Rawa har bred erfarenhet från forskningutbytesverksamhet från både gymnasiet och läkarprogrammet i Göteborg. Han har även engagerat sig i utbytesverksamheten på lokalorten. Rawa uppvisar en gedigen förståelse för hur utbytetverksamheten fungerar och

har många tankar om hur utbytet kan bli så bra som möjligt. Han uppfattas som inlyssnande, trygg och lösningsorienterad. Vi tror Rawa skulle passa ypperligt som NORE-out och rekommenderar honom varmt. 

Nationellt ansvarig för forskningsutbyten, ingående (NORE-in) 

Vakant 

Vice-ordförande för internationella frågor (VPIA) 

Adeleine Forsberg, Uppsala 

Adeleine har stor erfarenhet och har länge varit engagerad inom nationella och internationella IFMSA. Efter två år i nationella styrelsen och många internationella event har hon full koll på vad som händer inom IFMSA och har ett brett kontaktnät inom föreningen. Vi tror att hon kommer kunna bygga vidare på tidigare VPIAs arbete inom IFMSA, och dessutom vara en trygg punkt i IFMSA-Swedens centralstyre. Hon uppfattas som inlyssnande och har spännande idéer om hur IFMSA-Swedens internationella arbete kan formas framöver. Vi rekommenderar Adeleine varmt till VPIA. 

Medieansvarig 

Ellinor Segersten, Skåne 

Ellinor har tidigare varit PR-ansvarig i flertalet styrelser och arbetsgrupper, och har studerat marknadsföring och fotografi utomlands. Hon är aktiv i Nallesjukhuset i Skåne. Ellinor brinner för att låta IFMSA-Swedens verksamhet synas utåt på ett estetiskt tilltalande sätt. Hon har en tydligt strategi för hur IFMSA-Swedens mediekaneler kan användas på bästa sätt och vill gärna hjälpa lokalorterna med PR där behov finns. Vi tror Ellinor passar som hand i handsken för medieansvarig-posten och rekommenderar henne varmt. 

Verksamhetsrevisorer (2 poster) 

Vakant 

Vakant

Valberedning (2 poster) 

Matilda Stjernqvist, Skåne 

Matilda har stor förståelse för föreningen, styrelsens funktion och behöver efter tre år i nationella styrelsen, varav 2 i centralstyret. Hon har visat stort engagemang och vi är glada att hon vill fortsätta vara aktiv i föreningen som valberedning. Vi rekommenderar henne varmt till valberednings-posten. 

Vakant

 

Hälsningar, 

Rebecka Wahlgren och Rebecka Dejby 

Valberedning för IFMSA-Swedens styrelse för verksamhetsåret 2021

Blogginlägg – March Meeting 2020 i Rwanda

0

Min första General Assembly

Bilden ovan är tagen från scenen av Kigali Convention Centre där GA:s öppningsceremoni hölls. Här står några av de finaste människorna jag mött på länge, på en plats som jag alltid kommer att minnas.

Om jag ska vara ärlig hade jag inte särskilt höga förväntningar på mitt första General Assembly. Jag hade hört talas om mötet för första gången i höstas under min sista termin på läkarprogrammet, och mest sökt för att min vän Julia tipsat mig om att det var en fantastisk möjlighet att möta människor från andra länder. Mot förmodan hade jag fått en reservplats till mötet och tidigt bestämt mig för att lägga min ambitionsnivå lågt. Jag förstod ju inte riktigt vad det handlade om, och i och med att jag precis hade tagit examen och inväntade min AT såg jag nog mest resan som en kul chans att få åka till Afrika och ha en sista IFMSA-äventyr. Litet visste jag vilken oerhört fantastisk upplevelse som väntade.

