Projekt

Är du redo att ta nästa steg? Det finns många möjligheter för dig att gå med antingen som en del i ett projekt eller i en ledande roll inom ett projekt. Projekten är uppdelade i våra fem arbetsgrupper nedan. Fetstilt anger tilltalsnamnen (vi har ju några förtkortningar, om ni märkt).

SCOPH = Standing Committee on Public Health
SCORA = Standing Committee on Reprodutive Health and AIDS
SCORP = Standing Committee on Human Rights and Peace
SCOPE = Standing Committee on Professional Exchange
SCORE = Standing Committee on Research Exchange

Folkhälsa – SCOPH

Nallesjukhuset

Ett internationellt projekt (Teddy Bear Hospital) som i Sverige drivs för framförallt förskolebarn som vänjs in vid vårdpersonal, vita rockar och stetoskop när vi vårdstudenter tar hand om barnens nallar. Gilla Nallesjukhuset på Facebook

Institute of Indian Mother and Child (IIMC)

Ett internationellt projekt med bas i Indien som i Sverige drivs av organisationen Mother and Child Health Association (MACHA).
Hemsida: http://macha.se
Kontakt: [email protected]

Läkarstudenter för mer organdonation (LFMOD)

LFMOD är ett nytt projekt inom IFMSA Stockholm och har sin systerorganisation i Göteborg. Vi anser att donationsfrågan inte får tillräckligt med uppmärksamhet under läkarprogrammet, vilket vi vill ändra på! I nuläget väntar närmare 850 personer på nya organ och 1 person dör i veckan på grund av de långa köerna. En ökad kunskap bland dagens vårdstudenter kan leda till ökad kunskap på arbetsplatserna. Via engagemang i LFMOD får du möjlighet att föreläsa och utbilda andra studenter.

Kontakt: [email protected] 

Psykisk Ohälsa-Projektet (POP)

Psykisk Ohälsa-Projektet informerar unga på plats i skolorna om psykisk hälsa och ohälsa. Vi hoppas kunna öka kunskapen om, förebygga uppkomst av, samt minska stigmatisering kring psykisk ohälsa. För IFMSA-medlemmar anordnar vi temakvällar med föreläsningar, filmer och workshops på campus. Välkommen att engagera dig inom nästa stora utmaning inom folkhälsa, bli en viktig del av POP!

Kontakt: [email protected]

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – SCORA

AIDS-loppet – NYTT!

IFMSA startar upp AIDS-loppet igen! Det här är ett gammalt stående projekt som på grund av bristande engagemang legat nere, och äntligen har ett gäng motiverade och härliga KI-studenter dragit igång loppet igen. Målet är att samla ihop så mycket som möjligt till Röda Korsets arbete inom HIV/AIDS. Du kan förstärka projektgruppen, vara funktionär under loppet och löpa. Gå med i AIDS-loppets Facebook-grupp.

Kärleksakuten (KA)

Kärleksakuten (KA) är en IFMSA-verksamhet under Socialstyrelsen och finns på alla orter där det finns en läkarutbildning. Inom KA får du ge ungdomar kunskap och verktyg att tänka kring sexualitet och värderingar. Interaktiva föreläsningar, lekar och värderingsövningar används för att uppmuntra gruppen av ungdomar att diskutera och ställa frågor – som vårdstudent hjälper du dessa människor in i vuxenvärlden. Gilla Kärleksakuten på Facebook.

Mänskliga rättigheter – SCORP

Vård För Alla (VFA)

En grundläggande rättighet för alla människor är rätten till sjukvård, även ickedokumenterade migranter i Sverige. Om du som vi brinner för att upprätthållandet av mänskliga rättigheter världen över, börja med att göra en skillnad lokalt med oss i Vård För Alla-gruppen. Vi samlar in hygienartiklar, utbildar vårdstudenter om lagförändringar kring papperslösas rätt till vård och ger dig som student möjlighet att arbeta för en jämlik vård lokalt. Gå med i Vård För Allas Facebook-grupp

Läkar- och vårdstudenter Informerar och Vård och Hälsa (LIVH)

Vill du träna dig i att tala inför publik? LIVH är ett av våra större projekt där du som vårdstudent går ut i Svenska För Invandrare-klasser och berättar om hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar. Hur söker man vårdcentral? När går man till akuten? Vad gäller med motion och kost? Ett bra tillfälle för oss att göra stor skillnad för nyblivna svenskar, samtidigt som vi tränar vår personliga egenskaper inom ledarskap och talarförmåga. Gå med i LIVH Stockholms Facebook-grupp

Kliniska utbyten – SCOPE

Denna arbetsgrupp arrangerar Stockholms andel av kliniska utbyten, vi tar emot 20-25 läkarstudenter över en period på ca 5 veckor varje sommar. Det finns två möjligheter att arbeta med detta för dig: 1) Ansvarig för Kliniska utbyten (LEO) eller 2) sommarfadder i det sociala programmet för studenterna som kommer hit på sommarutbyte.

Kontakta våra ansvariga i Stockholm på : [email protected]

Forskningsutbyten – SCORE

Sommarutbytena har även en utbytesdel för läkarstudenter som forskar istället för går på klinik. Du kan även här arbeta med två saker, nämligen 1) forskningsutbytesansvarig (LORE) eller 2) sommarfadder i det sociala programmet för studenterna som kommer hit på sommarutbyte.

Kontakta våra ansvariga i Stockholm på : [email protected]