Home Sverige Sök till IFMSA-Swedens styrelse för verksamhetsåret 2020

Sök till IFMSA-Swedens styrelse för verksamhetsåret 2020

0
Sök till IFMSA-Swedens styrelse för verksamhetsåret 2020

Ansökan för nationella styrelsen 2020 är nu öppen!

Nu kan du söka till den nationella styrelsen för verksamhetsåret 2020!
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav, det viktiga är att du brinner för arbetet och föreningen. Det finns ingenting att förlora så tveka inte! Alla medlemmar är välkomna att söka.
Sista dag för ansökan är 14:e september 2019, 23:59. Ni kan givetvis söka flera poster, och vi önskar i sådant fall en ansökan per post. Valberedningen kommer fortlöpande att kontakta sökande för eventuella ytterligare frågor. Styrelsen för verksamhetsåret 2020 väljs under IFMSA-Swedens nästa nationella helg, 18-20 oktober.

Kandidaturer

Nomineringar

Nominera en kandidat med följande:
  • Kandidatens kontaktuppgifter – Namn, telefon, e-post, ev. Skype-ID
  • Tilltänkt post
Maila till [email protected]!

Nedanstående poster utlyses

Ordförande
Ordföranden är verksamhetsansvarig samt representerar IFMSA-Sweden internt i organisationen. Koordinerar och hjälper övriga styrelsen, samtidigt som en blickar framåt och ser över föreningens riktning och övergripande mål. En gedigen erfarenhet i föreningen förväntas!
Generalsekreterare
Ansvarar för kontakten med IFMSA-Swedens huvudsponsorer och stående samarbetspartners, agerar sekreterare under styrelsemöten och bistår ordföranden i många frågor. En spännande post där överlämningen ger dig det mesta!
Vice ordförande för Interna frågor, VPI
VPI jobbar tätt med ordförande för IFMSA-Sweden, men fokuserar på kontakten med lokalordföranden – att koordinera deras behov, hjälpa till med frågor och osäkerheter är ett stort inslag i arbetet. Du är också spindeln i nätet under planeringen för nationella helger, där du äntligen får träffa den förening du vårdar om! Erfarenhet av lokalt styrelseengagemang är meriterande.
Vice ordförande för Externa frågor, VPE
För dig som vill representera IFMSA-Sweden under nationella externa möten. Du ansvarar för att IFMSA-Swedens medlemmars åsikter förs fram i olika sammanhang, till exempel gentemot ungdomsorganisationer och global-hälsa-aktörer i Sverige. En hög grad av social förmåga och policyintresse är därför meriterande.
VPE-posten innefattade tidigare även representation av IFMSA-Sweden internationellt, men detta täcks fr.o.m. denna styrelse av VPIA och VPE är därmed endast ansvarig för representation nationellt. 
Kassör
Kassören är ytterst ansvarig för IFMSA-Swedens ekonomiska förehavanden samt bokslut. Du jobbar mycket med generalsekretaren och ordföranden för att hålla koll på föreningens aktiviteter och får därmed en stark inblick i föreningen. En utvecklande post där personligt ansvar och en hög grad av integritet förutsätts.
Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för mänskliga rättigheter och fred, NORP
Posten för dig som tycker Mänskliga Rättigheter och fredsfrågor är bland det viktigaste som finns! Du stödjer projekten inom MR-frågor i Sverige, inspirerar och hjälper till med befintliga projekt och att nya projekt startas, samt ansvarar för gruppens tid under nationella helger. Utöver det är du en del av det allmänna styrelsearbetet och engagerar dig där du så finner lämpligt.
Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för folkhälsa, NPO
Posten för dig som tycker folkhälsa bland det viktigaste som finns! Du stödjer projekten inom folkhälsa i Sverige, inspirerar och hjälper till med att nya projekt startas, samt ansvarar för Folkhälsogruppens tid under nationella helger. Utöver det är du en del av det allmänna styrelsearbetet och engagerar dig där du så finner lämpligt.
Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, NORA
Posten för dig som tycker Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter är bland det viktigaste som finns! Du stödjer projekten inom SRHR i Sverige, inspirerar och hjälper till med att nya projekt startas, samt ansvarar för SRHR-gruppens tid under nationella helger. Utöver det är du en del av det allmänna styrelsearbetet och engagerar dig där du så finner lämpligt.
Nationellt ansvarig för inkommande klinikutbyten, NEO-in
Du jobbar tätt ihop med NORE-in och har hand om de studenter vi tar emot under sommaren, där du bistår alla lokalt aktiva med stöd, hjälp och rådgivning gällande fadderprogrammet. Du har även mycket kontakt med de studenter som kommer till Sverige inför resan, då det ofta kan vara en del frågor från dessa. En väldigt stimulerande post där du lär dig mycket om andra kulturer och har kontakt med många människor som kan bli vänner för livet!
