STEP

STEP står för Sudan Tropical Exchange Program. Detta är en unik möjlighet för dig att se och lära dig om sjukdomar som vi sällan ser i Norden, uppleva ett nytt land och dess kultur samt studera och umgås med läkarstudenter från hela världen!

STEP är en internationell kurs i tropikmedicin som hålls årligen i Sudan, mestadels i huvudstaden Khartoum. Projektet påbörjades i 2009 av vår systerförening, MedSIN-Sudan.

Projektets syften är att:

1. Ge teoretisk och klinisk undervisning om tropiska sjukdomar som malaria, lepra och schistosomiasis

2. Belysa dess påverkan på samhällen

3. Genom klinisk tjänstgöring, hjälpa de drabbade.

Kursen innehåller undervisning i form av föreläsningar, klinisk praktik och laborationer. Vid slutet åker man på en ”medical mission”, vilket innebär att ge ut information, medicinsk undersökning och gratis behandling för ett ruralt samhälle. Allt detta får man av STEP – såklart utan att glömma det sociala programmet med utflykter och den rika sudanesiska kulturen!

Som projektgrupp i Sverige är vi två stycken koordinatorer som marknadsför STEP för att väcka intresse för detta fantastiska tillfälle, i förhoppningen att så många studenter eller nyexaminerade från Sverige som möjligt söker och eventuellt deltar i projektet. Vi är i kontakt med koordinatorer i Sudan och andra länder.

Kontakt:
Vendella och Henrietta
[email protected]

Internationell Hemsida:
www.step-ifmsa.org