Rapport från March Meeting 2019 i Slovenien

Nu är IFMSA-Sweden rapport från General Assembly i Slovenien mellan 1-7 mars. Rapporten innehåller både personliga rapporter från alla delegater, samt rapporter från de olika arbetsgrupperna! Trevlig läsning.

Rapporten hittar du här!