Home Folkhälsa IIMC: Institute for Indian Mother and Child

IIMC: Institute for Indian Mother and Child

Institute for Indian Mother and Child, IIMC, är en lokal ideel organisation i Kolkata, Indien, som kämpar för barn- och mödrars hälsa och sjukvård samt läs- och skrivkunnighet genom olika projekt. I Sverige, drivs IIMC som ett projekt inom IFMSA-Sweden för där den huvudsakliga verksamheten är fundraising och volontärverksamhet.

I Indien, drivs verksamheten i Indiens tredje största stad Kolkata och omkringliggande byar i Västbengalen. IIMC grundades 1989 av den indiske läkaren Dr. Sujit Kumar Brahmochary med målsättningen att förse fattiga människor på landsbygden med grundläggande hälso- och sjukvård. Sedan dess har organisationen expanderat och utvecklats till att inkluderar utbildnings- och sponsorskapsprogram, ekonomiska och sociokulturella projekt samt jordbruk och produktion. Idag är IIMC ett heltäckande samhällsbyggnadsprojekt och omfattar mer än 300.000 personer.

I Sverige drivs IIMC som ett samarbetesprojekt mellan IFMSA-Sweden den svenska, ideella organisationen Mother and Child Health Association (MACHA). IIMC arbetar för nuvarande lokalt i  Stockholm, Linköping, Göteborg, Örebro och Uppsala.

Kontakt

Hemsida: http://macha.se
Facebook: Mother and Child Health Association
Email: [email protected]

Video