Home Folkhälsa Donera Mera!

Donera Mera!

Donera Mera! går ut på att uppmuntra studenter till att donera blod, organ och benmärg. Projektet är i nuläget aktivt i Skåne och Uppsala.

Blodgivning är en viktig grund för att försörja det stora behovet av blod som finns på våra sjukhus i landet. Många studenter kan faktiskt tänka sig att ge blod, ändå blir det i runt 80 % av fallen ”aldrig av”. Faktum är att läkarstudenter är underrepresenterade bland blodgivare och så tycker vi inte att det ska vara! Likaså, ligger Sverige högst i Europa när det gäller befolkningens vilja att donera organ, med 85 % av den svenska befolkningen positivt inställda till att donera sina organ efter sin död, men donationssiffrorna är låga – ofta då ens ställningstagande inte har blivit känt bland närstående. Genom  föreläsningar och workshops för vårdstudenter försökt vi att uppmuntra fler att ta steget till att skriva upp sig som givare av blod, organ eller benmärg. Vi försöker även att förenkla givningen genom exempelvis samarbete med Blodbussen som har kommit till campus!

I Skåne arrangerar vi även workshops i venpunktion för läkarstudenter på de prekliniska terminerna. Detta då studenter har uttryckt en osäkerhet kring dessa moment samtidigt som förmåga att genomföra dessa prov kan förväntas på de kliniska terminerna. I samband med våra workshops diskuterar vi kring blodgivning och vikten av detta.

Om du är intresserad av att starta upp detta viktiga projekt igen är det bara att höra dig!

Vill du veta mer om organdonation? Besök gärna dessa hemsidor!

Geblod.se
Tobiasregistret
Socialstyrelsens donationsregister

Kontakt

Nationellt ansvarig
Nationellt ansvarig för gruppen för Folkhälsa – [email protected]