Home Blog Page 3

Rapport från August Meeting 2019 i Taiwan

I denna rapport kan få läsa om vad IFMSA-Swedens gjorde under August Meeting 2019 i Taiwan. Den innefattar information om vad de olika delarna av mötet består av, samt personliga erfarenheter och reflektioner från de 11 delegaterna.

Valberedningens förslag till IFMSA-Swedens styrelse 2020

0

Under hösten har valberedningen jobbat med att ta fram ett förslag till nästkommande verksamhetsårs nationella styrelse! Valberedningen har hanterat ansökningar, hållit intervjuer med de sökande och slutligen kommit fram till ett förslag som ska röstas om på nästa Fullmäktige, som kommer hållas under NH i Örebro den 18-20 oktober.

Motkandidatur

Om du önskar motkandidera finns det möjlighet till detta fram till 21:00 dagen innan mötet, det vill säga 18/10. Du kan lämna in en motkandidatur till en post du redan sökt, men också till andra poster. Det går att motkandidera både till de poster där vi föreslagit en annan person och mot vakanser.

Motkandidaturer sker genom detta formulär: https://goo.gl/forms/gG0RvVnSRZVm6wf93

Valberedningens förslag

Ordförande
Matilda Stjernqvist, Skåne
Matilda har lång och omfattande erfarenhet inom IFMSA-Sweden och har under detta år
suttit som Generalsekreterare. Hon brinner särskilt för hållbart engagemang och vill som
ordförande arbeta för att främja den psykiska hälsan inom föreningen. Matilda vill även
arbeta för att skapa en god stämning i styrelsen samt stötta alla att uppnå sina mål. Matilda upplevs som strukturerad, målinriktad och empatisk. Vi tror att hon skulle vara en utmärkt ordförande för IFMSA-Sweden.

Vice-ordförande för interna frågor (VPI)
Nelly Vuong, Linköping
Nelly har tidigare startat upp Nallesjukhuset på sin lokalort, arrangerat en Nationell Helg och varit lokalordförande för IFMSA-Linköping 2019. Nelly upplevs som driven och omtänksam med tydliga mål för verksamhetsåret. Hon vill utveckla nya kanaler för kunskapsdelning för lokalordförande, exempelvis LORF-helgen och omorganisering av gemensamma dokument, och tycker att det är viktigt att värna om hållbart engagemang och välmående bland lokalordförande. Vi rekommenderar Nelly varmt till posten som VPI.

Generalsekreterare
Lisa Arvidsson, Skåne
Lisa har detta år varit lokalordförande för IFMSA-Skåne och har tidigare även varit aktiv i
Genusgruppen. Lisa brinner särskilt för miljön och vill vid sidan av de vanliga uppgifterna för en Generalsekreterare även se över hur IFMSA-Sweden arbetar med hållbarhet. Hon vill se till att administrationen i föreningen ska flyta på bra så att alla kan fokusera på sina uppdrag. Vi i valberedningen är övertygade om att Lisa är en utmärkt kandidat till Generalsekreterare.

Vice-ordförande för externa frågor (VPE)
Sonja Winkert, Norr
Sonja har gedigen föreningserfarenhet som NPO 2019, vice-ordförande för IFMSA-Norr
2018, varit med och startat POP (Psykisk Ohälsa-Projektet) 2016-2018 och som extern
samordnare för Kärleksakuten i Umeå 2016. Under året som NPO har hon bland annat
deltagit i ett GA och arbetat med ett nytt policydokument om klimat och hälsa. Som VPE vill Sonja utveckla IFMSA-Swedens påverkansarbete genom att ta fram fler åsiktsdokument, förenkla och standardisera processen för policyutveckling och förbättra samverkan med universiteten. Vi i valberedningen har stort förtroende för Sonja och tror att hon skulle passa väl in i rollen som VPE.

Kassör
Sara Blümel, Göteborg
Sara har under året varit PR-ansvarig i IFMSA-Göteborg men har tidigare stor erfarenhet i
andra föreningar, framför allt som kåraktiv. Bland annat har Sara varit projektledare för en av Nordens största vårdmässor, ALARM, där cirka 1500 studenter deltog. Sara upplevs som väldigt ambitiös, med ett enormt engagemang för IFMSA och tycker om att utmana sig själv. Vi i valberedningen tror att Sara skulle vara en utmärkt kandidat till posten som Kassör.

Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (NORA)
Antonella Mazreku, Göteborg
Antonella är en positiv och driven person med stort engagemang i frågor som rör sexuella
och reproduktiva rättigheter. Hon har erfarenheter av internationell SCORA-verksamhet,
exempelvis workshops på FINO och EuRegMe och har även varit representant för projektet
Sembrando Esperanza Peru i IFMSA-Göteborgs lokalstyrelse. Under sommaren 2019 deltog
Antonella i IFMSA-Swedens Summercamp TNT och hon vill nu använda kunskaper från det
för att bygga mer kapacitet inom SCORA i Sverige, särskilt inom hennes hjärtefrågor:
postpartum depression, obstetriskt våld och könsroller i vården. Valberedningen är
övertygade om att Antonella kommer vara ett värdefullt tillskott till IFMSA-Swedens styrelse 2020.

Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för mänskliga rättigheter och fred (NORP)
Tebin Ahmed Hawez, Skåne
Tebin har sedan länge ett stort intresse för mänskliga rättigheter och vill sprida kunskap och medvetenhet inom det. Tebin har bland annat sommarforskat om hypertension i Uganda, deltagit på TNT Summercamp, varit ansvarsfadder för utbytesverksamheten, gjort fältstudier med en NGO i Laos och sitter nu som vice-ordförande för Katastrofmedicin i Skåne. Han ville se till att SCORP ska vara ännu mer närvarande på sociala medier och satsa på transparens och att motivera nya medlemmar. Valberedningen tror att Tebin kan bidra med nya perspektiv och anser att han är en utmärkt kandidat till posten som NORP.

Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för folkhälsa (NPO)
Fredrika von Essen, Norr
Fredrika har under 2019 suttit som lokalordförande för IFMSA-Norr där hon har fått chansen att utveckla egenskaper som ledarskap, tidshantering och delegering vilket vi tror kommer vara värdefullt i posten som NPO. Fredrika brinner för folkhälsofrågor och vill använda detta för att skapa fler möjligheter för intresserade medlemmar att engagera sig exempelvis genom interaktiva workshops under nationella helger, Masterclasses och skrivande av nya policydokument. Vi har stort förtroende för att Fredrika skulle passa mycket bra som NPO.

Nationellt ansvarig för kapacitetsbyggnad (NOC)
Oskar Pettersson, Skåne
Oskar har tidigare engagerat sig i Kärleksakuten och sitter nu som NORA. Han brinner för
den kapacitetsbyggande delen av IFMSA och har deltagit i flera olika trainings samt
anordnat workshops själv. Han vill att fler medlemmar ska få ta del av detta, bland annat
genom bättre samverkan med arbetsgruppsansvariga när det gäller kapacitetsbyggande.
Oskar vill även att IFMSA-Sweden ska fortsätta med att anordna större kapacitetsbyggande
event och bygga vidare på de. Vi i valberedningen har ett stort förtroende för att Oskar skulle göra ett mycket bra jobb som NOC.

Nationellt ansvarig för kliniska utbyten (NEO-in)
Adeleine Forsberg, Uppsala
Adeleine har suttit som NEO-in för verksamhetsåret 2019 och önskar att fortsätta på posten under ytterligare ett år för att skapa mer kontinuitet i utbytesverksamheten. Hennes mål för verksamhetsåret är främst att se över utbytets ekonomi, skriva färdigt överlämningmallen för LEOs och implementera UAT (Upon Arrival Training) i enlighet med IFMSAs internationella rekommendationer. Valberedningen tror att det finns ett stort värde i att Adeleine sitter kvar som NEO-in och ser henne som en mycket kompetent kandidat till posten.

Nationellt ansvarig för kliniska utbyten (NEO-out)
Katarzyna Stempel, Skåne
Katarzyna har det gångna året suttit som LEO och har upplevts väldigt positivt av de som
har arbetat med henne. Hon vill som NEO-out förbättra materialet för Pre-Departure Training till lokalorterna och vara en god advokat för de medlemmar inom IFMSA-Sweden som åker på kliniska utbyten. Vi i valberedningen anser att Katarzyna är en utmärkt kandidat till posten som NEO-out.

Nationellt ansvarig för forskningsutbyten (NORE-in)
Juuso Kuikka, Göteborg
Juuso har arbetat som LEO i Göteborg under det gångna året och har upplevt det som roligt och lärorikt. Han var även involverad i planerandet av Finlandsresan. Han är mycket
intresserad av IFMSA-Swedens utbytesverksamhet och är motiverad till att stötta LEOs på
samma vis som han känner att han har blivit hjälpt i denna roll. Juuso har tidigare erfarenhet som kassör i SLF i Göteborg vilket har hjälpt honom att utveckla sin organisatoriska förmåga och gjort honom redo att möta nya utmaningar. Valberedningen tror att Juuso kan vara ett värdefullt tillskott i utbytesgruppen och rekommenderar därför honom till NORE-in.

Nationellt ansvarig för forskningsutbyten (NORE-out)
Sara Ebadi, Göteborg
Sara brinner för internationella frågor och forskning och har ett stort engagemang för IFMSA. Hon vill arbeta för att skriva nya kontrakt med länder vi ännu inte har något kontrakt med samt skapa ett gott samarbete med resten av utbytesgruppen. Sara har tidigare varit ansvarsfadder och även arbetat som forskningsassistent. Vi i valberedningen tror att Sara är en god kandidat till posten som NORE-out.

Vice-ordförande för internationella frågor (VPIA)
Julia Bielik, Uppsala
Julia har varit i engagerad i IFMSA-Sweden sedan 2014 och har således omfattande
erfarenhet inom IFMSA-Sweden. Under 2017 satt Julia som Generalsekreterare i styrelsen
och sedan dess har hon verkat som LSU:s FN-representant till UNESCO-rådet. Eftersom att
VPIA är en ny post vill Julia ta fram ramverk för hur posten ska fungera, skapa mer
transparens kring IFMSAs internationella möten och ta fram verktyg för att hjälpa
föreningens medlemmar att använda sina röster även internationellt. Valberedningen har
stort förtroende för Julia och anser att hon är en utmärkt kandidat till posten som VPIA.