Första dagen började tidigt med en snabb runda på frukostbuffén följt av sessions med min arbetsgrupp SCORE (arbetsgruppen för forskningsutbyte). Då jag var den enda representanten från Sverige på plats var tanken att jag, vägledd via mailkontakt av Sveriges 2 NOREs som ej kunde närvara, skulle rösta å deras vägnar senare under veckan. Då jag kände att jag hade ganska dålig koll på vad SCOREs arbete innebar deltog jag för det mesta på sessions och workshops som handlade lite grundläggande om SCORE och arbetet man sysslar med. Från vissa länder fanns mer än 1 representant på plats, medan andra länder inte hade någon närvarande. Jag blev snabbt vän med representanterna från Schweiz och Norge, vilket underlättade enormt för mig då de var lite

mer erfarna än mig och jag kunde fråga dem när jag inte förstod saker. Sessions under veckan bestod generellt av olika workshops, diskussioner, mindre föreläsningar och kommunikationsövningar. Den första kvällen avslutades med ett socialt event, liksom alla veckans kvällar gjorde, och den här gången hade man bestämt sig för att starta med det bästa (enligt mig) – National food and drink party! Tänk dig en blandning mellan en mässa och en fest, med en sal fylld av alla länders egna maträtter, snacks och drycker – där har du det underbara receptet för NFDP.

Den andra dagen startade för min, Adeleine och Julias del (SCOPE-representanterna) med Exchange Fair. Det är en mässa för alla involverade i kliniska och forskningsutbyten som gav en chans för alla NEOs och NOREs att lämna ut invitation letters till respektive länders ansvariga personer, men även möjliggjorde det för länderna att sälja in sina utbyten för studenter och eventuellt kunna sluta några nya avtal.

Och som länderna sålde in! Herregud vad vi fick merchandise från olika representanter – pennor, tygpåsar, magneter – allt möjligt! För att inte tala om godis. Från Sveriges sida bjöd vi på armband samt gifflar, chokladbollar, dammsugare och kopiösa mängder smågodis.

Utöver sessions var även dagarna fyllda med NMO-hour (då vi diskuterade hur vi skulle rösta som delegation), theme events och plenum, samt en och annan joint session. Andra dagen deltog jag på min första plenum, vilket var vad jag varit mest förvirrad (och orolig) över innan GA. Det är svårt att beskriva plenum kortfattat, men man kan försöka sig på att överskådligt beskriva det som platsen där alla IFMSAs viktigaste beslut fattas, inklusive omröstningar av stadgar och val av ny styrelse med president. Jag överdriver inte när jag säger att det är en tidskrävande och, ganska ofta tråkig, process som tenderar att dra ut på tiden (ibland ända fram till 4 på morgonen), men det är också där all action sker. Det är där man får lyssna på kandidaturer till poster av studenter som lagt ner sin själ på IFMSA och verkligen brinner för sina hjärtefrågor, och där man faktiskt kan få vara med och göra skillnad med sin röst. Jag har insett hur sjukt häftigt det är. Jag blev också oerhört imponerad över att Olga och Chantal från vår delegation orkade. De gick, trots sömnbrist, på alla plenum och presidents sessions och uppdaterade oss andra, som istället sovit, om all viktig information som sagts. Min GA hade inte varit densamma utan dem.

Övriga veckan bestod av fortsatta sessions, intressanta diskussioner och plenumgenomgångar. Under den fjärde dagen fick jag till och med känna mig viktig under ett par timmar då jag röstade i valet av Regulation Change Proposals och SCORE Supervising Board Candidaturer. Jag röstade visserligen enbart som representant för våra svenska NOREs, men det är ändå lite häftigt att få sitta där med sin flagga och få känna sig delaktig i den demokratiska processen.

Under hela veckan fylldes dagarna med sociala events – oftast fester av olika slag, som man ibland orkade delta i och ibland inte. Men oavsett om det handlade om att gå och ta en kaffedrink med några nyfunna vänner från Kurdistan i kafeterian eller gå och sätta sig och prata lite med tjejerna från Ungern under lunchen, så utökades ens IFMSA-familj var man än gick. Den värme, öppenhet och villighet att dela med sig av sin kultur har jag inte sett någon annanstans hos så många människor med olika bakgrund.

