Kärleksakuten

Kärleksakuten är en svensk ideell sexualupplysningsverksamhet som främst drivs av läkarstudenter. Organisationen startades som ett projekt inom IFMSA redan 1999, är en verksamhet under Socialstyrelsen och finns på alla orter där det finns en läkarutbildning. Medlemsantalet uppgår till drygt 200. Syftet är att försöka ge ungdomar kunskap och verktyg att tänka kring sexualitet och värderingar. Interaktiva föreläsningar, lekar och värderingsövningar används för att uppmuntra gruppen att diskutera och ställa frågor.

Kärleksakuten ser som sin uppgift att upplysa och samtala med ungdomar om sex- och samlevnadsfrågor, vilket ska baseras på den svenska lagstiftningen och på synen att varje människa är speciell, unik och att alla har lika värde. Aktiva inom Kärleksakuten ska följa och upprätthålla policyn i verksamhet som sker inom Kärleksakuten. Policyn framhäver vikten av att stärka individers och gruppers självkänsla och värdet av att respektera varandras olikheter.

År 2009 jubilerade Kärleksakuten med 10 år som sexualupplysningsverksamhet och var även nominerade till Kunskapspriset. År 2010 vann Kärleksakuten Nationalencyklopedins Kunskapspris i kategorin Folkrörelser/organisationer, med motiveringen:”Kärleksakuten för att dessa unga läkarstudenter sprider kunskaper till ungdomar i åldern 13—19 år om kärlek, känslor och sexualitet. Med innovativa metoder lyckas Kärleksakuten påverka ungdomarnas syn på viktiga frågor som relationer, sexualitet, porr, kroppsideal, värderingar, jämställdhet och självbild.”

karleksakuten.se