Medieansvarig
Nira Nirmalathas, Stockholm
Nira var engagerad inom IFMSA-Sweden under 2014-15 som LORP i Stockholm och
PR-ansvarig för SCORP Camp. Efter en tids uppehåll från föreningen har hon nu
återupptagit sitt engagemang och har ett stort intresse av att ånyo ta IFMSA-Sweden framåt. Hon har tidigare varit PR-ansvarig i andra föreningar som exempelvis Utställningen Unga Forskare, Popkoll och Eelam Tamiler Union (ETU). Valberedningen tror att Nira skulle vara en utmärkt medieansvarig och en värdefull resurs för styrelsen.

Verksamhetsrevisor (två poster)
Maria Juhlin, Örebro
Maria har stor erfarenhet av IFMSA-Sweden – framför allt som Ordförande under
verksamhetsåret 2019 och VPI under 2017-2018. Maria har således stor förståelse för
föreningen och vill använda hennes föreningskännedom för att verka som ett kontinuerligt
stöd för ordförande under årets gång, samt för att förbättra revisoröverlämningen.
Valberedningen rekommenderar varmt Maria till verksamhetsrevisor.

Rebecca Skagerström, Norr
Rebecca har ett långt engagemang inom föreningen som lokalordförande i IFMSA-Norr
2017, Generalsekreterare 2018 och Medieansvarig 2019. Rebecca har varit väldigt
engagerad i frågor som rör IFMSA-Swedens arbetssätt och strategiarbete och besitter
således stor kunskap i de utmaningar och möjligheter som föreningen står inför.
Valberedningen har stort förtroende för Rebecca och tror att hon kan göra ett mycket bra
jobb som verksamhetsrevisor.

Valberedning (två poster)
Rebecka Dejby, Norr
Rebecka har lång erfarenhet inom IFMSA-Sweden. Hon har bland annat varit NORP 2017,
Ordförande 2018 och sedan även verksamhetsrevisor 2019. Rebecka har ett enormt
engagemang för IFMSA-Sweden och vill fortsätta bidra till föreningen med sin omfattande
kunskap. Valberedningen rekommenderar varmt Rebecka till valberedning.

Vakant

Ekonomisk revisor
Lena Lindgren (från Wiklands Revisionsbyrå AB)

Hälsningar,
Emma Jaede och Lotta Velin
Valberedning för IFMSA-Swedens styrelse för verksamhetsåret 2020

Blogginlägg från August Meeting 2019 i Taiwan

0

 General Assembly – en färskings perspektiv sammanfattat

“Förresten, många säger att har man sovit mer än två timmar per natt på GA så har man inte haft den riktiga upplevelsen” sa Olga första dagen i Taiwan. Aight, hon överdriver säkert men okej tänkte jag. Utan att veta mycket alls om vad Augustimötet innebär, och inte heller om Taiwan, hade jag skickat in min ansökan om att få åka med den svenska NMO:n i våras. Allt som jag borde stressa över kan jag lika gärna ta när jag är där tänkte jag och sköt upp all resfeber och oro över saker som kan gå fel. Det kanske var rätt beslut, för det första jag fick höra när jag kom dit var att jag inte skulle förstå något av vad som händer den första dagen. Sagt och gjort! Trötta från invigningsceremoni, med 13 minuters middagspaus mellan punkterna och välkomstfesten därefter, tog vi oss upp på morgonen Dag 1 för att hinna till frukostbuffén innan sessions. En lista på vad som fanns uppdukat kräver ett eget blogginlägg, men det var en spännande blandning av friterade streetfood-liknande bitar, sushi och standard kontinental frukost.

Jag, Adrian och Nira var på SCORP sessions och hade lyxen att vara tre stycken som representerade Sverige. Någon hade tydligen behövt rösta under två sessions från en annan NMO och en kille från Uzbekistan kom helt ensam. Vi alla tre var på vårt första GA och kunde därför snegla förvirrat på varandra när vi inte fattade vad som hände. Däremellan bestod sessions av olika workshops, diskussioner, debattövning, mindre föreläsningar och så vidare. Och av att golvet gungade av trötthet förstås – det där med två timmar stämde alltså tydligen. Utöver sessions var dagarna fyllda med NMO-hour (då vi diskuterade hur vi skulle rösta som delegation), theme events och plenum, samt en och annan joint session. Temat på hela GA:t var teknologi i sjukvård och theme events bestod av olika föreläsningar och panelsamtal. Vi fick ställa frågor till sjukt inspirerande läkare, som alla verkade ha olika uppfattning om huruvida läkare kommer bli ersatta av robotar i framtiden och lämna oss arbetslösa. Spännande.

Det som höll oss vakna om nätterna var socials, som bestod (såklart) av National food and drink party (höjdpunkt enligt mig), välkomst- och hejdå fest, culturenight (där OC fick bartentenderserna att dansa för oss när inget land kunde uppträda pga plenum som drog ut på tiden) och andra spännande events som OC ordnat för oss, inkluderat en privat nightmarket. Nice. Den natten vi inte gick på socials slutade plenum istället klockan 03. Något som följde med mig under hela GA var hur imponerad jag var av de som, trots sömnbrist, gick på presidents sessions OCH på alla plenum, speciellt de som även röstade under plenum. Kaffe och exaltering över att vara där är tydligen ett bra recept för att klara sig på lite sömn.