När jag tänker tillbaka på det så är det egentligen helt galet hur mycket man kan fylla en enskild vecka med – människor, matupplevelser, inspiration, idéer till projekt, vacker natur, fest och skratt med delegationen – allt gick på något underligt sätt in under samma antal dagar som jag normalt tar på mig för att lyckas boka en tvättid hemma.

Jag vill även understryka vikten att inte bara ta vara på tiden som GA varar under, utan även platsen den är på, och framförallt när det gäller ett land som Rwanda. Det är det inte ett ställe man som svensk student ofta befinner sig på. Det är lätt att fastna i GA och knappt hinna se staden, landet och människorna man besöker, men jag tror det är viktigt att inte missa det. Några av oss i delegationen kom till Rwanda ett par dagar innan och stannade några dagar efter för att besöka marknader, minnescentret, museer och restauranger. Det gav en fantastisk inblick i landet och dess historia. Jag åkte även på en post-GA-tur, som, trots många organisationsproblem på vägen från de ansvarigas sida, till slut gav mig en fantastisk naturupplevelse.

Slutligen vill jag också säga ett par ord om den corona-epidemi som växte sig större och större under tiden vi befann oss på hotell- och konferanscentret i Rwanda. Många blev oroliga i takt med att smittostatistiken eskalerade, och de vars länder hade stängt gränserna under veckans gång var oroliga för hur de skulle kunna ta sig hem. Under denna tid hade oron kunnat leda till panik och upprördhet hos många, men jag upplevde ändå att vi, oavsett landstillhörighet, kunde prata öppet om hur vi i våra respektive länder kunde hantera den här tillvaron och på vilka sätt vi kunde hjälpa varandra. Det var så fint att se den gemenskapen finnas där, och se att vi alla, oavsett bakgrund, insåg vikten av att ta ansvar i dessa svåra tider och finnas där för varandra.
Bortsett från oron gällande corona-viruset så kämpade även de ansvariga i Rwandas GA-team med många problem rörande organisationen på plats i form av platsbrist på hotellet, depositionsstrul, försenade bussar etc, men allt känns faktiskt så här i efterhand ganska bleknat i jämförelse med det som fungerade bra.

Jag tar jag med mig enormt mycket mer från General Assembly i Rwanda än vad jag trodde att jag skulle göra. Mitt första GA, och förmodligen även sista då jag börjar min AT till våren, har varit överväldigande och intensivt, men mer än allt annat superkul. Jag har mött många fantastiska människor som jag kommer fortsätta att hålla kontakten med och blivit inspirerad på ett sätt jag inte trodde var möjligt. GA överträffade verkligen alla mina förhoppningar, och förväntningar, med marginal. Så till alla som fortfarande har chansen rekommenderar jag starkt att börja peppa inför nästa GA och allt annat spännande som väntar med IFMSA!

Bästa hälsningar,
Linnéa Kristiansson

Sök till ett SCORA X-Change sommaren 2020!

0

I sommar anordnar IFMSA något som kallas SCORA X-Change – ett utbyte på 3-4 veckor där det kombineras klinik, workshops och utflykter kopplat till ämnen så som sexualundervisning, STI, könsbaserat våld, mödravård och abort.

Denna sommar finns möjlighet att söka 14 olika länder! Utbytet ligger under olika perioder för varje land och kostnaden varierar mellan 220-400 € beroende på land.

För mer exakt information om varje land hittar du via denna länk (invitation packages som berättar specifikt om varje land): https://drive.google.com/open?id=1FZr4Xtui6AjGM6O1Ug8odQTXlfSWji0Y

Hur ansöker du?

1. Kolla igenom vilka länder som bjuder in för utbyte och deras perioder som du hittar du i länken ovan.
2. Välj ut upp till 3 olika utbyten som intresserar dig och rangordna dessa.
3. Skriv ett motivationsbrev varför just Du vill åka på dessa utbyten.
4. Skriv ett CV med dina tidigare och nuvarande meriter kopplat till IFMSA och aktiviteter kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
4. Ladda ned, läs igenom och signera SCORA X-Change Code of Conduct (ett dokument där du godkänner att hålla dig till IFMSAs internationella principer och värdegrund).
5. Ladda ner och fyll i dokumentet ”SXC CF” som du hittar längre ned i inlägget.
6. Kontakta [email protected] för att få dokumentet ”SXC CF” signerat efter att du själv fyllt i detta.
7. Slutligen fyller du i ansökningsformuläret länkat i slutet, där du även behöver ladda upp:

SXC CF (Candidature Form) hittar du här!

