Katastrofmedicin

katastrofmedicin

IFMSA-Sweden kan nu stolt presentera sitt senaste initiativ; en intressegrupp inom området katastrofmedicin. Vi lever i en värld där katastrofer, orsakade både av naturen och människan, skapar enormt lidande för nästan en fjärdedel av världens befolkning. Intensiteten och incidensen av katastrofer har stadigt ökat och förväntas fortsätta stiga. Detta ställer stora krav på sjukvård och övriga samhället både i och utanför de drabbade områdena. Katastrofer påverkar både hållbarhets, finansiell och social utveckling.

Vi anser att katastrofhantering är ett område som inte berörs tillräckligt stor grad under relevanta grundutbildningar i Sverige och vi vill genom denna grupp erbjuda svenska vårdstudenter en plattform att lära sig om och engagera sig inom katastrofmedicin.

Gruppen kommer att hålla er medlemmar uppdaterade om vad som händer nationellt och internationellt inom fältet katastrofmedicin, både nyheter och möjligheter att delta i aktiviteter som workshops, trainings, föreläsningar och onlineaktiviteter. Gruppens första aktivitet kommer att hållas under IFMSA Swedens´ kommande Nationella Helg i Göteborg. Katastrofmedicin är ämnet för en av trainingarna under söndagen. Trainingen kommer levereras av Moa Herrgård som också är vår Katastrofmedicinska koordinator. Vi har som ambition att i framtiden kunna erbjuda större utbildningshelger tillsammans med myndigheter och frivilligorganisationer för att bygga en större katastrofmedicinsk kompetens hos framtida vårdpersonal.

En tanke med denna grupp är också att på sikt göra det möjligt för intresserade studenter att med hjälp av Safe Hospital Index bedöma katastrofberedskapen på svenska sjukhus i syftet att påverka landstingen driva utvecklingen mot ökad beredskap. Mer om detta vid ett senare tillfälle.

Om du redan nu vet att du vill ta aktiv del av utformandet av gruppens verksamhet är du välkommen att höra av dig till vår koordinator Moa på katastrofmedicin [a] ifmsa.se!