Det är rätt intressant hur fylld en enstaka vecka kan vara – av matupplevelser, människor, inspiration, idéer till projekt, fest, skratt med delegationen och nya kreativa sätt för delegater att ta powernaps på spännande ställen. Några av oss i delegationen var där ett par dagar innan och efter, och drog runt i Taipei. Personligen tyckte jag mycket om staden, och det var väldigt enkelt att hitta saker att göra. Några började snacka i slutet av GA:t om en tyfon som väntade, och varnade löst för att det eventuellt kan påverka flygtiderna. Dagarna efter stannade alltså de flesta hemma för att slippa regn och storm, men vi hade tur då tyfonen inte var som värst över Taipei. Klart jag hade underskattat den biten dock och drog på utflykt min sista dag till Jiufen en bit utanför Taipei, och fick istället njuta av blåst och varningssignaler. Tacksamheten jag kände när mitt flyg inte var inställt bland alla andra som det stod ”cancelled” brevid på boardningtavlan var den sista härliga upplevelsen i Taiwan.

Jag kan även nämna att jag (trots att jag fortfarande inte kan hälften av alla förkortningar som används) lärt mig att använda alfabetet på ett helt nytt sätt. Och att jag jobbar på en ide om ett IFMSA schiffer för mig själv och alla andra förvirrade där ute. Slutligen måste det sägas att tyfoner bör tas på allvar, och att jag fick mitt straff när högtalare började tjuta på gatan i staden jag var i, tydligen ett bra sätt att kicka igång fight-or-flight hos mig upptäckte jag. Sammanfattningsvis tar jag med mig mycket från General Assembly i Taiwan. Som relativt ny i organisationen var mina förväntningar i stort sett att det skulle vara överväldigande och intensivt, och jag hoppades att det skulle vara roligt. Det känns bra att kunna säga att det överträffade alla förhoppningar, och även förväntningar, med marginal. Dags att börja peppa inför nästa GA och allt annat spännande som väntar med IFMSA!!

Bästa hälsningar,
Clara Brune

Ansökan öppen för klinik- och forskningsutbyten för 2020-2021

0

Från och med 15 september till och med 15 oktober 23.59 kan du söka om att få åka på klinik- eller forskningsutbyte med IFMSA-Sweden under 2020-2021. Klinikutbytena riktar sig till läkarstudenter som avslutat termin 5 terminen innan ditt utbyte börjar, medan forskningsutbyten kan sökas av alla läkarstudenter oavsett termin!

I år kan vi erbjuda ett 50-tal länder att åka till runt omkring i hela världen! Att åka på utbyte via IFMSA-Sweden ger dig erfarenhet av sjukvård eller forskning i andra delar av världen, nya vänner och gemenskaper, lärdomar om andra kulturer och en otroligt minnesvärd upplevelse! Totalt handlar det om 4 veckor där värdlandet ordnar med klinisk placering eller forskningsprojekt, boende och socialt program, och det ingår även ett mål mat om dagen. För detta betalar du 3000 kronor till IFMSA-Sweden, vilket är pengar som går direkt till vår utbytesverksamhet, för att kunna fortsätta ta emot utbytesstudenter hit till Sverige!

Allt om hur du söker utbyte, vad som krävs för de olika länderna, alla dokument du behöver fixa fram och betalning, finns på hemsidan under Klinik- och forskningsutbyten.

Så missa inte årets häftigaste möjlighet, sök ditt utbyte innan den 15 oktober 23.59 då ansökan stänger!

Nyttiga länkar

Länder du kan söka till och information om olika utbyten: 
Exchange Conditions: 
Övrigt:

Ansökan öppen för folkhälsoutbyte

0

Brinner du för folkhälsa? Vill du spendera 1 månad i Wuhan, Kina – och forska om samband mellan fysisk aktivitet, stadsmiljö, hälsobeteenden och obesitas?

För andra året i rad provar vi en ny typ av utbyte: Public Health Exchange! Det är ett mellanting mellan SCOPH- och SCOPE-verksamheterna där praktikplatserna har närmare anknytning till folkhälsa. Då detta fortfarande är i uppstartningsfasen har IFMSA-Sweden bara en utbytesplats, och denna med Kina! Till skillnad från våra övriga utbyten kan även icke-läkarstudenter söka!

Utbytet är ett forskningsutbyte och kommer äga rum under 4 veckor vid School of Health Sciences, Wuhan University. Sökbara månader är April, Maj, Augusti, Oktober eller November.

Du som söker kan studera:

– läkarprogrammet (både kliniska och pre-kliniska terminer samt vara nyutexaminerad läkarstudent (t.o.m 6 mån efter examen)
– sjuksköterskeprogrammet
– folkhälsa
– beteendevetenskap
– andra utbildningar relaterade till hälsa och samhälle (“community health” “health management”).

Här läser du mer om projektet
Här hittar du ansökningsformuläret

Ansökan stänger 15e oktober! För mer information, kontakta [email protected] eller [email protected]

Ansökan FINO 2019

0

Nu har äntligen ansökan för FINO 2019 öppnat!

FINO är IFMSAs nordiska mötesforum. Här möts deltagare från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island under 4 dagar för att inspireras och umgås. Mötet hålls i år på Island, 31 okt till 3 nov. Temat för mötet är i år Global Action Against Cancer: Join the fight!

