Home Mänskliga Rättigheter och Fred Health Care in Danger

Health Care in Danger

Health Care in Danger – Ethical Principles of Health Care in Conflicts and Other Emergencies

Våldet mot vårdpersonal ökar, I Sverige och utomlands. I krig har vårdpersonal blivit måltavlor, samtidigt som ambulanssjuksköterskor och andra yrkesgrupper varnar för en allt hotfullare vardag här hemma. Utvecklingen utgör en direkt fara för vårdpersonal och patienters liv, men den hotar också tillgängligheten till sjukvård och skadar förtroendet för vården.

Genom att öka kunskapen om mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt (krigets lagar) och medicinsk etik stärker vi mandatet för vårdpersonal att arbeta som en neutral instans, med patientens bästa i fokus. Vi ökar kapaciteten hos studenter genom symposium, föreläsningar, trainings och paneldiskussioner.

HCiD

Tar avstamp från Röda korsets projekt Health Care in Danger

IFMSAs projekt Health Care in Danger bygger till viss del på Internationella Rödakorskommittens kampanj Health Care in Danger som de höll 2014-2015. Kommittens kampanj syftade till att lyfta våld mot vårdpersonal på den internationella politikens dagordning och har fått stort genomslag. I dag arbetar till exempel WHO med att ta fram forskningsmetodik för att kunna få fram bra faktaunderlag.

I nuläget är projektet inaktivt då Röda Korset har förändrat sin kampanj. I dagens situation blir tyvärr ämnet bara än viktigare, och om du är intresserad av att starta upp nya samarbeten är det bara att höra av dig till [email protected]!