Home Blog Page 3

Fyllnadsval Revisor/Valberedning 2022-2023

0

 

Vi söker fortfarande en valberedning och en verksamhetsrevisor för nästa verksamhetsår. Du är varmt välkommen att söka någon av dessa poster!
Valberedning – Valberedningens arbete består av att granska ansökningar till den nationella styrelsen och lägga fram ett förslag på styrelse till föreningens Fullmäktige. Som valberedare bör du ha en god kännedom om föreningsengagemang på styrelsenivå och vet hur arbetet ofta kan te sig. Du tycker om att göra komplexa bedömningar och har en god översikt över föreningen för att kunna välja den bästa styrelse föreningen kan få. Du arbetar under augusti till och med oktober, vilket är perioden innan valmötet.
 
Verksamhetsrevisor – Som verksa
mhetsrevisor är u är en av två som tillsammans granskar vad nationella styrelsen haft för sig under året, går igenom budget och rapporter och försäkrar er om att verksamheten inte avviker från föreningens syfte. Posten innebär inget kontinuerligt engagemang under året, utan den prestation som skall åstadkommas är en analys av styrelsens halvårsrapport under sommaren, samt skriva revisionsrapport inför Fullmäktige i februari. Utöver detta står ni till föreningens förfogande vid svåra beslut där styrelsen kan uppfatta sig behöva extern rådgivning av erfarna föreningsmänniskor. Tidigare föreningsengagemang förutsätts för denna post. Ett trevligt sätt att avsluta sitt engagemang på, men förutsätter gammalt engagemang i föreningen.
 
Vi tar emot ansökningar fram till den 7 februari. HÄR är ansökningsformuläret: https://forms.gle/Trh9UXY1K6GDSdbeA
 
Önskar ni nominera en kandidat så skicka ett mail till [email protected] med dennes namn, kontaktuppgifter (telefon, e-post och ev. Skype-konto) samt tilltänkt post.
 
Välkommen med din ansökan!
Hälsningar,
Valberedningen 2021 – Sara Ebadi

IFMSA-Swedens halvdigitala NATIONELLA HELG 2022!

0
[Anmälan, öppen 14/1 – 5/2: KLICKA HÄR! ]
Varmt välkommen på halvdigital Nationell Helg!
Nationell Helg (NH) är IFMSA-Swedens gemensamma evenemang för alla medlemmar. Varje år arrangerar vi tre nationella helger, en på hösten och två på våren, hos någon av våra sju lokalorter.
Rådande läge gör att vi inte kan träffas som planerat i Uppsala – istället blir NH “halvdigitalt” under en dag! Det innebär att din lokalort kommer att ordna aktiviteter på plats utifrån restriktioner, och i programmet kommer det sedan ingå några gemensamma, digitala moment. På schemat står workshop, föreläsning, lokalortstimme och sociala aktiviteter. Fullmäktige med årsmöte kommer att hållas på söndagen där en representant per lokalort för medlemmarnas talan.
Mer info om schema och logistiska detaljer kommer från din lokalort när evenemanget närmar sig. Mat och fika ingår vid anmälan och aktivt deltagande, ingen deltagaravgift kommer tas ut.
IFMSA-Uppsala hälsar att de laddar om för att bjuda in till en ordentlig och efterlängtad Nationell Helg i maj – tills dess får vi göra som vi alltid gör, det bästa av situationen, och ses enligt de förutsättningar som läget medför. Skulle några frågor dyka upp så mejla till [email protected] Ses på NH!

Förnya ditt medlemskap i IFMSA-Sweden 2022

0

No description available.

Kära medlem,

Vi ser fram emot ett spännande 2022, där vi tillsammans arbetar med frågor inom global hälsa och skapar möjligheter för både nuvarande och framtida vårdstudenter.

Ditt medlemskap i IFMSA-Sweden måste registreras varje år. Om du vill fortsätta vara medlem under 2022 är det alltså viktigt att du går in på vår hemsida och förnyar ditt medlemskap. Det gör du enkelt genom att gå till denna sida. Som medlem i IFMSA-Sweden får du möjlighet att delta i alla våra projekt och aktiviteter, åka på klinik- och forskningsutbyten, samt ansöka till internationella IFMSA-möten och trainings. Medlemskapet är gratis.