Ansökningsformuläret hittar du här!

Deadline är den 13/3, så börja i god tid med din ansökan! Vid frågor eller funderingar, hör av dig till [email protected]

Möteshandlingar till IFMSA-Swedens Årsmöte 2020

Under lördagen den 15 februari kommer IFMSA-Swedens fullmäktige hålla Årsmöte, där fullmäktigerepresentanterna kommer besluta om en massa både roliga och viktiga saker.

Alla medlemmar kan skicka in motioner om de har något de vill påverka inom föreningen, så det är mycket välkommet att som medlem skicka in en motion senast 09.00 på årsmötesdagen den 15 februari. Alla motioner skickas till ordförande på [email protected]

Årsmöteshandlingarna hittar du HÄR!

Ansökan öppen till EuRegMe 2020 i Litauen!

Nu har ansökan för IFMSA:s europeiska möte EuRegMe öppnat!Under EuRegMe träffas studenter från nästan alla europeiska länder för att diskuterar frågor som t ex global hälsa, utbytesverksamheten, flyktingpolitik, psykisk ohälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och mänskliga rättigheter. Du som deltar får chansen att utbyta erfarenheter med studenter från Europa, lära dig mer om hur IFMSA fungerar och djupdyka i intressanta ämnen!

År 2020 hålls mötet i Vilnius, Litauen, den 23e-27e april med temaevent som berör “Health Workforce” och “Social Accountability in Health”. Här nedan kan du läsa mer om programmet.

Invitation Package

https://issuu.com/euregme2020/docs/euregme2020ip

Vi uppmanar er att söka, ny som gammal, oavsett tidigare erfarenhet. Ansökningarna kommer att granskas av en valgrupp, och rangordnas bland annat med avseende på tidigare engagemang och personliga mål med mötet. Valgruppen försöker också tillsätta en delegation med en jämn spridning mellan lokalorterna.

Information

Mötesavgiften är ca 175€/person och IFMSA-Sweden sponsrar ca 100€ per person. Resan står du för själv.

Deadline för ansökan är 15/12 23.59!

Vid frågor kring mötet eller ansökan, tveka inte att kontakta [email protected]

Om du ansöker till mötet godtar du att vi lagrar dina personuppgifter för att kunna hantera din ansökan och ditt deltagande på mötet. Hanteringen av personuppgifter sker i enlighet med GDPR och raderas efter mötet, har du frågor kring föreningens arbete med GDPR kan du kontakta [email protected]

Ansökningsformulär

Eller öppna formuläret i en ny flik.

Restplatser för kliniskt utbyte 2020-2021

Nu har vi ett antal restplatser för kliniskt utbyte säsongen 2020-2021! Missa inte årets häftigaste möjlighet – passa på att söka!

Klinikutbytena riktar sig till läkarstudenter som avslutat termin 5 innan utbytet börjar. Deadline att söka är söndag 8/12. Platserna fördelas därefter enligt prioriteringssystemet.

Våra utbyten anordnas helt ideellt av läkarstudenter i varje lands medlemsorganisation. Som utresande erbjuds du fyra veckors praktik på ett sjukhus, minst ett mål mat om dagen samt boende i studentrum eller hemma hos en lokal student. Under praktikperioden anordnas ett socialt program där du tillsammans med andra utbytesstudenter från världens alla hörn får uppleva vad värdlandet har att erbjuda!

Du kan ansöka om att få åka på utbyte under perioden 1/4 2020 – 31/3 2021. Om inget annat anges är kostnaden för utbytet 3000 SEK.

