Psykisk Ohälsa-Projektet

Vill du vara med och ta dig an nästa stora utmaning inom folkhälsa? Då är det Psykisk Ohälsa-Projeket (POP) du ska satsa på!

Psykisk Ohälsa-Projeket (POP) har bildats mot bakgrund av den allt mer tilltagande mentala ohälsan i samhället. Den grupp där vanliga tillstånd som ångest, depression, självmord och självskadebeteenden ökar allra mest är bland våra barn och unga – våra framtida samhällsmedborgare.

Syftet med POP är att tidigt ge barn och unga livsviktigt kunskap kring vad psykisk hälsa är och ge dem verktyg för att förebygga och hantera uppkomsten av psykisk ohälsa hos sig själva och hos personer i sin närhet.

På plats i skolorna samtalar vi direkt med eleverna kring psykisk hälsa och skapar en dialog om vad psykisk ohälsa är, hur man förebygger den samt var man kan få hjälp. Dessa utryckningar kallar vi för ”POP-ups” och allt vårt informationsmaterial är baserat på vetenskaplig grund och kvalitetsgranskat av frivilliga från ST-läkarföreningen i Psykiatri. POP riktar sig mot elever i årskurs 8-9 och på gymnasienivå.

För våra egna medlemmar anordnar vi bl.a. föreläsningar, filmkvällar och bokcirklar på temat psykisk hälsa. Kom gärna med dina egna idéer om vad du vill se internt inom POP!

Projektet påbörjades i februari 2016 och är nu i full gång. I dagsläget är projektet aktivt i Norr, Skåne, Stockholm och Uppsala och uppstart planeras även i Örebro och Göteborg. Målet är att vi ska etablera oss på alla 7 orter där IFMSA-Sweden finns idag.

Välkommen att bli en del av POP!

Kontakt
Nationellt ansvarige
pop [a] ifmsa.se