Fyllnadsval till nationella styrelsen för IFMSA-Sweden 2022

0

Nu är det dags att söka in till styrelsen för en av Sveriges största studentföreningar, International Federation of Medical Students’ Associations-Sweden (IFMSA-Sweden). Alla medlemmar är välkomna att söka fram till och med den 21 december 2021 kl 23:59 (svensk tid). Intervjuer sker fortlöpande fram till den 30e december. Valet hålls därefter vecka 3.

Efter att ha granskat de ansökningar som kom in vid första utlysandet av samtliga styrelseposter fann vi att vi vill utlysa några av styrelseposterna igen. De posterna som det gäller är NEO-out, Medieansvarig (1 post), Verksamhetsrevisor (2 poster) och Valberedning (1 post). Du är välkommen att söka någon av dessa poster oavsett om du redan har skickat in en annan ansökan eller ej.

Notera att ytterligare en funktionärspost som Medieansvarig utlyses i år. Det innebär ett samarbete mellan 2 personer som sitter på samma post.

Här hittar ni ansökningsformuläret. Beskrivning av de olika posterna hittar ni här. Ni kan givetvis söka flera poster. Vi önskar i sådant fall en ansökan per post.

Önskar ni nominera en kandidat så skicka ett mail till [email protected] med dennes namn, kontaktuppgifter (telefon, e-post och ev. Skype-konto) samt tilltänkt post.

Välkommen med din ansökan!

Hälsningar,
Valberedningen 2022 – Sara Ebadi

Ansökan | IFMSA General Assembly, March Meeting | Ohrid, Nordmakedonien 1-7 mars 2022

0

Nu är det äntligen dags! Idag öppnar ansökan till IFMSAs största internationella möte, General Assembly (GA)!

Här möts deltagare från IFMSA:s 140 medlemsorganisationer, för att under en intensiv vecka utbyta erfarenheter, fatta beslut om IFMSA:s framtid, inspireras och umgås. Nästa möte hålls i Ohrid, Nordmakedonien, 1-7 mars. Självklart är Sverige på plats!

Vi uppmanar er att söka, ny som gammal, oavsett tidigare erfarenhet. Ansökningarna kommer att granskas av en valgrupp, och rangordnas bland annat med avseende på tidigare engagemang och personliga mål med mötet. Valgruppen försöker också tillsätta en delegation med en jämn spridning mellan lokalorterna.

Deltagaravgiften på 420 EU kommer sponsras helt av IFMSA-Sweden. I detta ingår programmet, boendet och mat. Resekostnader till och från Nordmakedonien bekostas av deltagaren själv.

Ansökningsformulär:

https://forms.gle/AArnJscNbabKdLXQ7

Invitation package:

https://drive.google.com/file/d/1anHu0ME5doxwy817OKi-bjiRUFZDIVeM/view?usp=sharing

Sista ansökningsdag är 18/11 kl 23.59

För frågor om GA eller internationellt IFMSA-engagemang, kontakta [email protected]

Global Health Night 2021!

0

IFMSA-Sweden, Swedish Institute for Global Health Transformation och KTH Students for Sustainability, hälsar dig varmt välkommen till årets Global Health Night – ett årligt forum där vi kommer diskutera de mest angelägna frågorna inom global hälsa!

I år ligger fokus på planetarisk hälsa – sammanstrålningen av mänskligt och miljömässigt välbefinnande. I dagens samhälle är det inte bara tydligt att dessa dicipliner är sammanflätade och beroende av varandra, men vi vet också att de är en av de största utmaningarna vår generation står inför just nu.

Temat är centrerat kring teknik och vår relationen till teknik för att säkerställa planetarisk hälsa för idag och för framtiden. Behöver vi mer eller mindre teknik? Behöver vi ändra vårt sätt att använda teknik, eller kommer lösningarna av sig själva om vi bara låter dem?

