Home Folkhälsa Hälsa och Hållbarhetsprojektet

Hälsa och Hållbarhetsprojektet

Klimat- och miljöförändringar är vår tids största folkhälsoutmaning. HOHP startades för att belysa kopplingen mellan dessa utmaningar och folkhälsa, samt att få fler vårdstudenter att prata om de här frågorna. Vi vill sprida kunskap och aktivt jobba för att förebygga de hälsoproblem som vi kommer ställas inför som framtida vårdpersonal.

HOHP är en plattform för intresserade att utveckla sitt engagemang, men även för att väcka intresse hos folk som inte tänkt i de här banorna förut. Vi håller bland annat i föreläsningar, workshops, diskussiongrupper och jobbar med att ha inflytande på vår utbildning. Genom att få in hållbarhet i kurserna kan vi få mer användbar kunskap att använda både i vårt kommande yrkesliv men även nu som vårdstudenter.

Hälsa och hållbarhetsprojektet är ett projekt som för nuvarande finns lokalt i IFMSA-Skåne, och officiellt har varit ett projekt sedan februari 2019. Det är såklart varmt välkommet om andra orter vill samarbeta eller starta upp HOHP på sin ort också.

Vill du engagera dig eller veta mer, hör gärna av dig!

Mail: [email protected]
Facebook: HOHP – Hälsa och Hållbarhetsprojektet IFMSA Skåne (facebook.com/hohpifmsa) eller HOHP Arbetsgrupp för engagerade.
Instagram: hohpifmsa