FINO är ett lite mindre möte med ca 10 deltagare från varje land, så det brukar kallas för ett lite mysigare möte! Har du inte tidigare deltagit på något internationellt möte än så är detta en bra mjukstart, men även mycket givande för mer erfarna medlemmar då det finns mycket tid att utbyta erfarenheter med medlemmar från våra grannländer!

Vi uppmanar er att söka, ny som gammal, oavsett tidigare erfarenhet. Ansökningarna kommer att granskas av en valgrupp, och rangordnas bland annat med avseende på tidigare engagemang och personliga mål med mötet. Valgruppen försöker också tillsätta en delegation med en jämn spridning mellan lokalorterna.

Mötesavgiften är 15.000 Isländska kronor (vilket motsvarar knappt 1200 svenska kr) och IFMSA-Sweden sponsrar en del av den avgiften, exakt summa beror på antalet delegater, men blir åtminstone 750 kr. Resa står delegaten själv för.

Pre-FINO

Island arrangerar också en social resa med mer fokus på turism och kul före mötet! Den är två dagar före mötet, dvs 29/10 och 30/10. För att de ska kunna börja göra preliminära bokningar till hotell vill de ha en uppskattning av hur många som vill åka på en sån resa – därför finns det en fråga om det också i anmälningsformuläret, men det är såklart inte en bindande ansökan.

Sammanfattning

När? 31-3 november
Var? Reykjavík, Island
Hur? Ansökningsformulär
Kostnad: Ca 1200 kr med avdrag på minst 750 kr i sponsring från IFMSA-Sweden, resa bekostas av delegaten
Mer information? Invitation Package
Sista ansökningsdag? 9 september 23.59

Vi ses på Island!
Vid frågor kring mötet eller ansökan, tveka inte att kontakta [email protected]

Sök till IFMSA-Swedens styrelse för verksamhetsåret 2020

0

Ansökan för nationella styrelsen 2020 är nu öppen!

Nu kan du söka till den nationella styrelsen för verksamhetsåret 2020!
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav, det viktiga är att du brinner för arbetet och föreningen. Det finns ingenting att förlora så tveka inte! Alla medlemmar är välkomna att söka.
Sista dag för ansökan är 14:e september 2019, 23:59. Ni kan givetvis söka flera poster, och vi önskar i sådant fall en ansökan per post. Valberedningen kommer fortlöpande att kontakta sökande för eventuella ytterligare frågor. Styrelsen för verksamhetsåret 2020 väljs under IFMSA-Swedens nästa nationella helg, 18-20 oktober.

Kandidaturer

Nomineringar

Nominera en kandidat med följande:
 • Kandidatens kontaktuppgifter – Namn, telefon, e-post, ev. Skype-ID
 • Tilltänkt post
Maila till [email protected]!

