Mama and Family-Projektet

Bakgrund:

Mödra- och spädbarnsdödlighet är ett stort globalt problem. Idag dör en kvinna varannan minut i samband med graviditet och förlossning. Nästan alla dödsfall (99 procent) sker i låginkomstländer där det ofta inte finns tillgång till en fullt fungerande mödra- eller förlossningsvård. De vanligaste orsakerna till att kvinnorna dör i samband med förlossning och graviditet är allvarliga blödningar, infektioner, högt blodtryck och osäkra aborter. De flesta dödsfall beror på brist av resurser och skulle kunna undvikas med hjälp av relativt enkla medel. Mama and Family projektet, som startades 2003 av studenter från Karolinska Institutet från Swedish Organisation for Global Health, är ett projekt dedikerat att hjälpa till att främja tillgången till mödrahälsovård och minska mödra- och spädbarnsdödlighet i Maina Parish distriktet i sydöstra Uganda.

Översikt av projektet:

Projektet består av två delar, utdelning och tillgång till så kallade “birthkits” till alla gravida kvinnor i distriktet och utbildning av lokala community health workers.

40% av Ugandiska mammor väljer idag att föda hemma. Kitten består av enkla material som gör hemmaförlossningar, men även förlossningar på sjukhus där man har begränsad tillgång till dessa material, säkrare och minskar infektionsrisken både för mamma och barn. Kitten består av två par sjukhushandskar, bomullstussar, rakblad, två rena lakan, tvål, destillerad sax för att klippa navelsträng, och en clinic card för det nyfödda barnet. Eftersom pengar för detta material ofta saknas på mödravårdskliniker i distriktet bes familjer ofta bekosta detta själva. Problemet är att många familjer ej har råd att inköpa allt detta och i många fall kan det vara så att mödrar skäms över detta och därför väljer att föda hemma. I andra fall kan det också vara starka traditioner av hemmafödsel och okunskap om fördelar att föda på sjukhus som påverkar mammornas beslut att inte föda på en klinik. Med utdelningen av birthkitten vill vi hjälpa till att lyfta den ekonomiska och psykologiska stressen barnafödsel innebär för många mammor i Uganda.

Kitten ges ut i utbyte mot att kvinnorna går på minst fyra mödravårdbesök under sin graviditet. Detta är ett sätt att öka dessa besök som är gratis men som en stor del av gravida kvinnor i landet tyvärr inte utnyttjar. I Maina-Parish distriket där vi arbetar gick bara 12% av gravida kvinnor till alla fyra mödravårdsbesök innan projektet startade, idag bara två år senare ligger den siffran på 75% . Besöken ger en möjlighet för sjukvården att kontrollera och följa kvinnans hälsa, och informera om en hälsosam födsel och skötsel av nyfödd. Det ger även möjlighet att kunna testa för HIV och andra smittbara sjukdomar och i en positiv diagnos kunna erbjuda kvinnorna behandling och möjlighet att undvika att sprida sjukdomen vidare till barnet.

Mama and family projektet bekostar även utbildningen och lönen för 12 lokala community health workers. Dessa besöker mammorna i sitt hem och informerar där om förberedelser innan födsel, vikten av att gå på mödravårdsbesöken i klinikerna och fördelarna med att föda på sjukhus. Efter födseln ger community health worker information om reproduktiv hälsa och rättigheter, skötsel av nyfödd, information om preventivmedel om så önskas osv.

Vad gör Mama and Family Projektet här hemma i Sverige och hur kan du hjälpa till?

Vi anordnar under året fundraising events för att samla in pengar till Maama-kitten och lönen till community health workers. Under förgående år har detta varit allt från filmkvällar, föreläsningar och temakvällar till att besöka skolklasser. Vi behöver hjälp med allt från studenter som vill hjälpa till att anordna events, till PR och hjälp med spons. En av våra mål är även att med dessa arrangemang sprida kunskap bland våra kollegor och studenter på universitetet om mödra- och spädbarnsdödlighet från ett mer globalt perspektiv.

Under sommaren finns det ibland även möjlighet för ett antal utvalda studenter att följa med ner till Uganda på ett fyra veckors internship för att hjälpa till med den årliga projektutvärderingen. Detta består av intervjuer med deltagande mammor, personal på mödravårdscentralen och community health workers. Läkarstudenter och sjuksköterskestudenter har även möjlighet att volontärarbeta en månad på klinikerna vi samarbetar med i distriktet. Detta är en fantastisk möjlighet att lära sig mer om mödra- och spädbarnsvård på ett mer globalt perspektiv och möta fantastiska personer inom detta fält.

Foton kommer från kliniken i Maina. Fotograf: Sanni Kujala

Kontakt:

Vill du veta mer om projektet och hur just du kan involvera dig?
Email: nora [a] ifmsa.se
Hemsida: sogh.se/our-work/uganda/

Om du är nyfiken att höra från våra deltagare som varit på sommar internship i Uganda 2015 så finns en fantastisk blogg uppe som deltagarna turades om att skriva i: sogh.se/our-work/blog/.