Genom inspirerande key note speakers och panellister kommer vi att försöka svara på alla dessa frågor. Dessutom leder IFMSA-Sweden en interaktiv workshop kampanjen “Vår hälsa brinner” – mer info om detta kommer snart, håll utkik på vår sida!

Registrera dig HÄR

IFMSA-Swedens Valmöte 13 november – Valberedningens nomineringar och formulär för motkandidaturer

0

Nu är valberedningens arbete avslutat för denna gång och vi är väldigt glada över att få presentera valberedningens nomineringar för IFMSA-Swedens styrelse för verksamhetsåret 2022.

Valberedningen har lämnat sitt förslag, men det finns fortfarande möjlighet att lämna in en motkandidatur, oavsett om man sökt posten under nomineringsperioden eller inte. Det går bra att kandidera både till poster där valberedningen lämnat ett förslag och till poster där ingen person föreslagits

Motikandidera gör du genom att fylla i detta formulär senast kl 21:00 den 12 november 2021.

Beskrivning av styrelseposterna hittar du – HÄR

Styrelsen väljs in under IFMSA-Swedens Fullmäktige (FUM), som består av en representant från varje lokalort. Nästa FUM-möte sker i samband med den nationella helgen i Umeå, 13 november.

Välkommen med din ansökan!

IFMSA-Swedens Valmöte 2021

0

Under lördagen den 13 november kl 10:15 kommer IFMSA-Swedens Fullmäktige hålla Valmöte. Fullmäktige (FUM) är föreningens högst beslutande organ och består av en representant från varje lokalort. Under Valmötet väljs nästa års nationella styrelse in. 

FUM har öppna dörrar för alla IFMSA-Swedens medlemmar och du är varmt välkommen att delta som åskådare. Mötet äger rum i Lindellhallen, Samhällsvetarhuset på Umeå Universitets campus. 

FUM-handlingarna hittar du HÄR!

Inför valmötet är det även möjligt att motkandidera till styrelsen, oavsett om man sökt posten under nomineringsperioden eller inte. Det går bra att kandidera både till poster där valberedningen lämnat ett förslag och till poster där ingen person föreslagits. För att motkandidera fyller du i följande formulär senast 12 november 2021 kl 21:00.

Inför FUM är det även öppet för alla medlemmar att skicka in motioner om något de vill påverka inom föreningen. Motionsformulär hittar du – HÄR. Alla motioner skickas till [email protected] senast kl 23:59 den 12 november 2021.

Förlängd ansökan till Nationella styrelsen 2022

0
Ansökan till nationella styrelsen 2022 förlängs för vissa poster. Alla medlemmar är välkomna att söka till och med den 28 oktober 2021 kl 23:59. Intervjuer sker fortlöpande och valet hålls därefter 13 november i FUM, i samband med IFMSA-Swedens nationella helg.
 
De berörda posterna är:
– Vice Ordförande för externa frågor (VPE)
– Nationellt ansvarig för forskningsutbyten, inkommande studenter (NORE-IN)
– Nationellt ansvarig för forskningsutbyten, utgående studenter (NORE-OUT)
– Nationellt ansvarig för reproduktiv hälsa och rättigheter (NORA)
– Valberedning
– Verksamhetsrevisor
 
 
På vår hemsida kan du även läsa mer om varje styrelsepost: https://www.ifmsa.se/ansok-till-fmsa-swedens-styrelse-2022/
 
Vid frågor, tveka ej att kontakta oss på [email protected]. Välkomna!
 
Vänliga Hälsningar,
Valberedningen
Sara och Matilda

Sök till utbyte 2022!

Ansökan till forskningsutbyten och kliniska utbyten under säsongen 2022-2023 är öppen!
Ansökningsperioden är öppen till och med 15 oktober.
Vi erbjuder utbyten till över 40 länder, bl.a. Oman, Rwanda, Cypern och Indonesien.
För mer information, klicka dig vidare via dessa länkar:
Sök och lycka till!