Nedanstående poster utlyses

Ordförande
Ordföranden är verksamhetsansvarig samt representerar IFMSA-Sweden internt i organisationen. Koordinerar och hjälper övriga styrelsen, samtidigt som en blickar framåt och ser över föreningens riktning och övergripande mål. En gedigen erfarenhet i föreningen förväntas!
Generalsekreterare
Ansvarar för kontakten med IFMSA-Swedens huvudsponsorer och stående samarbetspartners, agerar sekreterare under styrelsemöten och bistår ordföranden i många frågor. En spännande post där överlämningen ger dig det mesta!
Vice ordförande för Interna frågor, VPI
VPI jobbar tätt med ordförande för IFMSA-Sweden, men fokuserar på kontakten med lokalordföranden – att koordinera deras behov, hjälpa till med frågor och osäkerheter är ett stort inslag i arbetet. Du är också spindeln i nätet under planeringen för nationella helger, där du äntligen får träffa den förening du vårdar om! Erfarenhet av lokalt styrelseengagemang är meriterande.
Vice ordförande för Externa frågor, VPE
För dig som vill representera IFMSA-Sweden under nationella externa möten. Du ansvarar för att IFMSA-Swedens medlemmars åsikter förs fram i olika sammanhang, till exempel gentemot ungdomsorganisationer och global-hälsa-aktörer i Sverige. En hög grad av social förmåga och policyintresse är därför meriterande.
VPE-posten innefattade tidigare även representation av IFMSA-Sweden internationellt, men detta täcks fr.o.m. denna styrelse av VPIA och VPE är därmed endast ansvarig för representation nationellt. 
Kassör
Kassören är ytterst ansvarig för IFMSA-Swedens ekonomiska förehavanden samt bokslut. Du jobbar mycket med generalsekretaren och ordföranden för att hålla koll på föreningens aktiviteter och får därmed en stark inblick i föreningen. En utvecklande post där personligt ansvar och en hög grad av integritet förutsätts.
Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för mänskliga rättigheter och fred, NORP
Posten för dig som tycker Mänskliga Rättigheter och fredsfrågor är bland det viktigaste som finns! Du stödjer projekten inom MR-frågor i Sverige, inspirerar och hjälper till med befintliga projekt och att nya projekt startas, samt ansvarar för gruppens tid under nationella helger. Utöver det är du en del av det allmänna styrelsearbetet och engagerar dig där du så finner lämpligt.
Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för folkhälsa, NPO
Posten för dig som tycker folkhälsa bland det viktigaste som finns! Du stödjer projekten inom folkhälsa i Sverige, inspirerar och hjälper till med att nya projekt startas, samt ansvarar för Folkhälsogruppens tid under nationella helger. Utöver det är du en del av det allmänna styrelsearbetet och engagerar dig där du så finner lämpligt.
Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, NORA
Posten för dig som tycker Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter är bland det viktigaste som finns! Du stödjer projekten inom SRHR i Sverige, inspirerar och hjälper till med att nya projekt startas, samt ansvarar för SRHR-gruppens tid under nationella helger. Utöver det är du en del av det allmänna styrelsearbetet och engagerar dig där du så finner lämpligt.
Nationellt ansvarig för inkommande klinikutbyten, NEO-in
Du jobbar tätt ihop med NORE-in och har hand om de studenter vi tar emot under sommaren, där du bistår alla lokalt aktiva med stöd, hjälp och rådgivning gällande fadderprogrammet. Du har även mycket kontakt med de studenter som kommer till Sverige inför resan, då det ofta kan vara en del frågor från dessa. En väldigt stimulerande post där du lär dig mycket om andra kulturer och har kontakt med många människor som kan bli vänner för livet!
Nationellt ansvarig för utgående klinikutbyten, NEO-out
Du jobbar tätt ihop med NORE-out och tar hand om IFMSA-Swedens kliniska utbytesverksamhet rörande de studenter som reser ut från Sverige på utbyte. Det innebär allt från att svara på nervösa frågor från studenter som skall resa ut från Sverige, till att själv åka iväg på General Assembly i augusti för att skriva utbyteskontrakt. En otrolig upplevelse att vara med om!
Nationellt ansvarig för inkommande forskningsutbyten, NORE-in
Du jobbar tätt ihop med NEO-in och har hand om de studenter vi tar emot under sommaren, där du bistår alla lokalt aktiva med stöd, hjälp och rådgivning gällande fadderprogrammet. Du har även mycket kontakt med de studenter som kommer till Sverige inför resan, då det ofta kan vara en del frågor från dessa. En väldigt stimulerande post där du lär dig mycket om andra kulturer och har kontakt med många människor som kan bli vänner för livet!
Nationellt ansvarig för utgående forskningsutbyten, NORE-out
Du jobbar tätt ihop med NEO-out och tar hand om IFMSA-Swedens forskningsutbytesverksamhet rörande de studenter som reser ut från Sverige på utbyte. Det innebär allt från att svara på nervösa frågor från studenter som skall resa ut från Sverige, till att själv åka iväg på General Assembly i augusti för att skriva utbyteskontrakt. En otrolig upplevelse att vara med om!
Nationellt ansvarig för kapacitetsbyggnad, NOC
För dig som brinner för vidareutveckling! När någon efterfrågar en training har du koll på vilka trainers vi har, samt vad som kan erbjudas. Du stimulerar även till nya trainings, och underlättar för medlemmar att själva utbilda sig. Just nu är trainings och kapacitetsbygge något IFMSA-Sweden fokuserar på att utveckla ytterligare, denna post ger dig därför stort utrymme att komma med nya idéer och påverka hur området kommer se ut längre fram! Att själv vara trainer är meriterande.
Verksamhetsrevisor
Du är en gammal veteran i föreningen som är på väg att fasa ut ditt engagemang, men inte riktigt vill släppa taget än. Du är en av två som tillsammans granskar vad nationella styrelsen haft för sig under året, går igenom budget och rapporter och försäkrar er om att verksamheten inte avviker från föreningens syfte. Posten kan innebära nästintill inget engagemang under året, utan den prestation som skall åstadkommas är en revisionsrapport inför Fullmäktige i februari, då ni framställer er rapport till fullmäktige och rekommenderar ansvarsfrihet eller ej. Ett trevligt sätt att avsluta sitt engagemang på, men förutsätter gammalt engagemang i föreningen.
Valberedningen
Valberedningens uppgift är att lägga fram ett förslag till fullmäktige om vem som ska sitta i nästa års styrelse. Valberedningen ansvarar för att alla kandidater blir rättvist intervjuade och bedömda. Det kräver ganska bra kännedom om föreningen och vad de andra ansvarsposterna i föreningen innebär. 
Medieansvarig
Du gillar rättstavning, du vet hur man postar snygga bilder på instagram, och gillar att fota! Till vardags kommer du hålla koll på IFMSA-Swedens facebooksida och ansvara för att den fungerar väl – hur du gör det, är helt upp till dig. Du har även ansvar för hemsidan och medlemsregistret. Under nationella helger använder du föreningskameran till att fotografera och hålla instagram/twitter/allmän pepp igång. En icke särskilt betungande post som ändå kan bli väldigt stimulerande och få dig involverad i styrelsearbete.
Du vet inte har man fotar, men vet hur man delegerar? Bra! Då är problemet löst.
Vice ordförande för internationella frågor, VPIA
IFMSA är en internationell förening, och det är här du kommer in! Du jobbar tätt med ordföranden för att koordinera och arrangera de internationella delegationer vi skickar iväg, du är även flitig med att själv representera IFMSA-Sweden i diverse sammanhang. En hög grad av social förmåga, kunskap om internationella strukturer och policyintresse är därför meriterande.
VPIA är en post som utlyses för första gången i år. Dess arbetsuppgifter har tidigare skötts av VPE som nu istället kommer att fokusera enbart på extern representation nationellt och ej längre internationellt. Vi utlyser VPIA som en funktionärspost men det föreligger dock ett förslag på en stadgeändring om att detta ska bli en styrelsepost med rösträtt. Detta beslutet kommer att tas på Årsmötet. 

