Home Folkhälsa Språkkvällar

Språkkvällar

Alla människor ska ha rätt till vård på lika villkor. Idag sätter dock språkliga och kulturella barriärer i vården hinder för detta. Barriärerna riskerar patientsäkerheten och gör våra vårdmöten ineffektiva. IFMSA-Sweden har därför gått tillsammans med Care to Translate för att starta Språkkvällar.

Språkkvällarna har som mål att bredda vår språkliga och kulturella kompetens som vårdpersonal för att på sikt förbättra vården och göra den mer jämlik för patienter. På Språkkvällar kommer vi att prata om ett språk och kulturen som det språkets ursprungsland är knutet till.

Känner du någon som skulle kunna hålla i en Språkkväll? Eller är du kanske själv intresserad? Hör isåfall gärna av dig till npo@ıfmsa.se

   

Språkkvällspremiär: Sara Babiker pratar om arabiska och Nema Abdihakim pratar om Somalia.