Projekt

Aktiva projekt

Nallesjukhuset

Nallesjukhuset jobbar för att avdramatisera sjukhusbesök och ge barn en positiv bild av sjukvården. Detta gör vi genom att åka ut till förskolor där vi pratar om kroppen och håller vi en mottagning för barnens nallar och försöker bota deras åkommor.

Isabella Aflaki
[email protected]

LIVH

LIVH står för Läkar- och Vårdstudenter Informerar om Vård och Hälsa. Vi besöker SFI-klasser och pratar om hälsa och sjukdom, hur vården i Sverige är organiserad, vart man ska vända sig i olika situationer samt vad man har för rättigheter och skyldigheter som patient. Rätten till vård är också rätten till information!

Phuong Do
[email protected]

Kärleksakuten

”Kärleksakuten är ett projekt som åker ut till skolor och har sexualundervisning. Kärleksakuten anordnar även föreläsningar för universitetsstudenter.”

Charlotte Niemeyer
[email protected]

IIMC

IIMC är en icke statlig organisation som arbetar för att förbättra kvinnor och barns hälsa i Kolkata, Indien. Som vårdstudent finns möjligheten att åka som volontär till Kolkata och lokalt anordnar vi diverse aktiviteter för att stödja och uppmärksamma arbetet i Indien.

Pernilla Stam
[email protected]

Donera Mera

Ge kärlek, Ge blod är ett folkhälsoprojekt som arbetar för att fler läkarstudenter ska ge blod. Vi anordnar även venpunktionsworkshops, där man öva på att ta blodprover.

Hanna Djerf
[email protected]

AIDS-loppet

AIDS-loppet är ett välgörenhetslopp, 5 eller 10 kilometer, med syfte att samla in pengar för att minska utbredningen av HIV och AIDS i världen och sprida information om sjukdomsbilden. Samtidigt är det ett roligt evenemang där framförallt studenter inspireras till att röra på sig. Alla pengar går oavkortat till Läkare utan gränser.

[email protected]

POP

POP – Psykisk Ohälsa-Projektet syftar till att informera skolungdomar om psykisk hälsa och ohälsa. Projektet har som mål att öka kunskapen om psykisk ohälsa, förebygga dess uppkomst, samt att minska dess stigmatisering vilket vi vill uppnå genom att gå ut i skolor och informera högstadie- och gymnasieelever.