Ytterligare information om posterna

 • Stadgeinstruktioner (goo.gl/5YpL4O) § 5.3.
 • Vid funderingar kontakta valberedningen eller nuvarande styrelse
 • Alla frågor är bra frågor!

Lycka till!

Blogginlägg från EuRegMe2019 i Ryssland

0

“Russian Visa – Easier than you think!” 😀
Vad bra, tänkte jag i mars när jag bläddade igenom den ryska power-pointen med pepp&prepp inför IFMSAs europeiska möte EuRegMe. Visumet är ju en historia i sig. Skötsamma som vi är skickade jag och mina skåningar iväg våra pass på posten i god tid innan vi skulle åka. Fyra veckors cybertystnad från visumföretaget senare fick vi veta att våra pass låg på Coop i Göteborg. Jaha. Företaget hade lagt ner, ett nytt företag tagit över. Våra ansökningar var ogiltiga. Om på ruta ett igen, med undantaget att det var en sådär två veckor tills vi skulle åka.

Too long didn’t read: Russian visa är inte easier than you think. 

Till SLUT stod vi i alla fall utanför centralstationen på Lund med passen i handen, och resan mot Sankt Petersburg kunde börja. Vi laddade upp med några dagars sightseeing i Sankt Petersburg innan själva mötet. Jag rekommenderar det verkligen – IFMSA-scheman blir snabbt ganska packade med aktiviteter. Det blev härliga dagar med vilsegående bland vackra husfasader, trappklättrande i kända katedraler och museumhäng. Glass i solen framför vinterpalatset, rysk pannkaksfrukost och promenader längs vattendrag. Och inte minst den fascinerande upptäckten att snabbköp i St Petersburg importerar konserverade persikohalvor från Sverige

Men persikohalvor och promenader i all ära – så var det trots allt EuRegMe vi var där för.

Det var extra roligt att träffa den svenska delegationen – som till stor del bestod av den gamla FINO-delegationen från 2018. Våra avslutande ord till varandra var nämligen “ses i St-Petersburg!” (aa fat chance, tänkte jag då, optimist som jag är, men så stod vi där och kramades på rysk mark). Några minuter efter att det svenska gänget hade hittat varandra och skåningarna dessutom hunnit förstöra stämningen genom att ta en skånsk (väldigt fin) delegationsbild började mötet med Opening Ceremony.

Vi fick lyssna på Paulina, Regional Director, som höll tal, Rysslands OC som sjöng sånger och lite annat gott och blandat. Höjdpunkten på ceremonin var en fantastisk talare från UNAIDS. Han höll ett inspirerande tal om global hälsa, AIDS och ungas roll i att nå globala målen – inklusive att stoppa HIV och AIDS. Efter Opening Ceremoni stod vi och hängde, vår kära VPE med den svenska flaggan över ryggen. Då smög sig UNAIDS-snubben fram till oss för att mingla.  Han frågade till slut om han fick ta en selfie med den svenska delegationen. Det fick han. Jag erkänner. Jag blev lite startstruck av det där, sådär som man blir när FN-toppersoner kommer fram och vill prata, och sedan var min vecka gjord.

Logistiskt var det också ett bra möte. Lokalerna var bra, maten var okej. Som vegetarian är man liksom van vid att maten inte är perfekt jorden runt. Förutom ryska proteinbars bestod min kost under veckan av:

 • Pannkakor (frukost)
 • Majs
 • Tomat
 • Ketchup
 • Kaffe

Det var typ det? Hade man tur var det inte en milslång kö till påläggsbordet – då kunde man sno åt sig ett par ostskivor också, om man var snabb. Det fanns i alla fall kaffe, och det är faktiskt det enda livsnödvändiga

Lokalerna var fantastiska. Mina sessions ägde rum på toppvåningen – våning 18 med utsikt över hela staden. Jag måste bara säga det – allt guld i St Petersburg alltså! Det ser verkligen ut som att någon tagit hela St Petersburg, vänt staden upp och ner, dippat den i guld och sedan satt tillbaka allt igen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessions i sig var också bra. Jag gick på SCORP-sessions. Vi pratade om internationell humanitär lag, kärnvapen och lite TPNW (alltså det internationella avtal som föreslår att man ska förbjuda kärnvapen – extra intressant eftersom IFMSA-Sweden jobbat med frågan under ledning av vår fantastiska ordförande – återstår att se om Sverige skriver under avtalet eller ej – klart slut). Vi diskuterade diskriminering, barns rättigheter och migration. Klassiska SCORP-sessions, vågar jag säga.

Theme event stod också på schemat. Här var externa talare var inbjudna.  UNAIDS-mannen var där igen (<3) – lika bra som sist. Med sig den här gången hade han en panel med riktigt proffsiga panelister. Summa summarum – bra event!

En kväll gick vi på kvällspromenad genom St Petersburg. Det var riktigt härligt! Det var skönt att komma ut, slappna av och bara få hänga lite – och dessutom se St P By Night. Faktiskt en annan upplevelse än St P By Day. Höjdpunkten var ändå vinterpalatset, upplyst med lampor i nattmörkret. Förutom det trevliga sällskapet. Plus en intressant blå lysande boll vi fick förbi.

