Genusgruppen

Genusgruppen verkar för en inkluderande och nyanserad utbildning.

Vi anser att en viktig del i att uppnå detta är integrationen av ett mer genusmedvetet och normkritiskt förhållningssätt i vår undervisning.

I samarbete med Läkarprogrammet har Genusgruppen amanuenser som är med vid den ordinarie genusundervisningen under den andra terminen på utbildningen.

Genusamanuenserna deltar då i gruppdiskussionerna som studenterna har under momentet och bidrar i samtalet.

Utöver arbetet med amanuenser bedriver Genusgruppen även studieövervakning ur ett genusperspektiv för att utveckla och förbättra våra studier.
Vi utbildar även oss själva och andra vidare i frågor som rör genus. Vidareutbildningen sker genom anordnandet av föreläsningar samt gruppträffar där alla som vill diskutera jämställdhetsfrågor och genus är välkomna.

Facebook: facebook.com/genus.norr/