More Donate!

More Donate! går ut på att uppmuntra studenter till att bli donera blod, organ och benmärg. Projektet är i nuläget aktivt i Skåne och Uppsala.

Blodgivning är en viktig grund för att försörja det stora behovet av blod som finns på våra sjukhus i landet. Många studenter kan faktiskt tänka sig att ge blod, ändå blir det i runt 80 % av fallen ”aldrig av”. Faktum är att läkarstudenter är underrepresenterade bland blodgivare och så tycker vi inte att det ska vara! Likaså, ligger Sverige högst i Europa när det gäller befolkningens vilja att donera organ, with 85 % av den svenska befolkningen positivt inställda till att donera sina organ efter sin död, men donationssiffrorna är lågaofta då ens ställningstagande inte har blivit känt bland närstående. Genom föreläsningar och workshops för vårdstudenter försökt vi att uppmuntra fler att ta steget till att skriva upp sig som givare av blod, organ eller benmärg. Vi försöker även att förenkla givningen genom exempelvis samarbete med Blodbussen som har kommit till campus!

I Skåne arrangerar vi även workshops i venpunktion och PVK-sättning för läkarstudenter på de prekliniska terminerna. Detta då studenter har uttryckt en osäkerhet kring dessa moment samtidigt som förmåga att genomföra dessa prov kan förväntas på de kliniska terminerna. I samband med våra workshops diskuterar vi kring blodgivning och vikten av detta.

Om du är intresserad av att starta upp detta viktiga projekt igen är det bara att höra dig!

Contact

nationally responsible
[email protected]

Skåne
Olle Nordström
doneramera.skane @ ifmsa.se

Uppsala
[email protected]