Sista kvällen var det dags för klassikern National Food and drinking party. Det har väl blivit lite av en tradition för svenska delegationen att bjuda på djungelvrål, mest för att observera ansiktsuttrycken på personerna som är modiga nog att smaka. Vi fick dessutom sjunga för vårt födelsedagsbarn i den svenska delegationen – kul!Sista dagen var det dags för, trumvirvel, plenum. Jag har aldrig varit på plenum tidigare, men såg fram emot det. Plenum är typ IFMSAs riksdag. På EuRegMe blir det naturligtvis en mindre version än General Assemblys, eftersom det bara är det europeiska länderna som röstar. Trots det var plenum en upplevelse. Jag är verkligen fascinerad av många NMO-presidents. De lyckas (med mer eller mindre framgång, hehe) ha koll på hur plenumprocesserna funkar, vad den egna delegationen tycker, hur de öppna diskussionerna går i rummet, hur de mindre öppna diskussionerna går i rummet, vad som sägs, vad som inte sägs. Dessutom blir plenum en liten mini-spegling av Europa, eftersom delegationernas åsikter åtminstone till viss del speglar landet som helhet. COOLT.

Med ett plenum som höll på till midnatt blev closing ceremony något försenat. Tror vi drog igång halv två på natten. Hur som var det definitivt värt att hålla sig vaken för. Vi dansade en bra bit in på småtimmarna, den svenska delegationen samlad igen.

En härlig avslutning på ett härligt möte!

Matilda Stjernqvist
IFMSA-Skåne

Rapport från March Meeting 2019 i Slovenien

Nu är IFMSA-Sweden rapport från General Assembly i Slovenien mellan 1-7 mars. Rapporten innehåller både personliga rapporter från alla delegater, samt rapporter från de olika arbetsgrupperna! Trevlig läsning.

Rapporten hittar du här!

Vill du åka på utbyte i höst eller vinter?

Sugen på ett äventyr hösten-vintern 2019-2020? Vill du utveckla dina kliniska kunskaper, ta del av sjukvården i ett annat land och träffa läkarstudenter från hela världen? Åk på utbyte med IFMSA!

I tabellen nedan anges vilka länder och perioder som finns tillgängliga. Det är även ytterst viktigt att du läser Exchange Conditions (tryck på det gröna plustecknet efter landets namn) för det land du är intresserad av innan du ansöker för att se om du uppfyller de krav som värdlandet ställer på dig som utbytesstudent. Om du ansökt och betalt anmälningsavgiften men inte möter exchange conditions, kommer avgiften inte betalas tillbaka. För att åka på klinikutbyte krävs att du avslutat de prekliniska terminerna vid tiden för utbytet. Om du redan har fått en utbytesplats detta utbytesår, kan du inte söka restplats.

Vi har också ett ledigt klinikutbyte i Egypten i AUGUSTI! Deadline att skicka in ansökningsformulär och dokument för denna är 31/4. Intresserad? Kontakta [email protected] snarast!

Läs mer

Hur söker jag?

Kontakta [email protected] senast den 14 april.

Mejlet ska innehålla följande:

 • Namn och lokalort
 • Önskat land och period
 • Vilket termin du läser för närvarande
 • Ev tidigare/nuvarande aktivitet inom IFMSA
Land Antal platser Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Deadline Special remarks Exchange Conditions
Colombia 1 6 mån innan utbytets start Krav på spanska (språkcertifikat krävs). http://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/21
Costa Rica 1 3 mån innan utbytets start Krav på flytande spanska (språkcertifikat krävs). Sökande måste ha avklarat minst 1 klinisk kurs vid tiden för utbytet. http://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/22
Egypten 1 3 mån innan utbytets start Finns möjlighet att åka i AUGUSTI 2019. Deadline att skicka in ansökan och dokument är då 31/4. Kontakta NEO-out snarast! http://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/27
Finland 1 4 mån innan utbytets start Engelskacertifikat krävs. Sökande måste ha avklarat klinisk kurs i den specialitet som önskas. http://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/31
Grekland 1 •* •** 4 mån innan utbytets start *Period december: 20/11-20/12 **Period januari: 7/1-7/2 Kräver officiellt engelskaintyg. http://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/35
Italien 1 4 mån innan utbytets start http://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/44
Israel 1 •* •* 3 mån innan utbytets start *Med undantag av vissa nationella helgdagar, vg se Exchange Conditions http://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/43
Kanada 2 7 mån innan utbytets start Enbart studenter termin 10 och 11. Kräver medicinsk undersökning (Immigration medical exam) av privatläkare i Stockholm. Tillkommer också kostnader för malpractise insurance ($200-$750 CAD). http://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/16
Kanada-Quebec 1 7 mån (McGill) 5 mån (Montreal, Sherbrooke, Laval) Enbart studenter termin 10 och 11. McGill University är engelsskpråkigt. För övriga krävs flytande franskakunskaper. Kräver medicinsk undersökning (Immigration medical exam) av privatläkare i Stockholm. Kostnad för malpractise insurance tillkommer på vissa orter. http://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/17
Polen 1 4 mån innan utbytets start Insurance fee (110 PLN) betalas vid ankomst. http://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/73
Serbien 1 •* 3 mån innan utbytets start *Period januari: 15/1-13/2 http://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/conditions/view/79