Home Folkhälsa Peru-Projektet

Peru-Projektet

SElogo

Sembrando Esperanza Peru kan ungefär översättas till ”att så ett frö av hopp för Peru”. Vi hjälper till att driva ett behandlingshem för tuberkulossjuka och socialt utsatta individer i Perus huvudstad Lima. De personer som har gatan som smitt hem, lever under dåliga levnadsförhållanden som gör dem utsatta för smittsamma sjukdomar som tuberkulos. Dessa personer har i regel liten eller ingen utbildning och de har därför svårt att tillvarata sina rättigheter. De blir ofta diskriminerade då de söker vård och eftersom de saknar ekonomiska medel så får de sällan tillgång till vård. Personerna som tas emot på det behandlingshem som vi hjälper till att driva i Lima får behandling för sin sjukdom, mat, husrum och social stöttning. Målet är att de ska bli friska och komma bort ifrån livet på gatan. Då de har blivit friskare så får de beroende på eget intresse hjälp med utbildning eller att hitta arbete.

Vårt primära fokus har varit att hjälpa tuberkulossjuka personer men i och med att projektet har växt så har vi även börjat att ta in andra socialt utsatta grupper som har svårt att få hjälp från samhället. Vi har bland annat tagit emot funktionshindrade och äldre individer som har haft svårt att få hjälp från annat håll. Under 2018 öppnades ett helt eget boende för utsatta kvinnor. Där bor nu omkring 25 kvinnor i blandade åldrar. Flera av dem som bor på hemmet har varit involverade i prostitution eller har bedömts ha stor risk att hamna i prostitution. I nuläget så bor totalt omkring 140 personer på hemmet.

Projektgruppen i Sveriges främsta uppgift är att ordna finansieringen till projektet. Vi söker främst stabila sponsorer (både företag och privatpersoner) som vill skänka pengar varje månad så att projektet får en trygg finansiell framtid. Arbetet på plats i Peru organiseras av läraren och socialarbetaren Jenny Huaman Sulca. Mer än hälften av de ekonomiska medlen samlas in lokalt i Peru och behandlingshemmet får stort stöd av lokala krafter.

Förutom att hjälpa till med finansieringen av hemmet så förmedlar vi i den svenska projektgruppen volontärer till hemmet i Lima. Vi informerar allmänheten om hur situationen ser ut i Peru genom att hålla föreläsningar och andra evenemang. Vi skickar dessutom med jämna mellanrum ut nyhetsbrev till de personer som finns med på våra maillistor med uppdateringar av vad som händer på projektet.

Kontakt

Mail: [email protected]
Hemsida: www.se-peru.com
Följ studenter som arbetar i Lima: http://blog.se-peru.com/#home
Sponsor: För att bidra finansiellt till projektet kan man sätta in pengar till Bankgiro 298-5273 eller swish 123 189 5044.