OBS det är mycket viktigt att du läser utbytesvillkoren (Exchange Conditions) för det land du är intresserad av, innan du söker! Du måste själv kontrollera att du uppfyller dina önskade länders krav på språkkunskaper eller terminstillhörighet. Här hittar du villkor för respektive land. I villkoren kan du också läsa om vilka dokument, intyg och försäkringar som du kommer att behöva lämna in med din Application Form, samt vilka städer och perioder som är valbara i landet.

Här är en lista på de restplatser som kan sökas:

Land/NMO: Antal platser: Månad: Övrigt: Utbytesvillkor:
Algeriet 1 - - http://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/99
Belgien 1 juli 2020 Krav på franska http://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/101
Ecuador 1 - Krav på spanska http://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/26
Egypten 1 - - http://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/27
Frankrike 1 - Krav på franska http://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/32
Grekland 2 juli 2020 - http://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/35
Jordanien 1 - - http://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/47
Kurdistan (Irak) 1 - - http://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/42
Kuwait 1 - - http://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/50
Oman 2 - - http://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/65
Ryssland 1 - - http://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/76
Singapore 2 höst/vinter 2020-2021 OBS Singapore kräver att ansökan skickas in 9 mån innan utbytesstart, således gäller utbytet höst/vinter 2020. Det är EJ möjligt att åka under sommaren 2020. http://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/124
Spanien 1 - Spanska fördelaktigt, ej krav http://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/83
Schweiz 1 - Krav på franska eller tyska http://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/86
Tartarstan (Ryssland) 1 - - http://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/88
Tyskland 1 juli 2020 Tyska fördelaktigt, ej krav http://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/33

Ansök i formuläret nedan, eller öppna i ny flik.

Vinnande reseberättelser 2019

Stort tack till alla som skickat in reseberättelser efter utbyte 2019! Nu har vi läst igenom alla de fantastiska reseberättelser som skickats in, och enats om tre vinnare vars berättelse stack ut lite extra:

Bästa Forskningsberättelse (SCORE)

Estelle Ton – Japan.
Inspirerande och heltäckande reseberättelse med väldigt fina bilder!

Bästa Klinikberättelse (SCOPE), 2 vinnare delar på priset

Casandra El Sayed – Kuwait
Snygg, informativ och djupgående reseberättelse med personlig touch och massvis med praktiska tips!

Ylva Jansson – Brasilien
19 sidor resglädje, äventyr och humor!

Samtliga reseberättelser finns att läsa under Reseberättelser!

Masterclass: Climate & Health

0

Den 6-8 december 2019 kommer IFMSA-Sweden och IFMSA-Norr anordna ett samarbetsevent tillsammans med SLS-KUF (Svenska Läkaresällskapet, Kandidat- och underläkarföreningen), en Masterclass i Klimat och Hälsa.

Genom denna Masterclass kommer deltagarna att få bakgrundskunskap om ämnet Global Hälsa & Klimatförändringar. Efter en kort introduktion till global hälsa, inklusive mänskliga rättigheter och målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals), kommer vi att dyka in i specifika ämnen. Med dessa workshops strävar vi efter att ta itu med direkta och indirekta klimateffekter på global hälsa, samtidigt som vi presenterar dessa i ett bredare sammanhang med internationella, ekonomiska, sociala, politiska och miljömässiga perspektiv.

Masterclassen kommer även att hosta den svenska officiella launch eventet för The Lancet Commission on Health and Climate Change 2019, tillsammans med Maria Nilsson, Associate Professor på Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa vid Umeå Universitet, som är en av medförfattarna av rapporten.

Flera experter inom området har blivit inbjudna att ge dig de senaste uppdateringarna – deras namn kommer att publiceras närmare i evenemanget på Facebook. Masterclass kommer också att föra diskussionen till nästa nivå genom interaktiva workshops och tankesmedlar för att skapa mer konkreta handlingsplaner, policyförslag etc. Huvudsyftet är att skapa en plattform för DIG som unga intressenter att träffas, få verktyg, nätverk och därefter ge dig möjlighet att agera på global hälsa och klimatförändring

Länk till Facebookeventet (där du även hittar anmälan) hittar du här!

Ansökan är öppen till och med söndag 3 november kl 11.59.