Home Folkhälsa Psykisk Ohälsa-Projektet

Psykisk Ohälsa-Projektet

Vill du vara med och ta dig an nästa stora utmaning inom
folkhälsa? Då är det Psykisk Ohälsa-Projektet (POP) du ska satsa på!

Psykisk Ohälsa-Projektet (POP) har bildats mot bakgrund av den alltmer
tilltagande psykiska ohälsan i samhället. Den grupp där vanliga tillstånd som
ångest, depression, självskadebeteenden och suicid ökar allra mest är bland
våra barn och unga – våra framtida samhällsmedborgare.

Syftet med POP är att tidigt ge barn och unga livsviktig kunskap kring vad
psykisk hälsa är och ge dem verktyg för att förebygga och hantera
uppkomsten av psykisk ohälsa hos sig själva och hos personer i deras närhet.

På plats i skolorna samtalar vi direkt med eleverna kring psykisk hälsa och
skapar en dialog om vad psykisk ohälsa är, hur man förebygger den samt var
man kan få hjälp. Dessa utryckningar kallar vi för ”POP-ups”. POP riktar sig
till elever i högstadiet och på gymnasienivå.

För våra egna medlemmar anordnar vi bl.a. föreläsningar och filmkvällar på
temat psykisk hälsa. Kom gärna med dina egna idéer om vad du vill se
internt inom POP!

Projektet påbörjades i februari 2016. I dagsläget är projektet aktivt i
Göteborg, Norr, Skåne, Stockholm och Uppsala och uppstart planeras även i
Örebro. Målet är att vi ska etablera oss på alla 7 orter där IFMSA-Sweden
finns idag.

Välkommen att bli en del av POP!

Kontakt
Nationell Ordförande:
[email protected]

Lokalordförande:
– Göteborg: [email protected]
– Linköping: [email protected]
– Norr: [email protected]
– Skåne: [email protected]
– Stockholm: [email protected]
– Uppsala: [email protected]
– Örebro: [email protected]

Facebook:
– Norr: https://www.facebook.com/POPNorr
– Skåne: https://www.facebook.com/popifmsaskane
– Stockholm: https://www.facebook.com/popifmsastockholm
– Uppsala: https://www.facebook.com/pop.uppsala
– Örebro: https://www.facebook.com/POP-Örebro-730911237241889