Peru-Projektet

SElogo

Sembrando Esperanza Peru kan ungefär översättas till ”att så ett frö av hopp för Peru”. Projektet driver ett behandlingshem för tuberkulossjuka, socialt utsatta individer i Perus huvudstad Lima.

De socialt utsatta individerna som bor på gatan lever under dåliga levnadsförhållanden som gör dem utsatta för smittsamma sjukdomar som tuberkulos. Dessa personer har i regel liten eller ingen utbildning och de har därför svårt att tillvarata sina rättigheter. De blir ofta diskriminerade då de söker vård och eftersom de saknar ekonomiska medel så får de sällan tillgång till vård. Personerna som tas emot på det behandlingshem som vi hjälper till att driva i Lima får behandling för sin sjukdom, mat, husrum och social stöttning. Målet är att de ska bli friska och komma bort ifrån livet på gatan. Då de har blivit friskare så får de beroende på eget intresse hjälp med utbildning eller att hitta arbete.

Projektgruppen i Göteborg hjälper till att ordna finansieringen genom att hitta sponsorer samt ordna events som pubkvällar och föreläsningar. Själva arbetet i Lima står lokala personer på plats för med läraren och socialarbetaren Jenny Huamán Sulca i spetsen. Vi förmedlar även volontärutbyten till projektet vilket ger vårdstudenter från Sverige en möjlighet att på plats uppleva hur vården för dessa utsatta individer fungerar i Peru. IFMSA-Swedens största uppgift är att ordna finansieringen till projektet. Vi förmedlar även volontärer till hemmet i Lima.

Kontakt

Mail: [email protected]

Hemsida: www.se-peru.com

Följ studenter som arbetar i Lima: Blog

Sponsor

För att bidra finansiellt till projektet kan man sätta in pengar till Bankgiro 298-5273 eller swish 123 189 5044.