Home Folkhälsa KirUme

KirUme

Kirurgiska metoder och tekniker används inom många av läkarens specialistområden. Det är ett ämne som lärs ut på alla läkarutbildningar i Sverige under ”kirurgterminen” som ofta ligger kring termin sju eller åtta. Det innebär att studenter under de första åren av sin utbildning inte kommer i närheten av dessa områden. Inom kirurgi och anestesi handlar mycket om praktiska erfarenheter – det vill vi ge dem!

Syftet med projektet är att bredda kunskapen om kirurgi och anestesi. Vi vill möjliggöra praktiskt inlärning i en avslappnad miljö. Med äldrekursare som instruktörer får dessa erfarenheter att ta med sig in i rollen som framtida handledare. Projektet skulle ge läkarstudenter en större kunskap kring den kirurgiska specialiteten, allt från workshops, föreläsning och journal clubs inom global kirurgi till basal suturteknik. Vi vill också peka på att kirurgiska tekniker inte är någonting som endast de som väljer att specialisera sig inom kirurgi behöver behärska. Det finns en bredd inom ämnet som ofta glöms bort.

KirUme är i nuläget enbart aktivt i Umeå, dvs IFMSA-Norr. Vid frågor, kontakta Rakel Bremell på kirume@ıfmsa.se