Nationellt ansvarig för utgående klinikutbyten, NEO-out
Du jobbar tätt ihop med NORE-out och tar hand om IFMSA-Swedens kliniska utbytesverksamhet rörande de studenter som reser ut från Sverige på utbyte. Det innebär allt från att svara på nervösa frågor från studenter som skall resa ut från Sverige, till att själv åka iväg på General Assembly i augusti för att skriva utbyteskontrakt. En otrolig upplevelse att vara med om!
Nationellt ansvarig för inkommande forskningsutbyten, NORE-in
Du jobbar tätt ihop med NEO-in och har hand om de studenter vi tar emot under sommaren, där du bistår alla lokalt aktiva med stöd, hjälp och rådgivning gällande fadderprogrammet. Du har även mycket kontakt med de studenter som kommer till Sverige inför resan, då det ofta kan vara en del frågor från dessa. En väldigt stimulerande post där du lär dig mycket om andra kulturer och har kontakt med många människor som kan bli vänner för livet!
Nationellt ansvarig för utgående forskningsutbyten, NORE-out
Du jobbar tätt ihop med NEO-out och tar hand om IFMSA-Swedens forskningsutbytesverksamhet rörande de studenter som reser ut från Sverige på utbyte. Det innebär allt från att svara på nervösa frågor från studenter som skall resa ut från Sverige, till att själv åka iväg på General Assembly i augusti för att skriva utbyteskontrakt. En otrolig upplevelse att vara med om!
Nationellt ansvarig för kapacitetsbyggnad, NOC
För dig som brinner för vidareutveckling! När någon efterfrågar en training har du koll på vilka trainers vi har, samt vad som kan erbjudas. Du stimulerar även till nya trainings, och underlättar för medlemmar att själva utbilda sig. Just nu är trainings och kapacitetsbygge något IFMSA-Sweden fokuserar på att utveckla ytterligare, denna post ger dig därför stort utrymme att komma med nya idéer och påverka hur området kommer se ut längre fram! Att själv vara trainer är meriterande.
Verksamhetsrevisor
Du är en gammal veteran i föreningen som är på väg att fasa ut ditt engagemang, men inte riktigt vill släppa taget än. Du är en av två som tillsammans granskar vad nationella styrelsen haft för sig under året, går igenom budget och rapporter och försäkrar er om att verksamheten inte avviker från föreningens syfte. Posten kan innebära nästintill inget engagemang under året, utan den prestation som skall åstadkommas är en revisionsrapport inför Fullmäktige i februari, då ni framställer er rapport till fullmäktige och rekommenderar ansvarsfrihet eller ej. Ett trevligt sätt att avsluta sitt engagemang på, men förutsätter gammalt engagemang i föreningen.
Valberedningen
Valberedningens uppgift är att lägga fram ett förslag till fullmäktige om vem som ska sitta i nästa års styrelse. Valberedningen ansvarar för att alla kandidater blir rättvist intervjuade och bedömda. Det kräver ganska bra kännedom om föreningen och vad de andra ansvarsposterna i föreningen innebär. 
Medieansvarig
Du gillar rättstavning, du vet hur man postar snygga bilder på instagram, och gillar att fota! Till vardags kommer du hålla koll på IFMSA-Swedens facebooksida och ansvara för att den fungerar väl – hur du gör det, är helt upp till dig. Du har även ansvar för hemsidan och medlemsregistret. Under nationella helger använder du föreningskameran till att fotografera och hålla instagram/twitter/allmän pepp igång. En icke särskilt betungande post som ändå kan bli väldigt stimulerande och få dig involverad i styrelsearbete.
Du vet inte har man fotar, men vet hur man delegerar? Bra! Då är problemet löst.
Vice ordförande för internationella frågor, VPIA
IFMSA är en internationell förening, och det är här du kommer in! Du jobbar tätt med ordföranden för att koordinera och arrangera de internationella delegationer vi skickar iväg, du är även flitig med att själv representera IFMSA-Sweden i diverse sammanhang. En hög grad av social förmåga, kunskap om internationella strukturer och policyintresse är därför meriterande.
VPIA är en post som utlyses för första gången i år. Dess arbetsuppgifter har tidigare skötts av VPE som nu istället kommer att fokusera enbart på extern representation nationellt och ej längre internationellt. Vi utlyser VPIA som en funktionärspost men det föreligger dock ett förslag på en stadgeändring om att detta ska bli en styrelsepost med rösträtt. Detta beslutet kommer att tas på Årsmötet. 

Ytterligare information om posterna

  • Stadgeinstruktioner (goo.gl/5YpL4O) § 5.3.
  • Vid funderingar kontakta valberedningen eller nuvarande styrelse
  • Alla frågor är bra frågor!

Lycka till!