LIVH

Läkar- och Vårdstudenter Informerar om Vård och Hälsa

Var du är född påverkar din hälsa mer än du kanske tror. Personer som har invandrat till Sverige mår generellt sett sämre, både fysiskt och psykiskt, än resten av befolkningen [1]. Detta har många orsaker som samverkar: migrationsprocessen är i sig en påfrestning, särskilt i de fall en tvingats fly från sitt hemland, eller då en lever i osäkerhet om en får stanna i Sverige; det är en daglig stress att leva i ett land där en inte behärskar språket och där kulturen är främmande, diskriminering är vanligt och ekonomisk utsatthet likaså. Samtidigt blir vården allt mer segregerad och anpassad till människor med starka röster och ekonomiska resurser. Vi inom IFMSA-Sweden och arbetsgruppen för mänskliga rättigheter och fred tycker naturligtvis att detta är fel – hälsa är en mänsklig rättighet, och vi vill göra vad vi kan för att alla människor ska få en lika god hälsa. Därför har vi startat projektet LIVH.

LIVH-helgen i Stockholm 2013. Foto: Emil Kronblad
LIVH-helgen i Stockholm 2013. Foto: Emil Kronblad

LIVH riktar in sig på att utbilda och informera nyanlända invandrare om hur vården i Sverige är organiserad, vilka rättigheter en har som patient och hur olika livsstilsfaktorer påverkar ens hälsa. Vi tar upp sådant som:

  • Vart en vänder sig när en blir sjuk – när är det rätt att söka på akuten respektive vårdcentralen?
  • Varför får jag inte alltid medicin utskrivet av läkaren när jag är sjuk?
  • Sjukvårdsupplysningen 1177, dit en alltid kan ringa om en undrar något om vården eller hälsa och sjukdom
  • Hur påverkas min hälsa av vad jag äter?
  • Hur skyddar jag mig mot sexuellt överförbara sjukdomar?
  • Vad innebär tystnadsplikten?
  • och mycket mer!

Officiell-logotyp-for-LIVH

Hur går det till rent praktiskt?

LIVH är aktivt på de flesta av IFMSAs lokalorter, och upplägget kan variera lite grand mellan de olika orterna, men oftast sker det i form av ”utryckningar” till SFI-klasser (Svenska för invandrare) där LIVH-informatörerna träffar en klass med studenter som läst svenska i några månader upp till ett par år. Vi talar enkel svenska, och blandar föreläsning, grupp-diskussioner och gruppövningar. Vanligtvis tar en utryckning cirka 2,5 timme.

Hur blir jag LIVH-informatör?

Det första du bör göra är att höra av dig till den som är lokalt ansvarig för LIVH på din utbildningsort. Kontaktuppgifterna är listade nedan. På vissa orter ska informatörerna först genomgå en kort utbildning där de projektansvariga lär ut undervisningsmaterialet som vi använder oss av, på andra orter kan en få följa med direkt på en utryckning och själv läsa in sig i förväg på en mindre del av materialet som en sedan ansvarar för att presentera. Vi brukar även anordna återkommande föreläsningar och workshops för vidareutbildning av våra informatörer, och utbildningshelger där informatörer från de olika lokalprojekten träffas och lär sig mer om hälsokommunikation och om olika faktorer som bidrar till att göra hälsan ojämlik, samtidigt som vi umgås och har roligt.

Förutom att du gör en god sak för samhället och dina medmänniskor genom att engagera dig i LIVH så är det också otroligt utvecklande för en själv, och i synnerhet för oss som är blivande vårdpersonal. Du lär dig att tala om vård och hälsa på ett sätt som är pedagogiskt och inspirerande och att förmedla denna information över språkliga och kulturella barriärer. Dessutom är det oerhört nyttigt att få lära sig hur personer med andra kulturella bakgrunder än ens egen ser på hälsa och sjukdom och på vården i Sverige.

Kontakt

Nationellt ansvarig för SCORP
[email protected]

Göteborg
[email protected]

Linköping
Vill du starta upp LIVH i Linköping?
Hör av dig till [email protected]

Skåne
[email protected]

Örebro
Vill du starta upp LIVH i Örebro?
Hör av dig till [email protected]

Stockholm
Vill du starta upp LIVH i Stockholm?
Hör av dig till [email protected]

Uppsala
Vill du starta upp LIVH i Uppsala?
Hör av dig till [email protected]

Norr
Vill du starta upp LIVH i Norr?
Hör av dig till [email protected]