Psykisk Ohälsa-Projektet

Vill du vara med och ta dig an nästa stora utmaning inom folkhälsa? Då är det Psykisk Ohälsa-Projeket (POP) du ska satsa på!

Psykisk Ohälsa-Projeket (POP) har bildats mot bakgrund av den allt mer tilltagande mentala ohälsan i samhället. Den grupp där vanliga tillstånd som ångest, depression, självmord och självskadebeteenden ökar allra mest är bland våra barn och unga – våra framtida samhällsmedborgare.

Syftet med POP är att tidigt ge barn och unga livsviktigt kunskap kring vad mental hälsa är och ge dem verktyg för att förebygga och hantera uppkomsten av psykisk ohälsa.

På plats i skolorna samtalar vi direkt med eleverna kring mental hälsa och skapar en dialog om vad psykisk ohälsa är, hur man förebygger den samt var man kan få hjälp. Dessa utryckningar kallar vi för “POP-ups” och har utformats ihop med experter och kunniga på området. Allt vårt informationsmaterial är baserat på vetenskaplig grund och kvalitetsgranskat av frivilliga från ST-läkarföreningen i Psykiatri. POP riktar sig mot elever i åk. 8-9 och på gymnasiet.

För våra egna medlemmar anordnar vi bl.a. föreläsningar, filmkvällar och bokcirklar på temat mental hälsa. Därtill får man utbildning inom samtalstekniker och vanliga psykiatriska tillstånd. Kom gärna med dina egna idéer om vad du vill se internt inom POP!

Projektet har varit under noggrann uppbyggnad sedan februari 2016 och är nu redo att sjösättas. Redan nu är projektet aktivt i Norr och Skåne, och uppstart planeras även i Örebro, Göteborg och Stockholm under hösten 2017 – våren 2018. Målet är att vi ska etablera oss på alla 7 orter där IFMSA-Sweden finns idag.

Välkommen att bli en del av POP!

Kontakt
Nationellt ansvarige
pop [a] ifmsa.se